Forskning og utvikling

Vi er med i mange forskning- og utviklingsprosjekter, både som prosjekteiere og -deltaker. Her kan du se hvilke forskningsprosjekter vi jobber med i dag, samt prosjekter vi tidligere har deltatt i eller gjennomført. Alle våre prosjekter gjennomføres i samarbeid med FoU-institusjoner, og mange av dem mottar offentlig støtte.

Målet med FoU-arbeidet er å løse ulike problemer i bransjen for så å dele ny kunnskap med våre kunder. I vårt FoU-arbeid prioriterer vi prosjekter som bidrar til å finne praktiske løsninger innen tekniske områder hvor det ikke finnes nok kunnskap. Formålet for ethvert prosjekt er å øke kvaliteten for prosjektering og utførelse i bransjen. Det gjør vi gjennom å tilby ny kunnskap og praktiske verktøy som løser konkrete arbeidsoppgaver for våre kunder.

Vi er en pådriver for å sette i gang nye FoU-prosjekter i bransjen. Her ser du hvilke prosjekter vi jobber med å få satt i gang.

Vi trenger prosjektdeltakere som kan bidra både finansielt og med kunnskap. Ønsker ditt selskap å delta så er dere velkommen til å ta kontakt med oss.

Kontakt

Bilde av Erik Mendes Melvær

Erik Mendes Melvær