Våre retningslinjer og verktøy er basert på bransjens beste praksis og er tilgjengelige for deg som har abonnement. Vi tilbyr bransjeretningslinjer gjennom RENblader og de beste forutsetningene for god prosjektering gjennom ulike verktøy. Vi hjelper deg gjerne med å finne det som passer best for deg.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Brukerguider

Våre brukerguider til FEF, FSE og FEK gjør det enkelt å forstå forskriftene på en "praktisk måte". Guidene inneholder forskriftstekst, veiledninger fra DSB, avklaringer fra Elsikkerhet og tekster fra oppdaterte normer. I tillegg kommer våre egne kommentarer med anbefalinger til bransjepraksis og henvisning til relevante RENblader.