Teknisk Konferanse 2022

Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, aktuelle standarder, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Om konferansen

Teknisk Konferanse har hvert år fire-fem hovedteamer. Hvert tema inneholder faglige innlegg fra ulike deler av bransjen, og noen av dem avsluttes med diskusjon hvor også konferansedeltakere kan delta med sine spørsmål.

Årets hovedtemaer er:

 • Nett i tide - med fokus på Strømnettutvalgets anbefalinger av tiltak som kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet
 • Kapasitetsutnyttelse og driftssikkerhet ved bruk av ny teknologi
 • Aktuelle tekniske utfordringer
 • Driftsmessig forsvarlig-vurderinger
 • Nyheter innen bransjerelevante standarder og forskrifter, og tekniske avklaringer mellom DSB og REN
 • Nettprosjekter - med fokus på piloter, nye løsninger og pågående forsknings- og innovasjonsaktivetet

Hvem passer konferansen for?

Teknisk Konferanse passer for deg som arbeider med tekniske forhold i nettvirksomheten. Om du til daglig har fokus på planlegging, prosjektering, drift eller vedlikehold er ikke avgjørende for om du hører hjemme her. Vi berører temaer relevant for alt dette. Konferansen favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Standplass

Konferansen har en tilhørende utstilling hvor leverandører presenterer materiell og utstyr fra egne standplasser. Bestilling av standplass gjøres her.

Overnatting

Bestilling av overnatting på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport gjøres i samme skjema som bestilling av deltakerplass.

Disse utstillerne møter du på Teknisk Konferanse

 • Brødrene Berntsen
 • CSD
 • Dokflyt
 • EB-Elektro
 • Eidsiva Energi
 • Elaris Elektrotavler
 • Elteco
 • EL-Tjeneste
 • Ensto
 • Hitachi Energy
 • Hyndla
 • ILOQ Norge
 • Jerol
 • Lena Metall
 • Linjemontage
 • Linjeservice
 • LMHV
 • Melbye
 • Møre Trafo
 • Nexans
 • Next Kinetics
 • Norpec
 • Nortelco
 • OPI
 • PcP Norge
 • Pipelife
 • Prysmian Group Norge
 • REN
 • Roxtec
 • Scanelec

Program

08:30

Åpning av utstilling og registrering

09:30

Velkommen til årets konferanse

Stig Fretheim, REN

          

Tema: Nett i tide

09:45

Strømnettutvalget NOU: Nett i tide

Presentasjon av utredningens hovedinnhold og anbefalinger.

Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi Nett

10:10

Hvilke anbefalinger blir videreført av NVE?

Tanja Midtsian, NVE

10:30

Hvordan påvirker utvalgets anbefalinger nettselskapene?

...og hva gjør bransjen for å møte utvalgets anbefalinger?

Anne Sagstuen Nysæther, Elvia

10:50

Pause

11:00

Hvordan kan REN etablere bransjenorm og standardisere tilknytningsprosessen?

André Indrearne, REN

11:20

Kraftforsyningens betydning for næringsutvikling

Terje Dahlen, Ringerike Næringsforening

11:40

Paneldebatt

12:05

Lunsj hos utstillerne

          

Tema: Kapasitetsutnyttelse og driftssikkerhet ved bruk av ny teknologi

13:00

Dynamisk linjerating ved hjelp av sensorer og værdata

Vemund Losnedal og Øyvind Aarø, Heimdall Power

13:20

Overvåkning av nettstasjoner

Haldor-Inge Samuelsen, Arva

          

Tema: Aktuelle tekniske utfordringer

13:40

Dimensjoneringsgrenser for nytt og eksisterende nett

Tommy Rognstad, Elvia

14:00

Driftsutfordringer ved parallell kjøring med lokale strømkilder

André Indrearne, REN

14:20

Pause

14:40

Dokumentering og risikovurdering av prosjekteringsprosessen ved hjelp av sjekklister

Hans Brandtun, REN

15:00

Kan kravene i byggherreforskriften håndteres i én og samme programvare?

Erik Melvær, REN

15:15

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Øyvind Slethei, Kåre Espeland og Bjørn Haukanes, REN

15:35

Plenumsprogram slutt for dagen

16:00

Miniseminar og besøk av utstilling

Utstillere holder parallelle miniseminar og aktuelle tema, produkter og tjenster. Samtidig er utstillingen åpen for besøk.

17:00

Slutt første konferansedag

19:00

Aperitiff

19:30

Konferansemiddag og underholdning

Foredragsholdere

Bilde av Tore Morten Wetterhus

Tore Morten Wetterhus

Administrerende direktør i Glitre Energi Nett og medlem av Strømnettutvalget

Strømnettutvalget NOU: Nett i tide

Presentasjon av utredningens hovedinnhold og anbefalinger

Bilde av Tanja Midtsian

Tanja Midtsian

Seniorrådigver i Energi- og konsesjonsavdelingen - Seksjon for nettkonsesjon, NVE

Hvilke anbefalinger blir videreført av NVE?

