Installatør

Arbeidet som utføres i grensesnittet mellom nettselskap og kunde utføres ofte av en installatør. Det er derfor viktig at alle parter planlegger og utfører anlegg etter samme retningslinjer. Vi tilbyr derfor to skreddersydde abonnement for installatører. Den enkle pakken er gratis, og den utvidede har en lav, årlig kostnad.

Illustrasjonsfoto som viser mulitmeter liggende på en plantegning

Abonnementene er tilgjengelige for selskaper som driver installatør- og montasjevirksomhet i Norge. For å kunne tegne abonnement må ditt selskap være registrert i Brønnøysundregistrene med bransjekode 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid. Om ditt selskap ikke har denne bransjekoden, ta kontakt på post@ren.no så får du hjelp med abonnement der.

Når selskapet ditt har tegnet abonnement, kan alle ansatte få egen pålogging for nedlasting av RENblad. Nettselskapet eller entreprenøren du gjør arbeid for, kan dele sine RENblad-merknader med deg. Da er du alltid oppdatert, og kan utføre arbeidet i tråd med retningslinjene som gjelder fra din oppdragsgiver.

Gratisabonnement - 11 RENblader

Gratisabonnementet gir tilgang følgende RENblad:

Måling

 • 4000 - Administrative bestemmelser for måling av lavspenningsinstallasjoner
 • 4001 - Krav til målepunkt - direktemåling i LS-anlegg
 • 4002 - Krav til målepunkt - transformatorkoblet måling LS-anlegg
 • 4003 - Krav til tilgang og plassering av måler
 • 4004 - Krav til kvalitetskontroll for direktemåling i lavspenningsinstallasjoner
 • 4005 - Krav til kvalitetskontroll for transformatorkoblet måling i lavspenningsinstallasjoner

Tilknytningspunkt

 • 4100 - Tilknytning av lavspenningsanlegg
 • 4102 - Samhandling mellom nettselskap og kunde
 • 4112 - Kunderettet brosjyre om strøm- og ekomforsyning til bolig

Solcelleanlegg i kundens installasjon

Vedlegg til RENblad 340 - Tilknytnings og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde:

 • 341 - Juridiske forhold mellom nettselskap og innmatingskunde
 • 342 - Tekniske funksjonskrav ved etablering av solcelleanlegg bak kundens målepunkt

Utvidet abonnement - over 150 RENblader

I tillegg til innholdet i gratisabonnementet, gir det utvidede abonnementet tilgang til følgende innhold:

Måling

Alle RENblader i 4000-serien.

Tilknytningspunkt

Alle RENblader i 4100-serien.

Lysebuekalkulator

 • 1710 - Lysbuekalkulator i Excel-format

Solcelleanlegg i kundens installasjon

 • 3040 - Praktisk håndtering av plusskunder
 • 340 - Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde

Utendørsbelysning

Alle RENblader i 4500-serien og verktøyet Veilys. Se også fagområdesiden for Veilys og utendørsbelysning.

Felles retningslinjer

Alle RENblader i 8000-serien.

Kabel og kabelanlegg

 • 9010 - Utførelse av kabelrør i distribusjonsnettet

Refererte RENblader

Abonnementet gir også tilgang til alle RENblader det er direkte referert til i RENblad 4000 - 4999.

Verktøy

Abonnementet gir tilgang til verktøyet Ledning.

Priser

Årlig abonnementspris er avhengig av antall ansatte i installatørbedriften:

 • 1 - 5 ansatte kr 5 696
 • 6 - 20 ansatte kr 6 632
 • over 20 ansatte kr 9 947

For å kunne tegne abonnement må ditt selskap være registrert i Brønnøysundregistrene med bransjekode 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid.

Kontakt

Bilde av Knut G. Eliassen

Knut G. Eliassen

Bilde av André Indrearne

André Indrearne