Klatring i mast

På dette gratiswebinaret vil vi presentere RENblad 2014 versjon 2.1 som blir REN-norm for klatring i mast og stolper, samt valg av utstyr og opplæring.

Om webinaret

RENblad 2014 versjon 2.1 er nå blitt utvidet til å omhandle mer enn bare klatring i stolper. Dokumentet omfatter også klatring på både mast, stolpe og linjer. Krav i relevante forskrifter og standarder har vært sentrale for utforming av dokumentet, men etablerte praksiser hos nettselskapene er også blitt vektlagt. Både prosjekterende og utførende har vært representert i arbeidet. Tidligere RENblad 2014 versjon 1.0 er innlemmet i det nye dokumentet med hensikt om å samle alt i et dokument og RENblad 2014 versjon 2.1 vil erstatte RENblad 2014 versjon 1.0

Vi ser frem til å presentere RENblad 2014 versjon 2.1. Vi oppfordrer alle som skal være med på webinaret om å lese RENbladet i forkant.

Foredragsholdere

Bilde av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

Bilde av Tore Rønstad

Tore Rønstad

Fagleder SOFT

Bilde av Jonny Aal

Jonny Aal

Avdelingsleder Beredskap og Vedlikehold / Fagansvarlig AUS i Statnett

Gjennomføring av webinaret

Webinaret gjennomføres på Teams og du delta fra der du er. Meld deg på og du vil motta en lenke til møtet på e-post innen 30 minutter før oppstart. Det er ønskelig med spørsmål og dialog med deltakerne underveis. Du kan stille spørsmål muntlig eller via chat.