Hovedinnhold

Kontakt oss

REN AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: post@ren.no
Org.nr: 979 986 211

Post-, besøks- og leveringsadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

REN mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 979 986 211
 • E-post: ren @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN AS - org. nr. 979 986 211
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

REN GIS-beredskap AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: gis@ren.no
Org.nr: 922 567 034

Besøksadresse:
Eldøyane 183
5411 Stord

Postadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

Leveringsadresse:
Hamnegata 6
5411 Stord

REN GIS Beredskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 922 567 034
 • E-post: rengis @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN GIS beredskap AS - org. nr. 922 567 034
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

Pressekontakt

Stig Fretheim Daglig leder
Telefon: 48 19 71 50
E-post: stig@ren.no

Bjarte Sandal Avdelingsleder Kunde
Telefon: 91 32 93 61
E-post: bjarte@ren.no

REN Sjøkabelberedskap AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: skb@ren.no
Org.nr: 913 602 110

Besøksadresse:
Eldøyane 183
5411 Stord

Postadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

Leveringsadresse:
Hamnegata 6
5411 Stord

REN Sjøkabelberedskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 913 602 110
 • E-post: rensjokabel @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN Sjøkabelberedskap AS - org. nr. 913 602 110
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

REN Transformatorberedskap AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: trafo@ren.no
Org.nr: 927 127 857

Besøksadresse:
Eldøyane 183
5411 Stord

Postadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

Leveringsadresse:
Hamnegata 6
5411 Stord

REN Transformatorberedskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 927 127 857
 • E-post: rentrafo @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN Transformatorberedskap AS - org. nr. 927 127 857
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

Medarbeidere i REN

Bilde av André Indrearne

André Indrearne

Ansvarsområder

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring

Bilde av Andre Schmitt

Andre Schmitt

Ansvarsområder

3D-modeller • Tegninger og illustrasjoner

Bilde av Bjarte Sandal

Bjarte Sandal

Ansvarsområder

Salg og markedsføring • Økonomi og administrasjon • Metodedager • Kurs og konferanser

Bilde av Bjørn Haukanes

Bjørn Haukanes

Ansvarsområder

Sjøkabelberedskap • Jording

Illustrasjon av Bjørn Even Wahlstrøm

Bjørn Even Wahlstrøm

Ansvarsområder

Utvikling webapplikasjoner

Bilde av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal

Ansvarsområder

Nettstasjon • Elektrifisering

Bilde av Dan Østerberg

Dan Østerberg

Ansvarsområder

Utvikling av webapplikasjoner

Bilde av Erik Mendes Melvær

Erik Mendes Melvær

Ansvarsområder

Produkt- og forretningsutvikling • Forsknings- og utviklingsprosjekter • Webinar

Bilde av Espen Masvik

Espen Masvik

Ansvarsområder

Transformatorstasjoner - 132 kV nett

Bilde av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Ansvarsområder

Teknisk strategi, utvikling og koordinering

Bilde av Hans Petter Wilhelmsen

Hans Petter Wilhelmsen

Ansvarsområder

Utvikling av webapplikasjoner

Jan-Ivar Vinje

Ansvarsområder

Netlin 4

Bilde av Kai Solum

Kai Solum

Ansvarsområder

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring • AUS - arbeid under spenning

Økonomi og administrasjon

Kjetil Løberg

Ansvarsområder

Økonomi og administrasjon • Faktura • Metodedager

Bilde av Knut G. Eliassen

Knut G. Eliassen

Ansvarsområder

Elmåling • Stikkprøveadministrasjon av elmålere

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland

Ansvarsområder

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring

Bilde av Magne Solheim

Magne Solheim

Ansvarsområder

GIS-beredskap • Kostnadskatalog, distribusjonsnett og regionalnett

Bilde av Magnus Johansson

Magnus Johansson

Ansvarsområder

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Bilde av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen

Ansvarsområder

Kabelnett • Grøft

Bilde av Martin Brandtun

Martin Brandtun

Ansvarsområder

Ledning • Kostnadskatalog regionalnett • Teknisk tegning

Bilde av Per Morten Birkelund

Per Morten Birkelund

Ansvarsområder

Anskaffelser

Bilde av Siv Hauge

Siv Hauge

Ansvarsområder

Kurs og konferanser • Salg og markedsføring • Metodedager

Bilde av Stig Fretheim

Stig Fretheim

Ansvarsområder

Daglig ledelse • Beredskap

Illustrasjon av Vinjar Slåtten

Vinjar Slåtten

Ansvarsområder

Økonomiansvar for REN AS og datterselskaper

Bilde av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic

Ansvarsområder

Høyspenning luftnett • Lavspenning luftnett • Veilys og utendørsbelysning

Bilde av Øyvind Slethei

Øyvind Slethei

Ansvarsområder

Vedlikehold