Om REN

Selskapet ble etablert i 1998 for å starte arbeidet med standardisering av materiell og arbeidsmetoder i norske nettselskap. I dag formidler vi kunnskap og retningslinjer innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold gjennom RENblader som er utviklet etter bransjens beste praksis.

Vi utvikler beregningsverktøy, tilbyr kurs og konferanser og gjennomfører FoU-prosjekter. I tillegg bidrar vi til å opprettholde leveringssikkerhet i kraftforsyningen gjennom drift av flere beredskapsordninger for nett- og kraftselskap.

Effektive fellesløsninger er fortsatt kjernen i det vi leverer til våre kunder, eiere og samarbeidspartnere. Etter over 20 års drift er vi stolte av å være Norges ledende kunnskapssenter for kraftoverføringsnettet.

Illustrasjon av rekke med verktøy

I tett samarbeid med bransjen

Vårt innhold utvikles i samarbeid med representanter fra nettselskaper, industriselskaper, relevante myndigheter og andre bransjeaktører. Vi samarbeider tett med både eiere og kunder i våre tekniske fag- og prosjektgrupper, som består av mer enn 100 representanter fra kraftbransjen.

Datterselskaper

Beredskapsarbeidet vårt har vi organisert i egne aksjeselskap: REN Sjøkabelberedskap AS, REN GIS-beredskap AS og REN Trafoberedskap AS.

Styre og eiere

REN eies av over 60 norske nettselskap.

Åpenhetsloven

REN er underlagt Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Her kan du lese mer om dette.