Driftslederforum

Driftslederforum er vårt årlige samlingssted for nøkkelpersoner i driften av norske nettanlegg. Forumet er en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling mellom netteiere.

Om forumet

Forumet er en god kombinasjon av foredrag og diskusjon. Du blir oppdatert innen regelverk og forskrifter, og får innsyn i hovedfunnene fra siste års myndighetstilsyn i nettanlegg. Vi stiller også med utfordrende oppgaver som skal løses i grupper, der du får lære hvordan dine kollegaer i andre nettselskaper jobber. I tillegg får du være med å påvirke retningslinjer og RENblad med fokus på drifts- og sikkerhetsrelaterte virksomhetsområder.

Program
Dette er aktuelle tema for årets forum, se detaljert program i fane under.

  • Regelverk, forskrifter og myndighetskrav
  • Erfaringer fra siste års tilsyn
  • Gruppearbeid innenfor ulykker i elektriske forsyningsanlegg
  • Daglige utfordringer for en driftsleder
  • Nye RENblader

Hvem passer det for?

Er du driftsleder, faglig ansvarlig eller på annen måte er sentral i selskapets sikkerhetsarbeid, meld deg på. Er du HMS-ansvarlige og ledende personell på driftssentralen er dette også stedet for deg. Forumet passer for både nettselskaper med områdekonsesjon og selskaper med privateide, elektriske anlegg.

Program

10:00

Registrering med lett servering

10:30

Velkommen og innledning

v/ Kai Solum i REN

10:45

Presentasjon av temasider Avklaringer - DSB/REN

v/ Kai Solum i REN

11:05

Krav til kontroll av jordingsapparater

v/ Frode Berg i NFSE

11:50

Pause

12:00

Nytt fra anskaffelsesretten

v/Jahn Egil Osestad i Simonsen Vogt Wiig

12:30

Krav til skogrydding av linjetraseen

v/ Øyvind Slethei i REN

13:00

Lunsj

14:00

Driftsleders juridiske ansvar

v/ Robin Aker Jakobsen i Simonsen Vogt Wiig

14:25

Driftsleders årsrapport

v/ Terje Taraldsen i Taraldsen/REN

14:45

Daglige utfordringer for en driftsleder

v/ Vidar Jakobsen i Agder Energi Nett

15:15

Pause

15:30

Krav til beredskap

v/ NVE

16:00

Reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett

v/ Helge Ulsberg i REN

16:15

Erfaringer med portal for innmelding

v/ Svein Roar Jonsmyr i Nkom

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Overnatting

Driftslederforum arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport. Trenger du overnatting kan du ringe tlf. 63929400 eller bestille via nettsiden. Overnatting betales av deltakeren selv.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.