Hovedinnhold

Driftslederforum

Driftslederforum er vårt årlige samlingssted for nøkkelpersoner i driften av norske nettanlegg. Forumet er en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling mellom netteiere.

Om forumet

Dette blir en god kombinasjon av foredrag og diskusjon. Du blir oppdatert innen regelverk og forskrifter, og får innsyn i hovedfunnene fra siste års myndighetstilsyn i nettanlegg. Vi stiller også med utfordrende oppgaver som skal løses i grupper, der du får lære hvordan dine kollegaer i andre nettselskaper jobber. I tillegg får du være med å påvirke retningslinjer og RENblad med fokus på drifts- og sikkerhetsrelaterte virksomhetsområder.

Program
Dette er aktuelle tema for årets forum. Flere detaljer kommer.

  • Regelverk, forskrifter og myndighetskrav
  • Erfaringer fra siste års tilsyn
  • Gruppearbeid
  • Driftsleders instrukser
  • Nye RENblader

Hvem passer det for?

Er du driftsleder, faglig ansvarlig eller på annen måte er sentral i selskapets sikkerhetsarbeid, meld deg på. Er du HMS-ansvarlige og ledende personell på driftssentralen er dette også stedet for deg. Forumet passer for både nettselskaper med områdekonsesjon og selskaper med privateide, elektriske anlegg.

Portrett av Kai Solum

Fagansvarlig

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

E-post:

Mobil: 959 75 019

Tekniske fagområder og publikasjoner • Teknisk programvare • Faglig innhold i kurs og opplæring • AUS - arbeid under spenning

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

10:00

Registrering med lett servering

10:30

Velkommen og innledning

v/ Kai Solum i REN

10:45

Presentasjon av temasider Avklaringer - DSB/REN

v/ Kai Solum i REN

11:15

Krav til kontroll av jordingsapparater

v/ NFSE

12:00

Nytt fra anskaffelsesretten

v/ Simonsen Vogt Wiig

12:30

Krav til skogrydding av linjetraseen

v/ Øyvind Slethei i REN

13:00

Lunsj

14:00

Driftsleders juridiske ansvar

v/ Simonsen Vogt Wiig

14:25

Krav til IK i nettselskap

v/ REN

14:45

Daglige utfordringer for en driftsleder

v/ Vidar Jakobsen i Agder Energi Nett

15:15

Pause

15:30

Krav til beredskap

v/ NVE

16:15

Erfaringer med portal for innmelding

v/ Svein Roar Jonsmyr i Nkom

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Overnatting

Driftslederforum arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport. For å oppnå rabattpris på kr 1.545,- per natt, per rom må overnattingen bestilles innen 19. august 2022. Overnatting bestilles via denne lenken og betales av deltakerne selv.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.