Prosjektering av nye tilknytninger med årsak i det grønne skiftet

Få kontroll på forespørsler om hurtigladere, solcelleparker, vindparker og mer på vårt kurs om overharmonisk støy og spenningskvalitet.

Får du ofte mange henvendelser om hurtigladere for ulike transportmidler, solcelleparker, vindparker, industrielle behov og midlertidige anleggsplasser? Da er det viktig å vite hvordan man kan håndtere slike forespørsler. Kurset vil gå gjennom viktige problemstillinger knyttet til overgangen til en mer miljøvennlig fremtid og introdusere en praktisk metode for å løse disse utfordringene.

Vi kommer inn på:

  • FoL med hensyn på det grønne skiftet
  • Måling av spenningskvalitet
  • Kvotering av spenningskvalitet
  • Prosjekteringsverktøy for fastsettelse av støykvoter inkludert metodikk for beregninger
  • Innføring i verktøyet
  • Oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver/eksempler
  • Råd om prosjektering av nett med hensyn av spenningskvalitet i hele selskapet

Kurset er egnet for deg som arbeider fra ledelsesnivå til prosjektledere i nettselskaper, men også for deg med interesse for spenningskvalitet.

Kurset gjennomføres i Tensio TS sine lokaler i Tempeveien 15 i Trondheim. Max 30 deltakerplasser.

Overnatting

Overnatting må bestilles og betales av deltakerne selv på ønsket hotell. For de som deltar på middagen finner den sted på Frati i Kongens gate 20 kl. 19:00. Nærmeste hotell er Quality Hotel Augustin.

Program

09:30

Registrering

10:00

Kurs starter

13:00

Lunsj

16:00

Slutt dag 1

19:00

Felles middag

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.