Temadager Vedlikehold

Strømnettet og alle dens komponenter må vedlikeholdes. På temadagene retter vi fokus på vedlikehold innen ulike virksomhetsområder.

Om temadagene

Norske nettselskap står overfor store utfordringer i årene som kommer. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor svært viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger.

Det kan imidlertid være krevende internt å få nok ressurser til å prioritere vedlikeholdsaktiviteter, i konkurranse med andre presserende oppgaver.

På temadagene får du høre om hvilke erfaringer andre, som har samme utfordringer som deg, har gjort og hvilke løsninger de har valgt for å håndtere disse. Du vil dermed få innspill og tips til gode argumenter for å prioritere vedlikeholdet og hvordan vedlikeholdsaktiviteter kan gjennomføres på en effektiv måte.

Du vil få presentert pågående prosjekter innenfor vedlikehold og nettforvaltning i REN i tillegg til nye RENblader innen fagområdet.

Konferansen vil gi deg innsikt i vedlikeholdsstyring, oppdatert informasjon fra relevante myndigheter og mange andre spennende temaer.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som arbeider innen vedlikehold av nettet. Dette er en nyttig møteplass der du får treffe andre som jobber innen samme fagområde.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Scandic St. Olavs Plass i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv på hotellets nettside eller ring tlf. 23155600. Husk å oppgi bookingkode BREN020924 for å oppnå rabattpris kr. 1.900,- Velg antall netter og hvilken romtype du ønsker. For å oppnå rabattpris må bestillingen gjøres innen 22. juli 2024.

Program

09:30

Registrering

10:00

Velkommen og innledning

Øyvind Slethei, REN

10:15

DSB informerer om eltilsynslovens krav til vedlikehold

Frode Kyllingstad, DSB

10:40

NVE informerer om energilovens bestemmelser om vedlikehold og hva dette innebærer i praksis

NVE

11:05

Nettselskapets ansvar - konsekvenser av Bane Nor dommen

Morten Gøytil, Lede

11:30

Pause

11:45

Trender innen nettforvaltning og vedlikehold spesielt i Norge og verden for øvrig

Dag Erik Nordgaard, SINTEF Energi

12:10

Vedlikeholdsstyring

Ole Jørgen Melleby, eSmart Systems

12:35

Kvalitet i prosjektering og bygging - nøkkelen til et problemfritt vedlikehold?

13:00

Lunsj

14:00

Fornyelse av nettanlegg - hvordan jobber bransjen med dette?

14:25

FoU-prosjekt for Risikobasert Fornyelsesplanlegging av kraftledninger

Tom Ivar Pedersen, SINTEF Energi

14:50

Pause

15:10

Tilstand på trestolper - har vi kontroll?

Liv Hege Ketilsdotter Homme og Solveig Skarpenes Fjellbakk, Glitre Nett

15:35

RENs konsept for vedlikehold

Vedlikeholdsstandard for transformatorstasjoner

Terje Taraldsen, REN

16:00

REN informerer om nyheter og pågående pågående aktiviteter knyttet til vedlikehold i REN

Øyvind Slethei, REN

16:25

Oppsummering

Øyvind Slethei, REN

16:30

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.

Avbestillingsregler

Frist for gebyrfri avbestilling er 30 dager før start. Ved 30-7 dager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 7 dager før arrangementets start gis det ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Hoteller har egne regler for avbestilling. REN har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor REN sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.