Høring - november 2018

Håndboken for anleggsbidrag sendes på høring. RENbladet er oppdatert i henhold til nytt regelverk for anleggsbidrag som gjøres gjeldende fra 1. januar 2019

Les mer
REN Teknisk konferanse 2018

Her er presentasjonsfilene fra REN Teknisk Konferanse på Gardermoen i 24. - 25. oktober 2018

Les mer
REN-Nytt nr. 4 2018

REN-Nytt nr. 4 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om skog, test av impregnering og råtekontroll for stolper, nye RENblader og arbeidsgrupper m.m.

Les mer
HØRING - OKTOBER 2018

I oktoberhøringen er det 3 viktige RENblader innen veilys/ utendørsbelysning som er revidert

Les mer
Samkjørte temadager i november

Temadag Sterkere Skog og Temadag Rettigheter arrangeres 13. - 14. november i Oslo

Les mer
FoU-prosjekt: Elektrifisering av transportsektoren

Alle nettselskap inviteres til å delta i FoU-prosjektet "Elektrifisering av transportsektoren". Svarfrist er 15. oktober.

Les mer
Høring - september 2018

Høring for september inneholder et stort volum av blader, men de er fordelt på ulike felt så vi håper det går fint.

Les mer
REN-Nytt nr. 3 2018

REN-Nytt nr. 3 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om Vedlikehold av HS-brytere, nye NEK 399/400, åpning av beredskapslager for sjøkabel, REN 20 år m.m.

Les mer
HØRING - JUNI 2018

Høring for juni 2018 er et RENblad som er knyttet til stedfesting av ledninger i grunnen.

Les mer
Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

I forbindelse med oppgradering av nettet, har Eidsiva Nett en transformator til overs.

Les mer
Nye funksjoner i Prosjektsystem-kalkylen

Det er gjort noen endringer på brukergrensesnittet i Prosjektsystemets kalkyle-modul, som innledningsvis vil virke litt ukjent på brukere.

Les mer
HØRING - MAI 2018

Høring for mai inneholder flere viktige RENblader som er arbeidet med over lengre tid, og som vi håper at dere gir tilbakemeldinger på. Det er satt en stram tidsfrist for tilbakemelding, men vi håper dette går greit.

Les mer

....for eldre nyheter, gå til en større nyhetsoversikt