Innføring i nye NEK 440:2022

Vi gir deg innføringen du trenger etter lansering av ny NEK 440:2022.

Om kurset

Kurset vil ta for seg viktige deler av NEK 440, samt oppdateringer som er gjort i siste utgave. Du vil bli godt kjent med NEK 440 sine ulike deler. Vi gjennomgår også viktige knytninger og krav til annet regelverk som FEF, kraftberedskapsforskrift, NVF, PBL, TEK17 osv.

Du vil få vite hvilke viktige RENblad du må kjenne til og du vil gjennom kurset få en god oversikt over normkrav gitt i RENbladene og hvilke verktøy som kan være aktuelle.

Tema:

 • Generelle krav – valg av anleggsted, risikovurderinger etc.
 • Isolasjonskoordinering
 • Valg av utstyr – ytre påvirkninger
 • Elektriske installasjoner; avstander i utendørsanlegg, bygninger
 • Sikkerhetstiltak; beskyttelse mot direkte/indirekte berøring, brann, merking og lekkasje
 • Vern, automatisering og hjelpesystemer
 • Design av jordingssystem
  • Prosjektering og måling
  • M-tiltak
  • Reduksjonsfaktor

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot ingeniører/planleggere/prosjekterere som vil oppdateres seg på ny NEK 440:2022.

Overnatting

Overnatting på Thon Hotel Rosenkrantz bestilles og betales av deltakerne selv ved å kontakte hotellet på tlf. 55301418 eller via e-post rosenkrantz.booking@olavthon.no. Oppgi bookingkode 29880824.

For å oppnå spesialpris på kr 1.245,- pr natt må bestillingen være gjort innen 7. november 2022.

Foredragsholdere

Bilde av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Teknisk sjef

Bilde av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

Bilde av Espen Masvik

Espen Masvik

Prosjektleder

Praktisk gjennomføring

Dette er et fysisk kurs som arrangeres på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Registrering starter kl. 09:00 den 22. november. Kurset starter kl. 09:30 og varer frem til kl. 17:30 på dag 1. Felles middag på Olivia kl. 20:00. Dag 2 startet kl. 08:30 og varer frem til kl. 16:00.