Temadager AUS

Bli oppdatert på nye muligheter innefor avbruddsfritt vedlikehold.

Om temadagene

Deltar du på disse temadagene vil du få økt AUS-kompetanse, bli faglig oppdatert og bli med på erfaringsutveksling knyttet til avbruddsfritt vedlikehold. Hvordan oppgaver kan løses på best mulig måte får du også svar på ved å delta på temadagene.

Du vil også få møte leverandører på temadagene. Da får du både diskutert og sammenlignet løsninger direkte med både kolleger og leverandører i bransjen.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som jobber som planlegger, montør eller beslutningstaker i nettselskap eller entreprenørselskap. Temadagene er også relevant for deg som ønsker å lære mer om AUS.

Program

09:30

Registrering

10:00

Åpning/Velkommen

v/ Kai Solum i REN

10:10

Nye REN-prosedyrer

v/ Kai Solum i REN

10:25

Pause

10:45

Montasje av isolatorlodd på line med AUS isolerstangmetode

v/ Thomas Willsgaard i Frost Kraftentreprenør

11:10

Montasje av dempelodd på line med AUS barhåndsmetode

v/ Petter Fyksen Lund og Andreas Jacobsen i Laje Entreprenør

11:30

Lunsj

12:30

Praktisk bruk av helikopter ved AUS

v/ Rolf Sigurd Haraldstad og Miroslav Radojcic i Opp kraftledningstjenester

13:00

Kontroll av verktøy

v/ Tommy Olsen i NEFS

13:30

Pause

13:50

Praktisk bruk av AUS

v/ Marcus Østlie i Lede

14:20

Rengjøring av nettstasjoner med tørris

v/ Tobias Ørsnes i Stange Energi AUS

14:50

Pause

15:10

Justering av bryterbetjening på 66kV ved hjelp av AUS barhåndsmetoden

v/ Odd Arild Gaundal i Tranamarka Energi

15:30

Oppsummering av dag 1

v/ Kai Solum i REN

19:00

Felles middag

Overnatting

Temadager arrangeres på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv.

For bestilling av overnatting ring 73 80 70 00 eller send epost til prinsen@olavthon.no. Ved å oppgi REN AS - Temadager AUS innen 10. april oppnår du avtalepris kr 1.295,-

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.