Prosjektering av nye tilknytninger med årsak i det grønne skiftet

Få kontroll på forespørsler om hurtigladere, solcelleparker, vindparker og mer på vårt kurs om overharmonisk støy og spenningskvalitet.

Får du ofte mange henvendelser om hurtigladere for ulike transportmidler, solcelleparker, vindparker, industrielle behov og midlertidige anleggsplasser? Da er det viktig å vite hvordan man kan håndtere slike forespørsler. Kurset vil gå gjennom viktige problemstillinger knyttet til overgangen til en mer miljøvennlig fremtid og introdusere en praktisk metode for å løse disse utfordringene.

Vi kommer inn på:

  • FoL med hensyn på det grønne skiftet
  • Måling av spenningskvalitet
  • Kvotering av spenningskvalitet
  • Prosjekteringsverktøy for fastsettelse av støykvoter inkludert metodikk for beregninger
  • Innføring i verktøyet
  • Oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver/eksempler
  • Råd om prosjektering av nett med hensyn på spenningskvalitet i hele selskapet

Hvem passer det for?

Kurset passer for deg som håndterer tilknytninger av større anlegg, helt ned til 100 kW. Det er også godt egnet for deg som er involvert i prosjektering av slike anlegg, eller som arbeider fra ledelsesnivå til prosjektledere i nettselskaper.

Trenger du overnatting?

Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv ved å kontakte Comfort Hotel Porsgrunn på e-post co.porsgrunn@strawberry.no eller telefon 35190010 (tastevalg 2). Husk å oppgi bookingkode 1145GR008190 for å oppnå rabattpris kr. 1.600,- Bestilling må gjøres innen 12. mars.

Program

09:30

Registrering

10:00

Kurs starter

13:00

Lunsj

16:00

Slutt dag 1

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.