Temadager AUS

Bli oppdatert på nye muligheter innefor avbruddsfritt vedlikehold.

Om temadagene

Deltar du på disse temadagene vil du få økt AUS-kompetanse, bli faglig oppdatert og være med på erfaringsutveksling knyttet til avbruddsfritt vedlikehold. Hvordan oppgaver kan løses på best mulig måte får du også svar på ved å delta på temadagene.

Du vil også få møte leverandører på temadagene. Da får du både diskutert og sammenlignet løsninger direkte med både kolleger og leverandører i bransjen.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som jobber som planlegger, montør eller beslutningstaker i nettselskap eller entreprenørselskap. Temadagene er også relevant for deg som ønsker å lære mer om AUS.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv.

Bestill overnatting her innen 22. mars for å oppnå avtalepris kr 1595,- pr natt. Etter det gjelder egne priser.

Program

09:30

Registrering

10:00

Åpning/Velkommen

10:15

Nye REN-prosedyrer

Presentasjon av nye RENblader

Kai Solum, REN

10:40

Standarder og arbeid med standarder

Martin Samset, NEK

11:05

AUS håndboken og krav til kontroll

Tommy Olsen, Ragnar Skogdalen og Kai Solum

11:30

Lunsj

12:30

Skifte av travers med ulike verktøy

Tobias Ørsnes, Laje

13:00

Yrkeseksponering elektriske og magnetiske felt

Nils Arild Ringheim, Statnett

13:30

Pause

13:50

Rengjøring med tørris

Thomas Wilsgaard, Frost Kraftentreprenør

14:20

Frakobling av jordspole 132 kV

Odd Erlend Gabrielsen og Joakim Løvberg, Barents Nett

14:50

Pause

15:10

Opplæring og vedlikehold av AUS kompetanse

Tommy Olsen, NFSE

15:30

Vern og AUS

Skarptest av jordfeilvern

Kjell Enes, BKK

16:30

Oppsummering av dag 1

Kai Solum, REN

19:00

Felles middag

          

Endring i program kan forekomme

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.