Ny e-postadresse for faktura til REN AS pr. 1. januar 2019

Vi har fått ny adresse for faktura pr. e-post fra 1.januar 2019. Alle som sender faktura til REN AS må oppdatere faktura-adresser/faktura-metoder.

Les mer
REN-Nytt nr. 5 2018

REN-Nytt nr. 5 i 2018 er publisert, med fagartikler om REN Brukerguide for FEK, Anleggsbidrag, beredskapsarbeid og RENs julenøtter m.m.

Les mer
Presentasjoner fra Temadager Stasjonsanlegg 2018

Her er presentasjonsfilene fra Temadager Stasjonsanlegg 11. - 12. desember 2018 i Lillestrøm

Les mer
HØRING - DESEMBER 2018

Høring for desember inneholder to RENblader for AUS, som vi håper å få tilbakemeldinger på. Det er satt en forholdsvis kort tidsfrist for tilbakemelding, men vi håper dette går greit.

Les mer
Anleggsbidrag-modul i REN Prosjektsystem

Nytt regelverk for innkreving av anleggsbidrag gjøres gjeldende fra 1. januar 2019, og REN har alt klart for dette.

Les mer
Høring - november 2018

Håndboken for anleggsbidrag sendes på høring. RENbladet er oppdatert i henhold til nytt regelverk for anleggsbidrag som gjøres gjeldende fra 1. januar 2019

Les mer
REN Teknisk konferanse 2018

Her er presentasjonsfilene fra REN Teknisk Konferanse på Gardermoen i 24. - 25. oktober 2018

Les mer
REN-Nytt nr. 4 2018

REN-Nytt nr. 4 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om skog, test av impregnering og råtekontroll for stolper, nye RENblader og arbeidsgrupper m.m.

Les mer
HØRING - OKTOBER 2018

I oktoberhøringen er det 3 viktige RENblader innen veilys/ utendørsbelysning som er revidert

Les mer
FoU-prosjekt: Elektrifisering av transportsektoren

Alle nettselskap inviteres til å delta i FoU-prosjektet "Elektrifisering av transportsektoren". Svarfrist er 15. oktober.

Les mer
Høring - september 2018

Høring for september inneholder et stort volum av blader, men de er fordelt på ulike felt så vi håper det går fint.

Les mer
REN-Nytt nr. 3 2018

REN-Nytt nr. 3 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om Vedlikehold av HS-brytere, nye NEK 399/400, åpning av beredskapslager for sjøkabel, REN 20 år m.m.

Les mer

....for eldre nyheter, gå til en større nyhetsoversikt