Anleggsbidrag

Anleggsbidrag hjelper nettselskapet med å ivareta forskriftskravene til anleggsbidragsprosjekter. I verktøyet kan du lage en kalkyle for prosjektet og fordele kostnadene mellom nettselskapet og kunden. Du kan til og med opprette tilbudsbrev til kunden direkte i verktøyet. Når prosjektet er avsluttet, kan faktiske kostnader registreres og benyttes som dokumentasjon til kunden.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Når nettilknytning av en kunde utløser kostnader, skal nettselskapet kreve anleggsbidrag for hele eller deler av investeringen. Verktøyet Anleggsbidrag lar deg gjennomføre beregningen og fordele kostnader i tråd med NVEs forvaltningspraksis og RENblad 8110: Håndbok for anleggsbidrag.

Anleggsbidragsprosessen

Anleggsbidrag beregnes via én eller flere iterasjoner av en kostnadsberegning. Kostnadsberegningene revideres etter hvert som prosjektet detaljeres og etter dialog med kunden:

  • Fase 1: Kundeforespørsel og forkalkyle
  • Fase 2: Tilbud til kunde med detaljert prosjektbeskrivelse og kostnadskalkyle
  • Fase 3: Gjennomføring av prosjektet med kundedialog om eventuelle endringer i estimert anleggsbidrag
  • Fase 4: Sluttoppgjør med bakgrunn i prosjektets faktiske kostnader

I verktøyet blir hver av disse kostnadsberegningene arkivert slik at prosjektets historikk blir ivaretatt. Det sørger for full åpenhet og sporbarhet mellom nettselskap og kunde.

Kostnadsberegning via Kalkyle

Uansett om det er en forkalkyle, grovkalkyle eller detaljkalkyle du er kommet til i ditt prosjekt, er det integrasjonen med Kalkyle-verktøyet som hjelper deg med kostnadsberegningen. Her setter du enkelt opp prosjektet ved hjelp av komplette arbeids- og materiellpakker.

Skjermbilde fra verktøyet Kalkyle
Skjermbilde fra Kalkyle som viser oppbygning og innhold i en kalkyle for tilknytning av industriområde

Arbeids- og materiellpakker gir deg muligheten til å både planlegge og budsjettere prosjekter på en svært rask og god måte. Når du setter opp kalkylene, kan du velge mellom å benytte ditt selskaps priser og RENs observerte bransjepriser.

Fordel kostnader til én eller flere kunder

Skjermbilde som viser fordeling av kostnader mellom nettselskap og kunde
Fordeling av kostnader mellom nettselskap og kunde

Prosjektkostnadene skal fordeles mellom nettselskapet og én eller flere kunder. I verktøy fordeler du enkelt arbeids- og materiellpakker dit kostnaden hører hjemme. Uansett om de ulike delene av prosjektet er kundespesifikke eller del av fellesnett.

Skjermbilde som viser hvordan prosjektkostnader er fordelt mellom kunde og nettselskap
Prosjektkostnader fordelt mellom kunde og nettselskap

Lås kostnadsberegning, send tilbud og gjennomfør sluttoppgjør

Når kostnadsfordelingen er utført, låser du kostnadsberegningen og får mulighet til å laste ned en PDF som kan benyttes som vedlegg til tilbud som sendes kunden. For å sikre historikken i prosjektet, kan ikke lenger kalkylen endres. Men du kan opprette en ny kalkyle basert på den du allerede har gjort, og utføre nødvendige endringer da. På den måten er det aldri tvil om hvilke beregninger og kalkyler som til enhver tid gjelder.

Skjermbilde som viser sluttopgjør
Gjennomført sluttoppgjør med mulighet til å laste ned vedlegg som kan sendes til kunde

Etter at anlegget er ferdig bygget, registreres faktiske kostnader i verktøyet. Da gjennomføres sluttoppgjøret, og faktiske kostnader sammenlignes med den gjeldende kalkylen. Også her opprettes det et eget dokument som kan benyttes som dokumentasjon til kunden.

Kontakt

Bilde av André Indrearne

André Indrearne