Tilknytning av innmating og uttak

RENbladene i 3000-serien beskriver tekniske og juridiske forhold ved tilknytning i lavspent fordelingsnett, høyspent distribusjonsnett og regionalnett. Bladene gir oversikt over prinsipielle vurderinger nettselskapene må foreta ved tilknytning av distribuert produksjon. Serien gir også en beskrivelse av tilknytningsprosessen fra nettselskapet mottar søknad om nettilknytning til anlegget er satt i drift. I tillegg til inneholder serien avtalemaler for innmating av kraftproduksjon, mens tilknytningsavtale for større uttakskunder ligger i 4100-serien.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 3000-serien

300

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i distribusjonsnettet 0,23 - 36 kV. Avtalen har egne vedlegg for definisjoner, tilknytnings- og nettleievilkår, tekniske funksjonkrav, tilpasninger, dokumentasjon og site acceptance test.

320

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder 36 - 420 kV

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i 36 - 420 kV. Avtalen har egne vedlegg for definisjoner, tilknytnings- og nettleievilkår, tekniske funksjonkrav, individuelle avtaler, dokumentasjon og site acceptance test, koblingsavtale og driftsavtaler.

340

Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i lavspenningsnettet. Avtalen har egne vedlegg fra tilknytnings- og nettleievilkår og tekniske krav til solcelleanlegget.

3000

Kraftproduksjon - Tilknytning av distribuert produksjon

RENbladet gjennomgår rammevilkår og ansvarsforhold som ligger til grunn for tilknytning av distribuert produksjon (DG) i nettet. Lover og regelverk som regulerer nettselskapenes ansvar og plikter er sentrale i RENbladet.

3002

Kraftproduksjon - Veileder for tilknytningsprosessen

RENbladet gir oversikt og veiledning til en strukturert prosess ved tilknytning av utstyr som ligger på kundens side av tilknytningspunktet (DG-enheter).

3006

Kraftproduksjon - Råd om nettanalyse

Beskrivelse av hvilke analyser nettselskapet bør utføre i prosessen med å tilknytte en ny DG-enhet.

3009

Kraftproduksjon - Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon

RENbladet gir anbefalinger til innstilling av spenningsregulator i småkraftverk og trinnkobler i kraft- og fordelingstransformator.

3040

Praktisk håndtering av plusskunder

RENbladet gir praktisk veiledning for tilknytning av kunder som leverer energi tilbake til nettet. Veiledningen har hovedfokus på planleggingsfasen før tilknytning.

Alle 37 RENblad i serien

Nr.

Ver.

300

1.1

Rammeavtale

Rammeavtale for tilknytning av innmatingskunder i distribusjonsnettet.

301

1.1

Definisjoner

Beskrive definisjoner som er brukt i tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet.

302

1.1

Tilknytning og nettleievilkår for innmatingskunder

Beskriver juridiske forhold ved tilknytning av innmatingskunder i distribusjonsnettet.

303

1.1

Tekniske funksjonskrav

Beskriver ulike tekniske krav for innmatingskunder som skal tilknyttes i distribusjonsnettet.

304

1.1

Tilpasninger og særlige forhold

Hovedhensikten med dette dokumentet er å beskrive særlige forhold som berører den aktuelle tilknytningen.

305

1.1

Beskrivelse av installasjon

Hovedhensikten med dette dokumentet er å beskrive særlige forhold som berører den aktuelle tilknytningen med fokus på beskrivelse av installasjonen. Blant annet type produksjon og størrelse på aggregat.

306

1.1

Tilknytningspunkt

Hovedhensikten med dette dokumentet er å beskrive særlige forhold som berører den aktuelle tilknytningen med fokus på beskrivelse av tilknytningspunktet. Lokasjon og plassering i kart.

307

1.1

Dokumentasjon

Hovedhensikten med dette dokumentet er å beskrive den dokumentasjonen som kreves fra innmatingskunder som skal tilknyttes i distribusjonsnettet.

308

1.1

Egenerklæring

Dokumentet benyttes for at kunden skal erklære for at anlegget tilfredsstiller gitte krav før spenningssetting av anlegget.

309

1.1

Generell dokumentasjon

Benyttes for å fylle inn og bekrefte at generelle krav til dokumentasjon er utført. Blant annet hvem som er driftsleder dersom dette er aktuelt.

310

1.1

Dokumentasjon av DG-enhet med synkrongenerator

Benyttes for å dokumentere tekniske egenskaper med anlegg hvor det er benyttet synkrongeneratorer.

311

1.1

Dokumentasjon av DG-enhet med Asynkrongenerator

Benyttes for å dokumentere tekniske egenskaper med anlegg hvor det er benyttet asynkrongeneratorer.

