Hovedinnhold

Temadager Veilys

Vi slår oss sammen med noen av de mest sentrale aktørene i bransjen for å gi deg faglig påfyll.

Om temadagene

Gjennom en rekke spennende foredrag oppdaterer vi din kunnskap om prosjektering, bygging, utførelse, drift og vedlikehold av utendørsbelysning. Dette er årets største møtested for de som arbeider innen veilysområdet. På temadagene fokuserer vi både på tekniske løsninger og andre aktuelle områder som smartbelysning og solcelleteknologi.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for deg som arbeider med drift og planlegging av veilys hos nettselskaper eller kommuner. Det passer også for entreprenører og installatører som arbeider med veilysanlegg. Temadagene er også relevant for deg som er leverandør eller konsulent, så ikke nøl med å melde deg på.

Overnatting

Informasjon om overnatting og sted finner du på fanen Praktisk informasjon under.

Portrett av Zvonko Tufekcic

Fagansvarlig

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 404 00 375

Høyspenning luftnett • Lavspenning luftnett • Veilys og utendørsbelysning

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Registrering

09:30

Åpning og velkommen

v/ Zvonko Tufekcic

09:35

DSB informerer om regelverket innen elsikkerhet relatert til veilysanlegg

v/ Frode Kyllingstad i DSB

10:05

Bredbåndsutbyggingsloven og Ekomportalen – for samarbeid og bærekraft

v/ Anders Snøløs Topland i Nkom

10:35

Pause

10:50

Ledningsregistreringsforskriften og tilhørende standard

v/ Geir Myhr Øien i Kartverket

11:10

Endret luftfartshinderforskrift og utvidede rapporteringskrav til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

v/ Geir Myhr Øien i Kartverket

11:30

Lunsj

12:30

RME informerer om regelverk for måling av veilys og utredning av alternative metoder for måling

v/ Bjørnar Araberg Fladen i NVE

13:00

Hva er kravet til innhold og størrelse på tilknytningsskapet for veilysanlegg?

v/ Tommy Lundekvam i NEK

13:30

Pause

13:45

Valg og innstilling av vern for NEK 600

v/ Magne Holdhus i ABB

14:15

Spesielle krav til valg av vern for lys og ventilasjon i tunell og for lys i dagen iht. NEK 600

v/ Magne Holdhus i ABB

14:45

Pause

15:00

Erfaringer, utfordringer og forbedringer ved offentlige anskaffelser i veilyssektoren

v/ Kirill Semenov i Bærum kommune

15:30

Samarbeid mellom nettselskap og veilyseiere

v/ Petter Kristiansen i Veilyskompetanse AS

16:00

Netlin 4 LV modul – program for mekanisk dimensjonering av luftledninger under 1 kV

v/ Zvonko Tufekcic i REN

16:30

Slutt for dagen

18:30

Aperitiff hos utstillerne

19:15

Felles middag

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. For å oppnå rabattpris på kr 1.495,- per natt, per rom må overnattingen bestilles innen 15. august 2022. Overnatting bestilles via denne lenken og betales av deltakerne selv.

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres pr dags dato som et fysisk arrangement.