Bilde av Anne Sagstuen Nysæther

Anne Sagstuen Nysæther

Direktør Nettstrategi i Elvia og styreleder i REN

Hvordan påvirker utvalgets anbefalinger nettselskapene? ...og hva gjør bransjen for å møte utvalgets anbefalinger?

Bilde av André Indrearne

André Indrearne

Avdelingsleder, REN

Hvordan kan REN etablere bransjenorm og standardisere tilknytningsprosessen?

Driftsutfordringer ved parallell kjøring med lokale strømkilder

Bilde av Terje Dahlen

Terje Dahlen

Daglig leder i Ringerike Næringsforening

Kraftforsyningens betydning for næringsutvikling

Bilde av Vemund Losnedal

Vemund Losnedal

Prosjektingeniør i Heimdall Power

Dynamisk linjerating ved hjelp av sensorer og værdata

Bilde av Øyvind Aarø

Øyvind Aarø

Product Owner Hardware i Heimdall Power

Dynamisk linjerating ved hjelp av sensorer og værdata

Bilde av Haldor-Inge Samuelsen

Haldor-Inge Samuelsen

Prosjektleder i Arva

Overvåkning av nettstasjoner

Bilde av Tommy Rognstad

Tommy Rognstad

Fagansvarlig anleggsbidrag i Elvia

Dimensjoneringsgrenser for nytt og eksisterende nett

Bilde av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Teknisk sjef i REN

Dokumentering og risikovurdering av prosjekteringsprosessen ved hjelp av sjekklister

NEK 350: Ombygging av forsyningsnett fra 230 til 400V

Bilde av Erik Melvær

Erik Melvær

Produkt- og forretningsutvikler, REN

Kan kravene i byggherreforskriften håndteres i én og samme programvare?

Bilde av Øyvind Slethei

Øyvind Slethei

Prosjektleder i REN

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland

Avdelingsleder i REN

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Bilde av Bjørn Haukanes

Bjørn Haukanes

Prosjektleder i REN

Tilkoblingers betydning for driftssikkerhet og levetid

Bilde av Aleksander Klungland

Aleksander Klungland

Kraftsystemutvikler i Lnett

DF-analyse - en forenklet risikovurdering

Bilde av Katrine Utvik

Katrine Utvik

Nettplanlegger i Elvia

Når er nettet fullt?

Bilde av Morten Gøytil

Morten Gøytil

Avdelingsleder Vedlikehold i Lede

Hva tåler egentlig komponentene?

Bilde av Johan G. Hernes

Johan G. Hernes

Teknisk sjef og driftsleder i Tensio TN

Bør man åpne for bruk av systemansvarligs virkemidler også i normal drift?

Bilde av Frode Kyllingstad

Frode Kyllingstad

Sjefingeniør i DSB

Tekniske avklaringer mellom DSB og REN

Bilde av Kai Solum

Kai Solum

Avdelingsleder i REN

Tekniske avklaringer mellom DSB og REN

Bilde av Espen Masvik

Espen Masvik

Prosjektleder i REN

Nye NEK 399, 400 og 440 - Hva betyr endringene for bransjen?

Ny kostnadskatalog for regionalnett

Bilde av Lars Jakob Paulsen

Lars Jakob Paulsen

Fagsjef elektriske forsyningsanlegg i Norsk Elektroteknisk Komité

Nye NEK 499: Standarder for tilknytning for alle spenningsnivå

Bilde av Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

Direktør teknisk seksjon i Nelfo

Håndtering av kravene for ladeklare bygg

Bilde av Jon Arnesen

Jon Arnesen

Overingeniør i Tensio TN

Batteripakker som alternativ til reinvestering i strømnettet

Bilde av Kenneth Andersen

Kenneth Andersen

Senior forretningsutvikler i Skagerak Energi

Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser

Bilde av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder i REN

Støy og spenningskvalitet: Foreløpige resultater fra FoU-prosjekter

Bilde av Hans Petter Wilhelmsen

Hans Petter Wilhelmsen

Prosjektleder IT / Systemutvikler i REN

RENblad i nettleseren

Bilde av Fredrik Lindseth

Fredrik Lindseth

Prosjektleder IT / Systemutvikler i REN

RENblad i nettleseren

Hotell

Teknisk Konferanse arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Bestilling av overnatting gjøres i samme skjema som bestilling av deltakerplass.

Praktisk gjennomføring

Konferansen gjennomføres som et rent fysisk arrangement.