FEK

Våre brukerguider til FEF, FSE og FEK gjør det enkelt å forstå forskriftene på en "praktisk måte". Guidene inneholder forskriftstekst, veiledninger fra DSB, avklaringer fra Elsikkerhet og tekster fra oppdaterte normer. I tillegg kommer våre egne kommentarer med anbefalinger til bransjepraksis og henvisning til relevante RENblader.

Praktisk tilnærming

Brukerguidene hjelper deg med å forstå hva forskriftene betyr fra et praktisk perspektiv. I brukerguidene finner du konkrete og presise tolkninger og forslag til løsninger for de ulike områdene som forskriftene omtaler.

Bilde som viser forsiden på de tre brukerguidene FEF, FSE og FEK.

Se eksempelsider fra Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF), Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK).

Oppbygning og fargekoder

De forskjellige delene angis med fargekoder som vist under:

  • Forskriftens paragrafer
  • Veiledning
  • Presiseringer fra Elsikkerhet
  • Henvisninger til normer
  • REN-kommentarer
  • Henvisninger til RENblad
Tre eksempelsider fra brukerguidene som viser deres ulike innholdstyper

Fortløpende oppdatering

Brukerguidene oppdateres fortløpende. Når DSB kommer med ny utgave av Elsikkerhet, gjennomgås denne og implementeres i brukerguidene. Det samme gjelder når vi reviderer eksisterende eller publiserere nye RENblad.

Kontakt

Bilde av Hans Brandtun

Hans Brandtun