Temadager AUS

Bli oppdatert på nye muligheter innefor avbruddsfritt vedlikehold.

Om temadagene

Deltar du på disse temadagene vil du få økt AUS-kompetanse, bli faglig oppdatert og bli med på erfaringsutveksling knyttet til avbruddsfritt vedlikehold. Hvordan oppgaver kan løses på best mulig måte får du også svar på ved å delta på temadagene.

Du vil også få møte leverandører på temadagene. Da får du både diskutert og sammenlignet løsninger direkte med både kolleger og leverandører i bransjen.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som jobber som planlegger, montør eller beslutningstaker i nettselskap eller entreprenørselskap. Temadagene er også relevant for deg som ønsker å lære mer om AUS.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv.

Bestill overnatting her innen 15. mars for å oppnå avtalepris kr 1595,- pr natt.

Program

09:30

Registrering

10:00

Åpning/Velkommen

v/ Kai Solum i REN

11:30

Lunsj

15:30

Oppsummering av dag 1

v/ Kai Solum, REN

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.