Hovedinnhold

Teknisk Konferanse 2022

Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, aktuelle standarder, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Om konferansen

Teknisk Konferanse har hvert år fire-fem hovedteamer. Hvert tema inneholder faglige innlegg fra ulike deler av bransjen, og avsluttes med diskusjon hvor også konferansedeltakere kan delta med sine spørsmål.

Hvem passer konferansen for?

Teknisk Konferanse passer for deg som arbeider med tekniske forhold i nettvirksomheten. Om du til daglig har fokus på planlegging, prosjektering, drift eller vedlikehold er ikke avgjørende for om du hører hjemme her. Vi berører temaer relevant for alt dette. Konferansen favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Påmelding åpner snart.

Standplass

Konferansen har en tilhørende utstilling hvor leverandører presenterer materiell og utstyr fra egne standplasser. Påmelding åpner august 2022.

Portrett av Bjarte Sandal

Fagansvarlig

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

E-post:

Mobil: 913 29 361

Salg og markedsføring • Økonomi og administrasjon • Metodedager • Kurs og konferanser

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

Hotell

Teknisk Konferanse arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Bestilling av overnatting gjøres samtidig som bestilling av deltakerplass.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat. Endring kan forekomme.

Registrering for fysiske deltakere starter kl. 09.00 den 26. oktober. Arrangementet starter kl. 09.45.

De som deltar digitalt får tilsendt lenke til sendingen senest 30 min før start.