PlanNett og ny versjon av kalkyleverktøy med regionalnettsdata

NVE vil presentere sitt PlanNett og REN vil presentere sitt nye verktøy for Kostnadskalkyle for transformatorstasjoner i regionalnettet, samt løsning for innrapportering av data.

Om webinaret

NVE har lansert PlanNett, en digital løsning som skal bedre samhandling i nettplanleggingen og som legger til rette for raskere nettutbygging i Norge. Se mer på www.plannett.nve.no

Gjennom å digitalisere planen for å bygge ut nettet, bidrar vi til en raskere og bedre samordnet utbygging av strømnettet i Norge. Dette kan også gi grunnlag for raskere nettutvikling og effektivisering av vår egen forvaltning og saksbehandling, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

REN fikk i 2017 i oppdrag av NVE/bransjen å samle inn historiske kostnadsdata for regionalnett. Alle konsesjonssøknader som er gitt etter 1. juli 2017 har som vilkår at kostnader skal innrapporteres til REN innen ett år etter at anlegget ble satt i drift. Det har tatt sin tid å få inn disse dataene, men nå har vi fått inn tilstrekkelig for anleggstypen «Transformatorstasjon» til at vi gir ut en ny katalog i REN kalkyleverktøy. Denne katalogen ble publisert september 2022.

Agenda

NVEs PlanNett

  • PlanNett og KSU-rapportene
  • Demonstrasjon av funksjonaliteten til PlanNett
  • Fremtidige utvidelser

RENs Kalkyleverktøy regionalnett

  • Innrapportering av kostnadsdata; stasjon, kabel og luftledning
  • Eksempel på bruk av kostnadsdata for stasjonsanlegg til planlegging

Målgruppe

Planleggere, kraftsystemutredere, prosjektledere, ingeniører som arbeider med Regionalnettsanlegg.

Foredragsholdere

Bilde av Rakel Alice Utne Holt

Rakel Alice Utne Holt

Overingeniør, NVE

Ansatt i NVEs Energiavdeling, seksjon for kraftsystem.
Arbeider med digitalisering av ordningen med Kraftsystemutredninger (KSU). Produkteier for PlanNett.

Bilde av Espen Masvik

Espen Masvik

Prosjektleder i REN

Ansvarsområde:
Transformatorstasjoner - 132 kV nett

Bilde av Martin Brandtun

Martin Brandtun

Prosjektleder i REN

Ansvarsområder:
Ledning, kostnadskatalog regionalnett og teknisk tegning

Hvordan gjennomføres webinaret?

Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post innen 30 minutter før sendestart.