312

1.1

Site Acceptance Test (SAT)

Benyttes for å dokumentere DG-enhetens funksjonalitet i form av en SAT.

320

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt

Rammeavtale for tilknytning av innmatingskunder i Regionalnettet.

321

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 1 - Definisjoner

Beskrive definisjoner som er brukt i tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i regionalnettet

322

1.2

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 2 - Vilkår

Beskriver juridiske forhold ved tilknytning av innmatingskunder i regionalnettet.

323

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 3 - Tekniske funksjonskrav

Beskriver ulike tekniske krav for innmatingskunder som skal tilknyttes i Regionalnettet.

324

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 4 - Individuelle avtaler og særlige forhold

Hovedhensikten med dette dokumentet er å beskrive særlige forhold som berører den aktuelle tilknytningen.

327

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - Dokumentasjon

Hovedhensikten med dette dokumentet er å beskrive den dokumentasjonen som kreves fra innmatingskunder som skal tilknyttes i regionalnettet.

328

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U1 - Egenerklæring

Dokumentet benyttes for at kunden skal erklære for at anlegget tilfredsstiller gitte krav før spenningssetting av anlegget.

329

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U2 - Generell dokumentasjon

Benyttes for å fylle inn og bekrefte at generelle krav til dokumentasjon er utført. Blant annet hvem som er driftsleder dersom dette er aktuelt.

330

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3A - Synkrongenerator

Benyttes for å fylle inn og dokumentere produksjonsenheter med synkrongenerator.

331

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3B - Asynkrongenerator

Benyttes for å fylle inn og dokumentere produksjonsenheter med asynkrongenerator.

332

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 6 - SAT

Benyttes for å dokumentere produksjonsenhetens funksjonalitet i form av en SAT(Site Acceptance Test).

340

1.1

Tilknytning og nettleieavtale - innmating i LS nett

Tilknytnings- og nettleieavtale for etablering av solcelleanlegg bak kundens målepunkt

341

1.2

Tilknytning og nettleieavtale - innmating LS nett vedlegg 1

Beskriver juridiske forhold ved tilknytning av innmatingskunder i lavspennings distribusjonsnett.

342

2.1

Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet

Beskriver ulike tekniske krav for innmatingskunder som skal tilknyttes i lavspennings distribusjonsnett.

3000

1.1

Kraftproduksjon-Tilknytning av distribuert produksjon

Dette RENbladet gjennomgår rammevilkår og ansvarsforhold som ligger til grunn for tilknytning av distribuert produksjon (DG) i nettet. Sentralt i dette arbeidet er lover og regelverk som regulerer nettselskapenes ansvar og plikter.

3001

1.4

Strategiske vurderinger for nettilknytning av produksjon

RENbladet beskriver tema som bør inngå i Nettselskapets strategiske vurdering ved tilknytning av DG-enhet. De strategiske valgene Nettselskapene gjør vil påvirke utformingen av Tilknytnings- og nettleieavtalen, samt vedlegg som skal benyttes. Det anbefales at det i størst mulig grad er samsvar mellom konsesjon, eierskap og driftslederansvar.

3002

1.4

Veileder for tilknytning av kraftproduksjon

RENbladet gir en oversikt og struktur til prosessen ved tilknytning av DG-enheter.

3003

1.4

Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

RENbladet gir en overordnet beskrivelse av en tilknytningsprosess for en kunde som ønsker å tilknytte et produksjonsanlegg.

3004

1.5

Søknad om nettilknytning

RENbladet skal benyttes som skjema for søknad om tilknytning av produksjonsanlegg. Skjemaet skal sørge for nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre en driftsmessig forsvarlig vurdering.

3006

1.4

Råd om nettanalyse ved kraftproduksjon

RENbladet beskriver råd om hvilke analyser nettselskaper bør utføre i prosessen med å tilknytte en ny DG enhet.

3008

1.3

Krav til vern i nettet ved tilknytning av produksjon

Denne rapporten omhandler vern av distribusjonsnett med tilknytning av produksjon. Ulike forhold nettselskapet må ta hensyn til ved tilknytning av produksjonsenheter i eget nett.

3009

1.2

Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon

RENbladet gir anbefalinger til innstilling av spenningsregulator i småkraftverk og trinnkobler i kraft- og fordelingstransformator.

3010

1.1

Økt tilknytningskapasitet for kraftproduksjon i distribusjonsnettet

RENbladet beskriver ulike tiltak for å øke tilknytningskapasiteten for ny distribuert produksjon i distribusjonsnettet.

3040

1.2

Praktisk håndtering av plusskunder

RENbladet gir relevant informasjon til de som jobber med tilknytning av kunder som leverer energi tilbake til nettet, med fokus på planleggingsfasen før tilknytning.