Regionalnettsdagene i samarbeid med NVEs beredskapsseksjon

Øk din kunnskap innen beredskap, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Møt kolleger som jobber med det regionale distribusjonsnettet.

Om arrangementet

Hva rører seg i bransjen? Klarer vi det grønne skiftet? Hvordan skal vi få til og levere på Strømnettutvalget sine forventinger? Hva gjør med de økte kostnadene samtidig som vi bygger ett nett som er tilstrekkelig robust for fremtiden?

Den globale situasjonen påvirker også Regionalnettsdagene og vi vil ha med oss NVE som vil sette søkelyset på hvor vi står innen sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Vil vi oppleve rasjonering som første i Norgeshistorien? Klarer vi til å håndtere et cyber-angrep i kraftsystemet?

Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Nytt for i år er at vi samarbeider med beredskapsseksjonen i NVE som har de faglige innleggene dag 1 og dette arrangementet erstatter NVEs beredskapskonferanse for 2022.

På disse dagene vil du få høre om:

  • 12. desember; NVE Beredskapsseksjonen - Tema – 2022 søkelys på forsyningssikkerheten
  • 13. desember; Tema – Utforming og drift av regionalnett
  • 14. desember; Tema – Effektiv utbygging av regionalnett

Du vil også få mulighet til å møte leverandører som har miniutstilling:
Melbye, Comrod, EB Elektro, Maxeta, PowerTest, Brødr. Berntsen, OPI, LMHV og Hitachi Energy Norge.

Du har mulighet til å kjøpe billett til den første dag eller alle dagene ved å klikke påmeldingsknappen.

Hvem passer det for?

Konferansen passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - enten som netteier, leverandør, konsulent eller entreprenør. Regionalnettsdagene favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Ønsker du å være utstiller?

Vi har 10 plasser ledig. Her er det førstemann til mølla-prinsippet. Kontakt Magnus Johansson om dette er av interesse.

Overnatting

Regionalnettsdagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å kontakte hotellet på www.thonhotels.no/arena eller telefon 21898887.

Program

          

Det vil forekomme endringer i programmet

10:00

Registrering og åpning av utstilling

          

Det vil helst gå godt

11:00

Åpning/velkommen

Kristian Markegård, NVE

11:15

Hva er trusselbildet nå?

Morten Groven, NVE

11:30

Risikobilde og beskyttelsestiltak i digitale systemer

Margrete Raaum, KraftCERT

11:45

Risikobilde og tiltak i fysisk anlegg

Hege Sveaas Fadum, NVE

12:00

Lunsj

          

Tema: Kraftsituasjonen

13:00

Hva er kraftsituasjonen nå?

Lars Eirik Eilifsen / Ann Myhrer Østenby, NVE

13:20

NVEs arbeid med rasjonering

Lars Eirik Eilifsen / Ann Myhrer Østenby, NVE

13:40

AMS og rasjonering

Jon-Martin Storm, NVE

14:00

Pause

          

TEMA: Kraftforsyning i en usikker verden

14:20

Økt årvåkenhet - arbeid og samhandling i en beredskapssituasjon

Eldri Holo, NVE

14:40

Kraftsensitiv informasjon

Morten Groven, NVE

15:00

Styrket samarbeid mellom kraft og ekom

Stine Gjøsund Åsbu, NKOM

15:20

Droner over norsk infrastruktur

Bjørnar Davidsen, Luftfartstilsynet

15:40

Status bistand Ukraina

Magnus Johansson, REN og Hege Sveaas Fadum, NVE

15:50

Pause

          

Tema: Styrking av sikkerhet gjennom tilsyn og mer kunnskap

16:10

Tilsyn fører til endring – hva finner vi på tilsyn?

Janne Hagen / Jon-Martin Storm, NVE

16:25

Hva kan du gjøre for å sikre leverandørkjedene?

Janne Hagen, NVE

16:40

Design av konstruksjoner utsatt for ekstreme laster

Magnus Langseth, NTNU

17:05

Avslutning dag 1

20:00

Middag på hotellet

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.