NVEs Kraftberedskapskonferanse 2024

Sikker kraftforsyning i en usikker tid

Kraftforsyningen i Norge har i flere tiår vært robust og forsyningssikkerheten god. De siste årene med pandemi, energikrise, krig i Ukraina, ekstremvær, flom og skred har satt kraftforsyningsberedskapen på en krevende prøve. NVEs kraftberedskapskonferanse vil sette søkelys på hvordan kraftforsyningen kan styrke motstandsdyktighet, forbedre tilpasningsevnen og beredskapen mot den bredden av trusler som tiden gir.

NVE inviterer til en konferanse for alle aktører i den norske kraftsektoren. Du kan forvente å få oppdatert informasjon og erfaringer innen flere ulike tema som er viktig for kraftforsyningen:

  • Totalberedskapskommisjonen sier «Nå er det alvor», hvordan treffer dette norsk kraftsektor?
  • Beredskap mot nye trusler i både cyber og det fysiske domenet.
  • Hvordan holde kraftforsyningen robust under og etter ekstremværshendelser?
  • Sikkerhet i driftskontroll for nye og eksisterende aktører i kraftforsyningen.
  • NVEs råd etter funn fra tilsyn og trender i hendelsesrapporteringen
  • Reparasjonsberedskap i en tid med en mer anstrengt global situasjon

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon har 75-årsjubileum. Dette vil bli markert på konferansen.

Les mer konferansen hos NVE.

Overnatting

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å benytte følgende bookinglenke. For å oppnå rompris kr 1495,- pr natt må bestilling gjøres innen 11. desember 2023.

Program

09:00

Registrering, mingling og en liten matbit

10:00

Velkommen

Kristian Markegård, Avdelingsdirektør NVE

10:10

Sesjon 1: Sikker kraftforsyning i en usikker tid

          

Nå er det alvor

Christian Stav, NTE

          

Hva Svenska Kraftnät gjør med kopling til totalforsvarets energibruk

Maria Bedford, Svenska kraftnät

          

Håndtering av ny risiko ved økt kapasitet på anleggene

Statnett

          

Endringer i cyber-trussellandskapet

Margrete Raaum, Kraft CERT

          

Nye sider ved kraftberedskap og forsyningssikkerhet

Stig Rune Sellevåg, FFI

          

Sikker kraftforsyning tross alt - er det mulig?

Jan Blomgren, CEO INBEx, Professor, PhD

          

Paneldebatt - beredskap mot ulike typer kriser

13:00

Lunsj

14:00

Sesjon 2: Regelverk og nytt fra NVE

          

IT/OT-satsingen 2023-2024

Jon-Martin Storm, NVE

          

IKT sikkerhetstilstanden

Linn Barstad, NVE

          

Personellsikkerhet, innsidetrusler, ny veileder

Mari Bondevik, NVE

          

Informasjon om revidert kraftrasjoneringsforskrift

Lars Eirik Eilifsen, Ingvild Vestre Sem, NVE

16:00

Sesjon 3: Sikring mot nye trusler

          

Sikring av ekom-infrastruktur, viktige utviklingstrekk

Nkom

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

          

Endringer i programmet kan forekomme