Hovedinnhold

Regionalnettsdagene

Øk din kunnskap innen prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Du vil også få høre ulike leverandørpresentasjoner i løpet av arrangementet.

Om arrangementet

Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Hvem passer det for?

Konferansen passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - enten som netteier, leverandør, konsulent eller entreprenør. Regionalnettsdagene favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.


Påmelding åpner snart.

Portrett av Magnus Johansson

Fagansvarlig

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

E-post:

Mobil: 474 83 829

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

Overnatting

Regionalnettsdagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å bruke denne lenken.

For å oppnå spesialpris på kr 1.595,- pr natt må bestillingen være gjort innen 12. november.

Merk at reservasjoner som gjøres via internett eller andre kanaler, og i ettertid henvises til denne bestillingskoden, innrømmes ikke den oppgitte spesialpris – da er det prisen som er booket og bekreftet som gjelder.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.