Hovedinnhold

Skole og opplæring

Dette er et tilbud forbeholdt tekniske fagskoler, høgskoler og universiteter, forskningsinstitusjoner og øvrige utdanningsinstitusjoner innen elektrofag som f.eks. opplæringskontorer. Abonnementet gir lærere og elever tilgang til alle RENblad og verktøy - til en symbolsk sum per år.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Energimontlærlinger som utfører arbeid på kabel

Fra NM for energimontørlærlinger 2017

Over 50 utdanningsinstitusjoner bruker i dag våre bransjeretningslinjer og verktøy aktivt i sin undervisning.

Få riktig kunnskap tidlig

Vi mener studenter og elever innen elektrofag blir bedre fagfolk ved å få samme tilgang som bransjen ellers. Det ligger en egenverdi i at studenter og elever innen elektrofag blir kjent med RENblader og bransjeretningslinjer innen deres fagfelt, og at de får erfaring i å håndtere verktøy og hjelpemidler som de vil møte etter endt utdannelse.

Det er utdanningsinstitusjonen som eier studentens tilgang. Skolen kan selv opprette personlige brukerkontoer til alle elever og ansatte. På den måten fremmer vi aktiv bruk av det faglige innholdet for flere enn bare de som underviser.

Illustrasjoner av ulike deler av kraftoverføringsnettet

Enkel tilgang og oppfølging

Skriv noe om at skolen selv kan administrere brukere, dele dem inn i årskull og slikt. Poenget er å få frem at dette er enkelt, det er selvbetjening, og det gir alle elever og studenter egen tilgang til alt innhold. Alt innhold.

Rabattert deltakelse på kurs og arrangementer

Utdanningsinstitusjoner med abonnement deltar på våre fysiske kurs og arrangementer til en svært rabattert pris. Her trenger det å være et par setninger til med innhold.

Kontakt

Bilde av Kai Solum

Kai Solum

Bilde av Bjarte Sandal

Bjarte Sandal