Temadager Linjerydding

Få faglig påfyll om linjerydding og forvaltning av skog langs kraftlinjer ved å delta på disse temadagene.

Om temadagene

Vegetasjon som berører luftledninger er et stort og voksende problem for norske nettselskap. Trefall på luftledninger forårsaker mange langvarige avbrudd og store kostnader.

Vegetasjonsutfordringene øker av flere grunner. Skogskjøtselen har endret seg de siste tiårene, noe som blant annet fører til at skogarealet og andelen ustabil skog øker.

Klimaendringer påvirker også vegetasjonen langs nettselskapene. Høyere temperatur gir raskere vekst. Mer nedbør svekker jordsmonnet og trærnes forankring. Flere tilfeller av ekstrem nedbør, både som snø og regn, øker faren for trefall.

Dette må ses i sammenheng med samfunnets økende behov for stabil strømforsyning, miljøhensyn, godt samarbeid med grunneiere og personsikkerhet.

Det er ingen enkle løsninger på disse komplekse utfordringene, men på Temadager Linjerydding vil du lære om andres erfaringer og løsninger i bransjen.

Du vil også få vite om metoder for linjerydding, teknologi for overvåkning og forvaltning av skog langs kraftlinjer, samt nyheter i RENblader for linjerydding.

I tillegg vil myndigheter informere om lover, forskrifter og øvrig regelverk.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for alle som arbeider med planlegging, utførelse og oppfølging av linjerydding langs kraftlinjer. Er du interessert og vil lære mer om faget ikke nøl med å melde deg på. Dette er en nyttig møteplass hvor du vil treffe andre som jobber innen samme fagområde.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Radisson Blu Airport Hotel. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv.

Klikk her og legg inn din bestilling. Benytt rabattkode MB609533 for å oppnå avtalepris kr 1 995,-

Bestillingen være gjort innen 25. oktober. Etter dette gjelder hotellets egne priser.

Program

09:00

Registrering

10:00

Velkommen - praktiske opplysninger

Øyvind Slethei, REN

13:00

Lunsj

16:30

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.

Avbestillingsregler

Frist for gebyrfri avbestilling er 30 dager før start. Ved 30-7 dager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 7 dager før arrangementets start gis det ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Hoteller har egne regler for avbestilling. REN har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor REN sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.