Nettverksuken: Regionalnettsdagene

Øk din kunnskap innen beredskap, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. Møt kolleger som jobber med det regionale distribusjonsnettet.

Om arrangementet

Gjennom en rekke spennende foredrag får du ny kunnskap om prosjektering, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. På Regionalnettsdagene får du ta del i kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom netteiere. Dette får vi til gjennom både teoretisk og praktisk orienterte foredrag fra aktører i bransjen.

Årets hovedtemaer er:

 • Overordnet blikk på nettutviklingen
 • 3D-modellering i prosjektering
 • Standardisering av anleggsutførelse
 • Etterlevelse av regelverk
 • Fremtidens utfordringer

Hvem passer det for?

Konferansen passer for deg som jobber i tilknytning til regionalnett og stasjonsanlegg - enten som netteier, leverandør, konsulent eller entreprenør. Regionalnettsdagene favner bredt både i innhold og målgruppe, så ikke nøl med å melde deg på.

Standplass

Leverandørutstillingen er en sentral del av Nettverksuken, og har over 60 standplasser tilgjengelig. Les mer om leverandørutstillingen.

Program

08:30

Registrering og messebesøk

09:30

Velkommen og innledning

Magnus Johansson og Espen Masvik, REN

09:45

Totalberedskapskommisjonen

Er fokuset på beredskap ivaretatt?

Cecilie Daae, tidligere Direktør i DSB og medlem av Totalberedskapskommisjonen

10:15

Hvor står vi i det grønne skiftet?

Klarer vi å bygge nett i tide?

Matias Ebbe Theisen, Statnett

10:45

Pause

11:05

Mer nett raskere

RENs bidrag til raskere utbygging

Espen Masvik og Magnus Johansson, REN

11:40

Behovet for normering av byggemåte – Sdoks rolle i Statnett

Klarer vi å bygge raskere, bedre og mer effektivt med standardisert metode?

Trond Magne Ohnstad, Statnett

12:15

Lunsj

13:15

Byggemåte satt i system

Samhandling eksternt og internt, hvilken effekter får vi?

Lars Røise, BKK

13:45

Nytt RENblad om driftsmerking av stasjonsanlegg

Driftsmerking er uhyre viktig for å forhindre skader på liv, helse og materielle verdier. Gjennom tydelig merking sikres at riktige anleggsdeler blir forsvarlig sikret under arbeid, og at sikker drift og operasjon opprettholdes. RENbladet standardiserer driftsmerkingen og sikrer en enhetlig og entydig merking av anlegget.

Espen Masvik, REN

14:00

Revidert RENblad om spolejording i 12-24 kV nett

RENbladet er oppdatert i henhold til ny utgave av NEK440, særlig med tanke på hvilke jordfeilstrømmer som skal legges til grunn. Mer detaljerte føringer rundt distribuerte spoler og presiseringer rundt maksimale egenbidrag

Espen Masvik, REN

14:15

Offentlige anskaffelser - 30 % regelen

Hvordan håndtere vekting av 30 % miljø?

Jahn Egil Osestad, Simonsen Vogt Wiig og Per Morten Birkelund, REN

14:45

Pause

15:05

Bane NOR-sakens betydning for nettanlegg

Hvor langt strekker ansvaret seg for å sikre anlegg?

Torstein Eivindstad, Simonsen Vogt Wiig

15:35

NVF 2023 – Nyheter og veien frem til 2024-versjonen

Revidering av NVF 2023

Stein Petter Vagle, Statnett

16:05

Samarbeid om oppgradering av infrastruktur

Oppgradering av strømnettet i bystrøk for å møte fremtidens behov

Jan Petter Svegard og Tonje Kroglund Rian, Tensio

16:35

Nyheter fra REN

Grøft Design, RENblader og REN Beredskap

REN

16:55

Avslutning på dag 1 - Fortsetter med messeutstilling

Hotell

Nettverksuken arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta. Bestilling av overnatting gjøres i samme skjema som bestilling av deltakerplass.

Praktisk gjennomføring

Konferansen gjennomføres som et rent fysisk arrangement.

Veibeskrivelse og parkering

X Meeting Point ligger på Hellerudsletta langs RV 22 mellom Hvam og Gjelleråsen – like ved E6, og midt mellom Oslo og Gardermoen. Veien til Hellerudsletta er skiltet fra E6 ved Hotell Olavsgaard og langs RV 4 fra Gjelleråsen. Med bil kjører du hit fra Oslo på 15 minutter. Parkerings­området har plass til 4.500 biler. Det er også mulighet for lading av elbil.

Flybussen

Flybussen stopper på X Meeting Point sin egen holdeplass på vei fra Oslo lufthavn Gardermoen. På vei tilbake, stopper Flybussen på holdeplassen Hellerud.

Rutegående kollektivtransport

Fra Oslo Bussterminal

 • Ta buss 380 mot Lillestrøm
 • Gå av på busstoppet som heter Hellerud
 • Bussen går to ganger i timen og bruker 43 minutter

Fra Oslo Sentralbanestasjon

 • Ta tog mot Lillehammer, Eidsvoll eller Dal
 • Gå av toget på Lillestrøm
 • Ta deretter buss 380 Oslo bussterminal fra Lillestrøm bussterminal
 • Gå av på busstoppet som heter Hellerud
 • Togene fra Oslo til Lillestrøm gå ca. hvert 10. minutt. Bussen går to ganger i timen fra Lillestrøm Bussterminal.

For alle som reiser kollektivt til X Meeting Point anbefaler vi bruk av «RuterReise»-appen. Der kan du søke opp ruter og se tidene. Om du skal til X Meeting Point må du søke på ankomstholdeplass «Hellerud (i Skedsmo)».