Ledning

Ledning hjelper deg å prosjektere tilknytning av lavspenningskunder i nettet. Gjennom beregningene får du hjelp til valg av stikkledninger, og du sikrer at anlegget får korrekte kortslutningsytelser og utkoblingstider i tråd med NEK 400.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Ved tilknytning av lavspenningskunder er det viktig å velge utstyr som er dimensjonert korrekt slik at kortslutningsytelser og utkoblingstider er i tråd med NEK 400.

Enkel spesifikasjon av tilknytningen

Skjermbilde fra Ledning som viser inndatafelter for tilknytningen
Inndatafelter for tilknytningen

Du starter med å spesifisere tilknytningen din med bakgrunn i type, tilknytningsmetode og egenskaper i nettet. Verktøyet viser da en prinsippskisse av tilknytningsmetoden, og gir deg veiledning for hvor eksempelvis tilknytningsskap skal plasseres.

Beskrivelse av anlegg

Skjermbilde av inndatafelter for anlegg og resultat i Ledning
Inndatafelter for anlegget

Videre beskriver du anlegget ved å legge inn gjeldende verdier for transformator, mateledninger og stikkledninger.

Anbefalinger underveis

Skjermbilde som viser anbefaling underveis i registrering av anlegget

Når du har beskrevet anlegget, får du anbefalinger om endringer dersom det er behov for det. I eksempelet er det valgt en stikkledning med for lav strømføringsevne. Énlinjeskjemaet viser hvor i anlegget anbefalingen gjelder.

Resultater og rapport

Skjermbilde av resultater fra beregning i Ledning

Beregningsresultater for feilstrømmer og utkoblingstid vises direkte i verktøyet. De kan også lastes ned i PDF-format.

I tillegg til å vise verdiene for utkoblingstid, fremhever rapporten verdier som ikke tilfredsstiller kravene.

Kontakt

Bilde av Martin Brandtun

Martin Brandtun