Lær av fagekspertene! REN deler bransjekunnskap på fagdager, kurs og seminarer – og vi arrangerer årlige konferanser og temadager.

Tidligere kurs og arrangement

Arrangement

DATO

STED

STATUS