Temadager Tilknytning

Myndighetene har store forventninger til at nettbransjen håndterer den pågående elektrifiseringen på en effektiv og rasjonell måte. Det pekes blant annet på at man kanskje må utfordre N-1 prinsippet. Hva innebærer det egentlig i praksis?

Om temadagene

På temadagen vil du få høre om erfaringer og hvordan noen nettselskaper håndterer alle de nye tilknytningene. Myndighetene har tilrettelagt for økt utnyttelse av eksisterende nett, nærmere bestemt tilknytning med vilkår. Vi vil belyse hvilke muligheter og konsekvenser dette har for nettselskapene. REN har gjennom en arbeidsgruppe jobbet med oppdaterte avtalevilkår som hensyntar betinget tilknytning.

DSB er tydelige i krav til dokumentasjon vedrørende prosjektering av anlegg. RENs verktøy Ledning er et viktig verktøy for denne type dokumentasjon. Blant annet for å dokumentere utkoblingskrav på stikkledninger for metode A, B og C iht. NEK 400:2022.

Fornybar Norge har i løpet av vinteren jobbet med en ny versjon av publikasjonen bransjenorm for nettilknytning. Resultatene fra dette arbeidet blir presentert på konferansen.

REN startet i år et nytt IPN-prosjekt om tilknytning der det blant annet skal utvikles en effektberegningskalkulator. Risikovurdering av nettilknytninger er også er sentralt tema i prosjektet. Status i prosjektet blir presentert på arrangementet.

Tidligere omtalt i artikkelen Økende elektrifisering skaper utfordringer.

Ved forespørsel om tilknytning plikter områdekonsesjoner å utrede om det er driftsmessig forsvarlig. FOL skal til enhver tid etterleves og derfor er spenningskvalitet viktig. Vi i REN vil presentere en metodikk for driftsmessig forsvarlig vurdering ved små, mellomstore og store tilknytninger. Anleggsbidrag er også en viktig del av tilknytning. REN sin anleggsbidragsmodul blir presentert. Verktøyet legger til rette for gode økonomiske beregninger, samt dokumentasjon av tilknytningsprosessen.

Vi i REN vil gjennomgå hvordan du best mulig kan benytte deg av RENblader, verktøy og avtalemaler som er relevant i tilknytningsprosessen.

Ved å delta på denne temadagen vil du få økt forståelse om viktigheten med å ha gode prosesser og verktøy vedrørende kundetilknytning.

Sentrale emner på temadagene:

 • Myndigheter – rammer
  • Tilknytning med vilkår
 • Bransjestandarder for tilknytning
 • Tekniske rammer
  • Sjekkliste for driftsmessig forsvarlig vurdering
  • Spenningskvalitet
  • Dimensjoneringskriterier
 • Anleggsbidrag

Det kan komme endringer i tema.

Hvem passer det for?

Dette arrangementet er åpent for alle, men passer spesielt for deg som jobber med elektrifisering og tilknytning.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Scandic St Olavs Plass. Overnatting bestilles av deltakerne selv på hotellets nettside eller ring tlf. 23 15 50 00. Husk å oppgi bookingkode BREN220523 for å oppnå rabattpris kr. 1790,- pr enkeltrom innen 20. april.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.
Registrering starter kl. 09.00 den 23 mai. Arrangementet starter kl. 10.00.