Forberedelse til Installatørprøven

Når du består installatørprøven kan du innta rollen som faglig ansvarlig i et selskap der du kan bygge, drifte og vedlikeholde andre bedrifters elektriske anlegg. For å bestå prøven trenger du tilstrekkelig kunnskap om relevante forskrifter og normer i bransjen.

Om kurset

Dette kurset går over to dager og kombinerer forelesninger, diskusjon og oppgaveløsning for å gi deg de beste forutsetningene for å bestå prøven. Det blir arrangert nettmøter der du får støtte og avklaringer i både forberedelsen til kurset og i siste innspurt opp mot prøven. Derfor er dette kurset perfekt for deg som ønsker litt ekstra oppfølging.

Innhold i kurset

Kurset vil omfatte gjennomgang av eksamensoppgaver fra 2017 til 2021.

Ved gjennomgangen vil det bli satt fokus på:

  • Viktige deler innen forskriftene FEF, FEL og FEK.
  • Viktige deler innen standarden NEK 400 og NEK 399.

Det blir tilgang til:

  • Håndbok for installatørprøve.
  • Eksamensoppgaver med løsningsforslag.
  • Nettbasert tilgang til gjennomgang av eksamensoppgaver.

Planlagte digitale nettmøter:

  • 28. september
  • 5. oktober
  • 13. oktober

Installatørprøven avholdes 20. oktober 2021.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er midt i blinken for deg som ønsker en god og helhetlig forberedelse til installatørprøven, med litt ekstra oppfølging.

Program

10:00

Kurset starter

13:00

Lunsj

17:00

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Kurset arrangeres med én fysisk samling og 3 nettmøter. Du vil få tilsendt en e-post med lenke til nettmøtet samme dag som nettmøtene holdes.

Overnatting

Kurset arrangeres på Thon Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv.

For bestilling, send e-post til post@bristol.no evt. telefon 22 82 60 30. Bestillinger med bestillingskode 080921RENA innen 4. september oppnår avtalepris kr 1 795,-.