Vi er en pådriver for optimale beredskapsordninger for netteiere. Disse bidrar til at riktig utstyr og kompetanse er tilgjengelig når behovet er der. Målet med vårt beredskapsarbeid er å bidra til leveringssikkerhet i det norske kraftoverføringsnettet. Gjennom tett samarbeid hjelper vi nettselskaper med å etterleve beredskapsforskriften på en kostnadseffektiv måte.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Beredskap

Illustrasjon av kabel foran bygning

Beredskapsdatabase

Beredskapsdatabasen er vårt verktøy for samarbeid om reservemateriell og kritiske kraftkomponenter. Den inneholder beredskapsutstyr som samarbeidende selskaper har delt fra sine lagre. I tillegg inneholder databasen alt utstyr som Reguleringsmyndigheten har gitt økonomisk støtte til. Databasen og samarbeidsløsningen for materiell gjør det mulig for deg som netteier å rette feil raskt, selv når du ikke har reservemateriell på eget lager.

Ikon som viser beredskapslager

Sjøkabel

Beredskapsordning for sjøkabelanlegg i distribusjons- og regionalnettet. Nettselskaper samarbeider om reservemateriell på felles beredskapslager. Ordningen inneholder også beredskapsavtaler som sikrer tilgang på egnet fartøy og kompetent personell til retting av feil på sjøkabelanlegg.

Illustrasjon av avkryssningsliste

Donasjon av beredskapsmateriell til Ukraina

Fremgangsmåte for donasjon av materiell til gjenoppretting av kraftforsyningen i Ukraina. Fremgangsmåten er skrevet for å effektivisere donasjonsprosessen og for å unngå unødige forsinkelser på grunn av stor pågang hos REN og NVE.

GIS-logo

GIS - gassisolerte bryteranlegg

Beredskapsordning for gassisolerte bryteranlegg i spenningsområdet 52 - 170 kV. Over 20 selskaper samarbeider om reservemateriell på felles beredskapslager. Ordningen har også avtaler for reparasjonsberedskap med sentrale leverandører av anlegg som i dag er i drift i Norge.

Ikon som viser en transformatorstasjon

Transformator

REN Transformatorberedskap AS, ble stiftet 08.03.2021. Selskapet ble stiftet som et prosjektselskap og driftsselskap for å gjennomføre et felles bransjeprosjekt innenfor transformatorberedskap. Selskapet skal på vegne av sameierne i sameiene drifte og opprettholde/øke beredskapsevnen i forhold til transformatorberedskap for det regionale distribusjonsnettet. Selskapet er 100 % eid av REN AS.

Illustrasjon av kabel foran bygning

Jordkabel

Beredskapsordning for jordkabelanlegg. Jordkabelberedskap er en del av prosjektserien Optimal beredskap. Formålet med prosjektene i Optimal beredskap er å finne rimelige og effektive fellestiltak for å oppfylle vilkårene i Kraftberedskapsforskriften.