Temadager Kabel

Et stadig større press på nettet gjennom høyere forbruk setter større krav til prosjekteringen og utnyttelsen av eksisterende nett, herunder også kabler.

Om temadagene

Norske nettselskap står overfor store utfordringer i årene som kommer. Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor svært viktig og økonomisk fornuftig å utnytte eksisterende nettet optimalt og å prosjektere nye nett som sikrer god kvalitet til sluttkundene.

På temadager vil du få en oversikt over hva som er viktig å ta hensyn ved dimensjonering av et godt kabelanlegg, hvordan slike anlegg bør bygges og dermed sikre at kabler vil vare ut den forventede levetiden.

Hvem passer temadagene for?

Arrangementet er åpent for alle, og er særlig relevant for teknisk personell som arbeider med prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av kabelnett.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lilllestrøm. Overnatting bestilles og betales av deltakerne selv.

Klikk her og legg inn din bestilling. For å oppnå avtalepris kr 1 765,- må bestillingen være gjort innen 1. mars.

Program

09:00

Registrering starter

09:30

Velkommen

13:00

Lunsj

16:30

Slutt på dag 1

19:00

Felles middag

          

Endring kan forekomme

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.

Avbestillingsregler

Frist for gebyrfri avbestilling er 30 dager før start. Ved 30-7 dager før arrangementets begynnelse refunderes 50 %. Ved mindre enn 7 dager før arrangementets start gis det ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Hoteller har egne regler for avbestilling. REN har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor REN sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.