Nettstasjoner

I 6000-serien har vi samlet alle RENblad om nettstasjoner. Her finner du spesifikasjoner og anbefalinger for både prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold. Dette gjelder både plassbygde nettstasjoner og nettstasjoner i bygg.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 6000-serien

Alle 29 RENblad i serien

Nr.

Ver.

6000

5.10

Prosjektering av nettstasjon

Nettstasjon skal prosjekteres etter krav fra normer og forskrifter.

6002

4.9

Byggtekniske krav for nettstasjon i bygg samt plassbygd

Nettstasjonsrom i bygg skal plasseres og utformes på en hensiktsmessig måte. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder byggtekniske krav til nettstasjoner.

6004

1.8

Prosjektering av nettstasjon i tunnel

Bladet beskriver HS - kraftforsyning av nettstasjon plassert i vegtunnel, og/eller ved vegtunnelmunning.

6010

3.14

Utførelse av nettstasjon

Nettstasjon skal monteres etter krav fra gjeldende forskrifter, normer og bransjeretningslinjer. Omfatter alle stasjoner over 1 kV og til og med 24 kV som plasseres på bakken. Det henvises også til RENblad 6012 som omhandler retningslinjer for nettstasjoner som forsynes fra luftnett.

6012

4.9

Utførelse av nettstasjon forsynt fra luftnett

Nettstasjon forsynt fra HS-luftnett monteres etter krav fra standarder og forskrifter.

6017

6.20

Spesifikasjon av nettstasjon i bygg samt plassbygd

Denne spesifikasjonen omfatter krav til nettstasjoner plassert i bygg, eller frittstående nettstasjoner. (NB! Gjelder ikke prefabrikkerte nettstasjoner som er beskrevet i RENblad 6020). I spesifikasjonen er det fulgt samme mal som for RENblad 6020 - prefabrikkerte nettstasjoner, dvs. at det er fulgt oppbyggingen til NEK IEC 62271-202. Spesifikasjonen skal hjelpe nettselskapene ved prosjekteringsprosessen og innkjøpsprosessen.

6018

3.3

Ventilasjon og trykkavlastning for nettstasjon

Riktig spesifikasjon av løsninger for å ivareta behovet for ventilasjon og trykkavlastning, for nettstasjoner i bygg eller frittstående stasjoner.

6020

7.23

Spesifikasjon av prefabrikkert nettstasjon

Spesifikasjonen skal gi en enhetlig liste over krav til prefabrikkerte nettstasjoner.

6021

4.7

Spesifikasjon av oljeisolert transformator i nettstasjon

Spesifikasjon omhandler materielle og elektrotekniske krav til transformator og tilhørende materiell, og er bygget opp på samme struktur og innholdsfortegnelse inkludert nummerering som normen EN - 60076-1.

6022

3.6

Spesifikasjon av LS-tavle for nettstasjon

Spesifikasjonen skal hjelpe nettselskapene ved prosjekteringsprosessen og innkjøpsprosessen.

6023

3.7

Spesifikasjon av 12-24 kV koblingsanlegg i nettstasjon

Spesifikasjon omhandler materiell krav til høyspenningsbrytere, anlegg og tilhørende materiell, og er bygget opp på samme struktur og innholdsfortegnelse inkludert nummerering som normen NEK IEC 62271-1. Referanser til punkter som ikke er inkludert i normen og er bransjespesifikke er merket på følgende måte: REN + nr. Spesifikasjonen skal hjelpe nettselskapene ved prosjekteringsprosessen og innkjøpsprosessen.

6025

2.6

Overvåking og styring av nettstasjon

Dette RENbladet fastsetter krav for spesifikasjon av instrumenttavle, tilhørende ekom-moduler og eventuell lagring av AMS-konsentratordata.Dette inkluderer automatisk overvåking, styring og eventuell regulering av nettstasjoner (nettnytte). Det henvises også til RENblad 6027, som beskriver praktiske løsninger ved plassering av ekom-modul i eksisterende nettstasjon. Det presiserer at de ulike tegningene i dette RENbladet er prinsippskisser, og ikke et detaljkrav.

6026

1.3

Spesifikasjon av tørrisolert transformator i nettstasjon

Spesifikasjon omhandler materiell krav til fordelingstransformator og tilhørende materiell, og er bygget opp mot samme struktur og innholdsfortegnelse inkludert nummerering som normen NEK IEC 60076-1.

6027

1.4

Etablering av overvåking og styring i eksisterende nettstasjon

Formålet med dette RENbladet er å spesifisere praktiske løsninger for plassering av ekom-modul i eksisterende nettstasjon. Det skal kunne mottas, lagres og sendes, både AMS data og overvåkingsdata, for en nettstasjon.

6028

2.7

Fundamentering av nettstasjon

RENbladet skal støtte det å fundamentere og plassere en nettstasjon slik at man får en varig og stabil løsning. Dette gjelder både for prefabrikkerte nettstasjoner og plassbygde nettstasjoner av eksempelvis betong.

6031

1.4

Utførelse av termografering i nettstasjon

Termografering av en nettstasjon skal utføres på en riktig måte.

6032

1.6

Vedlikehold av 12-24 kV koblingsanlegg

Det skal foretas vedlikehold av brytere i distribusjonsnett.

6033

1.6

Rengjøring av nettstasjon

Det skal utføres rengjøring av nettstasjon.

6034

1.6

Vedlikehold av transformator i nettstasjon

Det skal utføres ulike vedlikeholdstiltak på distribusjonstransformator etter avvik som er avdekket på befaring.

6035

1.4

Tilstandskontroll og detektering av glimming i endeavslutning 12–420 kV

Dette RENbladet beskriver anbefalt utførelse for detektering av feil i endeavslutning for HS-kabel.

6036

1.1

Nettstasjon - Strømmåling av LS avganger

Drift - Nettstasjon - Strømmåling av LS avganger

6037

1.5

Isolasjonsmåling av transformator i nettstasjon

Bladet omtaler isolasjonsmåling av transformator.

6042

1.7

Prosjektering av transformator i nettstasjon

Det skal foretas driftsmerking av nettstasjon i mast.

6046

1.3

Omkobling av transformatorer i nettstasjon

Omkobling av transformator fra 230V til 400V spenning på lavspenningssiden.

6051

1.3

Nettstasjon - i bygg/frittstående - regneark for dimensjonering av ventilasjon og trykkavlastningsåpninger

Dimensjonering av arealer for trykkavlastning og åpninger for naturlig ventilasjon

6052

1.1

Drift og betjening av 12–24 kV koblingsanlegg type RGB

Dette RENbladet beskriver retningslinjer for hvordan et RGB-bryteranlegg skal betjenes.

6053

1.1

Drift og betjening av 12–24 kV koblingsanlegg fabrikat ABB, type NAL

Dette RENbladet beskriver retningslinjer for hvordan NAL-brytere driftes og betjenes.

6054

1.2

Vedlikehold av 12–24 kV koblingsanlegg type RGB

RENbladet beskriver retningslinjer for hvordan et innvendig RGB bryteranlegg skal vedlikeholdes.

6055

1.2

Vedlikehold av 12–24 kV koblingsanlegg Fabrikat abb, type NAL

Dette RENbladet beskriver retningslinjer for hvordan NAL-brytere driftes og betjenes.