Driftslederforum

Driftslederforum er vårt årlige samlingssted for nøkkelpersoner i driften av norske nettanlegg. Forumet er en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling mellom netteiere.

Om forumet

Forumet er en god kombinasjon av foredrag og diskusjon. Du blir oppdatert innen regelverk og forskrifter, og får innsyn i hovedfunnene fra siste års myndighetstilsyn i nettanlegg. Vi stiller også med utfordrende oppgaver som skal løses i grupper, der du får lære hvordan dine kollegaer i andre nettselskaper jobber. I tillegg får du være med å påvirke retningslinjer og RENblad med fokus på drifts- og sikkerhetsrelaterte virksomhetsområder.

Hvem passer det for?

Er du driftsleder, faglig ansvarlig eller på annen måte er sentral i selskapets sikkerhetsarbeid, meld deg på. Er du HMS-ansvarlige og ledende personell på driftssentralen er dette også stedet for deg. Forumet passer for både nettselskaper med områdekonsesjon og selskaper med privateide, elektriske anlegg.

Overnatting

Driftslederforum arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim. Trenger du overnatting kan du ringe tlf. 73 56 80 00. Overnatting betales av deltakeren selv.

For å benytte deg av rabattert pris kr 1 630,- må overnatting være bestilt innen juli 2023.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.