LS-mast

LS-mast er et beregningsprogram for å utføre mekanisk beregning i lavspennings luftnett. Verktøyet støtter både flere ledningssett og fellesføring med ekomledninger. Verktøyet er laget både for å dimensjonere nye og kontrollberegne eksisterende master.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Når man har lavspennings luftlinjer med flere ledningssett, kan det være krevende å ha oversikt over opptredende krefter i stolpen. Likevel må man forholde seg til disse både under prosjektering og montasje.

LS-mast beregner disse kreftene fortløpende etter hvert som man legger inn nye stolper i verktøyet, og visualiserer dem på en enkel og oversiktlig måte. Verktøyet viser også resultantvinkelen som bestemmer retningen som bardun eller strever skal monteres i.

LS-mast har også støtte for ettergivende master, som man kan benytte dersom man skal montere master lags vei.

Registrering av grunnlagsdata

Registrering av inndata i LS-mast

Data for stolpe og ledninger legges enkelt inn i verktøyet. Målsatt tegning hjelper deg å montere bardunen med rett bardunstigning. Det samme gjelder for strever.

Visning av opptredende krefter

Visning av krefter i LS-mast

Opptredende krefter i stolpen vises i diagram med rød pil for resultantvinkel. Denne angir retningen for bardun/strever. I tillegg vises anbefalte dimensjoner for bardun og stolpe/strever.

Enkel eksportering av rapporter

Fullstendig rapport av beregningene kan eksporteres i PDF-format, og leveres til utførende personell. Mastelisten kan i sin helhet eksporteres til Excel.

Skjermbilde av PDF-rapport fra LS-mast

Kontakt

Bilde av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic