Nettverksuken: Regionalnettsdagene

Øk din kunnskap innen beredskap, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Møt kolleger som jobber med det regionale distribusjonsnettet.

Om arrangementet

Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Årets hovedtemaer er:

  • Overordnet blikk på nettutviklingen
  • 3D-modellering i prosjektering
  • Standardisering av anleggsutførelse
  • Etterlevelse av regelverk
  • Fremtidens utfordringer

Hvem passer det for?

Konferansen passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - enten som netteier, leverandør, konsulent eller entreprenør. Regionalnettsdagene favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Standplass

Leverandørutstillingen er en sentral del av Nettverksuken, og har over 60 standplasser tilgjengelig. Les mer om leverandørutstillingen.

Hotell

Nettverksuken arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta. Bestilling av overnatting gjøres i samme skjema som bestilling av deltakerplass.

Praktisk gjennomføring

Konferansen gjennomføres som et rent fysisk arrangement.