Kontakt oss

REN AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: post@ren.no
Org.nr: 979 986 211

Post-, besøks- og leveringsadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

REN mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 979 986 211
 • E-post: ren @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN AS - org. nr. 979 986 211
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

REN GIS-beredskap AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: gis@ren.no
Org.nr: 922 567 034

Postadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

Leveringsadresse:
Hamnegata 6
5411 Stord

REN GIS Beredskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 922 567 034
 • E-post: rengis @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN GIS beredskap AS - org. nr. 922 567 034
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

Pressekontakt

Stig Fretheim Daglig leder
Telefon: 48 19 71 50
E-post: stig@ren.no

Bjarte Sandal Avdelingsleder Kunde
Telefon: 91 32 93 61
E-post: bjarte@ren.no

REN Sjøkabelberedskap AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: skb@ren.no
Org.nr: 913 602 110

Postadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

Leveringsadresse:
Hamnegata 6
5411 Stord

REN Sjøkabelberedskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 913 602 110
 • E-post: rensjokabel @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN Sjøkabelberedskap AS - org. nr. 913 602 110
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

REN Transformatorberedskap AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
E-post: trafo@ren.no
Org.nr: 927 127 857

Postadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

Leveringsadresse:
Hamnegata 6
5411 Stord

REN Transformatorberedskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 927 127 857
 • E-post: rentrafo @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  REN Transformatorberedskap AS - org. nr. 927 127 857
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

Rasjonell Beredskap AS

Generelt:
Telefon: 47 47 99 00
Org.nr: 914 550 912

Postadresse:
Fantoftvegen 2
5072 Bergen

Leveringsadresse:
Hamnegata 6
5411 Stord

Rasjonell Beredskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 914 550 912
 • E-post: rasjonell @ faktura.poweroffice.net

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
  Rasjonell Beredskap AS - org. nr. 914 550 912
  Fantoftvegen 2
  5072 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel: "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"

Medarbeidere i REN

Bilde av André Indrearne

André Indrearne

Ansvarsområder

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring

Bilde av Andre Schmitt

Andre Schmitt

Ansvarsområder

3D-modeller • Tegninger og illustrasjoner

Bilde av Arvid Bukholm

Arvid Bukholm

Ansvarsområder

Drift av beredskapsordninger • Beredskapsdonasjoner til Ukraina

Bilde av Bjarte Sandal

Bjarte Sandal

Ansvarsområder

Salg og markedsføring • Økonomi og administrasjon • Kurs og konferanser

Bilde av Bjørn Haukanes

Bjørn Haukanes

Ansvarsområder

Sjøkabelberedskap • Jording

Illustrasjon av Bjørn Even Wahlstrøm

Bjørn Even Wahlstrøm

Ansvarsområder

Utvikling webapplikasjoner

Bilde av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal

Ansvarsområder

Nettstasjon • Elektrifisering

Bilde av Dan Østerberg

Dan Østerberg

Ansvarsområder

Utvikling av webapplikasjoner

Bilde av Erik Mendes Melvær

Erik Mendes Melvær

Ansvarsområder

Produkt- og forretningsutvikling • Forsknings- og utviklingsprosjekter • Webinar

Bilde av Espen Masvik

Espen Masvik

Ansvarsområder

Transformatorstasjoner - 132 kV nett

Fredrik Lindseth

Ansvarsområder

Utvikling av webapplikasjoner

Bilde av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Ansvarsområder

Teknisk strategi, utvikling og koordinering

Bilde av Hans Petter Wilhelmsen

Hans Petter Wilhelmsen

Ansvarsområder

Utvikling av webapplikasjoner

Bilde av Kai Solum

Kai Solum

Ansvarsområder

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring • AUS - arbeid under spenning

Økonomi og administrasjon

Kjetil Løberg

Ansvarsområder

Økonomi og administrasjon • Faktura

Bilde av Knut G. Eliassen

Knut G. Eliassen

Ansvarsområder

Elmåling • Stikkprøveadministrasjon av elmålere

Kristina Træen

Ansvarsområder

Regnskapsfører for RENs selskaper

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland

Ansvarsområder

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring

Bilde av Magne Solheim

Magne Solheim

Ansvarsområder

GIS-beredskap • Kostnadskatalog, distribusjonsnett og regionalnett

Bilde av Magnus Johansson

Magnus Johansson

Ansvarsområder

Transformatorberedskap • Stasjonsanlegg og stasjonsbygg • Regionalnett

Bilde av Maria Demchenko

Maria Demchenko

Ansvarsområder

Utvikling av webapplikasjoner

Bilde av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen

Ansvarsområder

Kabelnett • Grøft

Bilde av Martin Brandtun

Martin Brandtun

Ansvarsområder

Verktøyene Ledning og Kalkyle • Tilknytningspunkt • LS-nett • Kostnadskatalog regionalnett

Bilde av Per Morten Birkelund

Per Morten Birkelund

Ansvarsområder

Anskaffelser

Bilde av Rune Jacobsen

Rune Jacobsen

Bilde av Siv Hauge

Siv Hauge

Ansvarsområder

Kurs og konferanser • Salg og markedsføring

Bilde av Stig Fretheim

Stig Fretheim

Ansvarsområder

Daglig ledelse • Beredskap

Bilde av Tomas Osland

Tomas Osland

Ansvarsområder

Utvikling av webapplikasjoner

Bilde av Vinjar Slåtten

Vinjar Slåtten

Ansvarsområder

Økonomiansvar for REN AS og datterselskaper

Bilde av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic

Ansvarsområder

Høyspenning luftnett • Lavspenning luftnett • Veilys og utendørsbelysning

Bilde av Øystein Haga

Øystein Haga

Ansvarsområder

Netlin 4

Bilde av Øyvind Slethei

Øyvind Slethei

Ansvarsområder

Vedlikehold