Hovedinnhold

Temadager AUS

Bli oppdatert på nye muligheter for avbruddsfritt vedlikehold.

Om temadagene

Deltar du på disse temadagene vil du få økt AUS-kompetanse, bli faglig oppdatert og bli med på erfaringsutveksling knyttet til avbruddsfritt vedlikehold. Hvordan oppgaver kan løses på best mulig måte får du også svar på ved å delta på temadagene.

Du vil også få møte leverandører på temadagene. Da får du både diskutert og sammenlignet løsninger direkte med både kolleger og leverandører i bransjen.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som jobber som planlegger, montør eller beslutningstaker i nettselskap eller entreprenørselskap. Temadagene er også relevant for deg som ønsker å lære mer om AUS.

Påmelding åpner januar 2022.

Portrett av Kai Solum

Fagansvarlig

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

E-post:

Mobil: 959 75 019

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring • AUS - arbeid under spenning

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Overnatting

Temadager arrangeres på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv.

For bestilling av overnatting ring 73 80 70 00 eller send epost til prinsen@olavthon.no. Ved å oppgi REN AS - Temadager AUS innen 2. mai oppnår du avtalepris kr 1.295,-

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et hybrid-arrangement. Det betyr at du kan delta fysisk eller digitalt. Deltar du digitalt er dette en videooverføring fra scenen. Du vil kunne stille spørsmål i chat. Endring kan forekomme.

De som deltar digitalt får tilsendt lenke til sendingen senest 30 min før start.