Driftslederforum

Driftslederforum er vårt årlige samlingssted for nøkkelpersoner i driften av norske nettanlegg. Forumet er en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling mellom netteiere.

Om forumet

Forumet er en god kombinasjon av foredrag og diskusjon. Du blir oppdatert innen regelverk og forskrifter, og får innsyn i hovedfunnene fra siste års myndighetstilsyn i nettanlegg. Vi stiller også med utfordrende oppgaver som skal løses i grupper, der du får lære hvordan dine kollegaer i andre nettselskaper jobber. I tillegg får du være med å påvirke retningslinjer og RENblad med fokus på drifts- og sikkerhetsrelaterte virksomhetsområder.

Hvem passer det for?

Er du driftsleder, faglig ansvarlig eller på annen måte er sentral i selskapets sikkerhetsarbeid, meld deg på. Er du HMS-ansvarlige og ledende personell på driftssentralen er dette også stedet for deg. Forumet passer for både nettselskaper med områdekonsesjon og selskaper med privateide, elektriske anlegg.

Overnatting

Driftslederforum arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim. Overnatting bestilles av deltakerne selv på hotellets nettside eller ring tlf. 73 56 80 00. Husk å oppgi bookingkode BREN180923 for å oppnå rabattpris kr. 1.630,- Bestilling må gjøres innen 10. august 2023.

Program

10:00

Registrering/enkel servering

10:30

Velkommen og innledning

v/ Kai Solum, REN

10:45

Avklaringer DSB/REN

v/ Kai Solum, REN

11:05

Ny NEK EN 50110-1

v/ Tommy Lundekvam, NEK

11:30

Pause

12:00

Driftsleder og nettselskap sitt juridiske ansvar

v/ Jahn Egil Osestad, Simonsen Vogt Wiig

12:30

Utfordring med lokal produksjon i svake nett

v/ Reidar Tjeldhorn, Norsk Transformator

13:00

Lunsj

14:00

Fornybar energi og utfordringer med tilknytning

v/ André Indrearne, REN

14:25

Hvordan utføre anskaffelser lovlig?

v/ Jahn Egil Osestad, Simonsen Vogt Wiig

14:45

Strømmens innvirkning på kroppen

v/ Lars Ole Goffeng, STAMI

15:15

Pause

15:45

Krav til drift, vedlikehold og beredskap samt erfaring fra tilsyn

v/ Astri Gillund, NVE

16:10

Reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett

v/ Vidar Dale, Tensio TN

16:35

Nyheter fra Nkom

v/ Svein Roar Jonsmyr, Nkom

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.