Tilknytning av innmating og uttak

RENbladene i 3000-serien beskriver tekniske og juridiske forhold ved tilknytning i lavspent fordelingsnett, høyspent distribusjonsnett og regionalnett. Bladene gir oversikt over prinsipielle vurderinger nettselskapene må foreta ved tilknytning av distribuert produksjon. Serien gir også en beskrivelse av tilknytningsprosessen fra nettselskapet mottar søknad om nettilknytning til anlegget er satt i drift. I tillegg til inneholder serien avtalemaler for innmating av kraftproduksjon, mens tilknytningsavtale for større uttakskunder ligger i 4100-serien.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 3000-serien

300

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i distribusjonsnettet 0,23 - 36 kV. Avtalen har egne vedlegg for definisjoner, tilknytnings- og nettleievilkår, tekniske funksjonkrav, tilpasninger, dokumentasjon og site acceptance test.

320

Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder 36 - 420 kV

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i 36 - 420 kV. Avtalen har egne vedlegg for definisjoner, tilknytnings- og nettleievilkår, tekniske funksjonkrav, individuelle avtaler, dokumentasjon og site acceptance test, koblingsavtale og driftsavtaler.

340

Tilknytnings- og nettleieavtale for solcelleanlegg hos kunde

Utfyllbar rammeavtale for tilknytning og nettleie for innmatingskunder i lavspenningsnettet. Avtalen har egne vedlegg fra tilknytnings- og nettleievilkår og tekniske krav til solcelleanlegget.

3000

Kraftproduksjon - Tilknytning av distribuert produksjon

RENbladet gjennomgår rammevilkår og ansvarsforhold som ligger til grunn for tilknytning av distribuert produksjon (DG) i nettet. Lover og regelverk som regulerer nettselskapenes ansvar og plikter er sentrale i RENbladet.

3002

Kraftproduksjon - Veileder for tilknytningsprosessen

RENbladet gir oversikt og veiledning til en strukturert prosess ved tilknytning av utstyr som ligger på kundens side av tilknytningspunktet (DG-enheter).

3006

Kraftproduksjon - Råd om nettanalyse

Beskrivelse av hvilke analyser nettselskapet bør utføre i prosessen med å tilknytte en ny DG-enhet.

3009

Kraftproduksjon - Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon

RENbladet gir anbefalinger til innstilling av spenningsregulator i småkraftverk og trinnkobler i kraft- og fordelingstransformator.

3040

Praktisk håndtering av plusskunder

RENbladet gir praktisk veiledning for tilknytning av kunder som leverer energi tilbake til nettet. Veiledningen har hovedfokus på planleggingsfasen før tilknytning.

Alle 37 RENblad i serien

Nr.

Ver.

300

1.0

Rammeavtale

Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Distribusjonsnettet

301

1.0

Definisjoner

Definisjoner til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

302

1.0

Tilknytning og nettleievilkår for innmatingskunder

Tilknytning og nettleievilkår for innmatingskunder

303

1.0

Tekniske funksjonskrav

Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

304

1.0

Tilpasninger og særlige forhold

Tilpasninger og særlige forhold til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

305

1.0

Beskrivelse av installasjon

Beskrivelse av installasjon til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

306

1.0

Tilknytningspunkt

Tilknytningspunkt til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

307

1.0

Dokumentasjon

Dokumentasjon til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

308

1.0

Egenerklæring

Egenerklæring til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

309

1.0

Generell dokumentasjon

Generell dokumentasjon til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

310

1.0

Dokumentasjon av DG-enhet med synkrongenerator

Dokumentasjon av DG-enhet med synkrongenerator til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet

311

1.0

Dokumentasjon av DG-enhet med Asynkrongenerator

Dokumentasjon av DG-enhet med Asynkrongenerator

312

1.0

Site Acceptance Test (SAT)

Site Acceptance Test (SAT)

320

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt

321

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 1 - Definisjoner

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 1 - Definisjoner

322

1.1

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 2 - Vilkår

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 2 - Vilkår

323

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 3 - Tekniske funksjonskrav

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 3 - Tekniske funksjonskrav

324

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 4 - Individuelle avtaler og særlige forhold

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 4 - Individuelle avtaler og særlige forhold

327

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - Dokumentasjon

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - Dokumentasjon

328

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U1 - Egenerklæring

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U1 - Egenerklæring

329

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U2 - Generell dokumentasjon

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U2 - Generell dokumentasjon

330

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3A - Synkrongenerator

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3A - Synkrongenerator

331

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3B - Asynkrongenerator

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3B - Asynkrongenerator

332

1.0

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 6 - SAT

Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 6 - SAT

340

1.0

Tilknytning og nettleieavtale - innmating i LS nett

Tilknytnings- og nettleieavtale for etablering av solcelleanlegg bak kundens målepunkt

341

1.1

Tilknytning og nettleieavtale - innmating LS nett vedlegg 1

Vedlegg 1 til avtale 0340. Dette vedlegget beskriver juridiske forhold mellom nettselskap og innmatingskunde.

342

2.0

Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet

Vedlegg 2 til avtale 0340. Dette vedlegget beskriver tekniske funksjonskrav ved etablering av solcelleanlegg bak kundens målepunkt

3000

1.0

Kraftproduksjon-Tilknytning av distribuert produksjon

Dette RENbladet gjennomgår rammevilkår og ansvarsforhold som ligger til grunn for tilknytning av distribuert produksjon (DG) i nettet. Sentralt i dette arbeidet er lover og regelverk som regulerer nettselskapenes ansvar og plikter.

3001

1.3

Strategiske vurderinger for nettilknytning av produksjon

REN blad 3000 Til 3015 beskriver generelle retningslinjer for nettselskap som arbeider med nettilknytning av DG-enheter.

3002

1.3

Veileder for tilknytning av kraftproduksjon

Formålet med dette RENbladet er å gi oversikt og struktur til prosessen ved tilkytning av DG-enheter.

3003

1.2

Kraftproduksjon - Søknad om nettilknytning for innmatingskunder

Hva skal utføres: Utbygger skal forespørre Nettselskapet om nettilknytning og nettkapasitet.

3004

1.4

Søknad om nettilknytning

Søknad om nettilknytning

3006

1.3

Råd om nettanalyse ved kraftproduksjon

Dette REN bladet beskriver råd om hvilke analyser nettselskaper bør utføre i prosessen med å tilknytte en ny DG enhet.

3008

1.2

Krav til vern i nettet ved tilknytning av produksjon

Denne rapporten omhandler vern av distribusjonsnett med tilknytning av produksjon. Ulike forhold nettselskapet må ta hensyn til ved tilknytning av produksjonsenheter i eget nett.

3009

1.0

Kraftproduksjon - Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon

RENbladet gir anbefalinger til innstilling av spenningsregulator i småkraftverk og trinnkobler i kraft- og fordelingstransformator.

3010

1.0

Kraftproduksjon - Tiltak for økt tilknytningskapasitet

RENbladet beskriver ulike tiltak for å øke tilknytningskapasiteten for ny distribuert produksjon i distribusjonsnettet.

3040

1.1

Praktisk håndtering av plusskunder

RENbladet beskriver praktisk håndtering av plusskunder, samt utfordringer og relevant regelverk knyttet til denne type kunder.