Lavspenning luftledninger

Denne serien handler om luftledninger med spenningsnivå opp til 1 kV. Her finner du RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen lavspenning luftledninger. I tillegg har serien innhold om blant annet fellesføring, fundamentering og isolasjonsmåling.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Alle 11 RENblad i serien

Nr.

Ver.

501

1.1

Avtale om fellesføring med veilys

RENbladet skal dekke behovet for avtaler som må lages mellom nettselskap og aktører som setter opp belysning. Dette kan være veilys, parkbelysning, gangveier, lysløyper mm. Avtalen bygger på samme prinsipper som avtalen for fellesføring med ekom.

5000

2.4

Prosjektering av LS-luftnett

Dette er et hovedblad som beskriver retningslinjer for prosjektering av lavspenning luft.

5004

1.5

Avstandskrav til omgivelser fra LS-luftnett

Dette RENbladet skal bidra til at det sikres at korrekte avstander overholdes i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 (FEF).

5010

3.8

Utførelse av LS-luftnett

RENbladet er hovedblad for montasje av lavspenningsluftlinjer.

5011

4.1

Fellesføring av LS-luftnett

Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006.

5012

2.0

LS luftnett - Fundamentering og mastereis

Det skal utføres korrekt fundamentering av ulike type mastekonstruksjoner i ulike type grunnforhold.

5013

1.1

Beregning av bardunbolter

Dette programmet beregne hvor stor belastning bardunbolt kan påføres uten den får en varig deformasjon.

5016

1.2

Dokumentasjon av LS-luftnett

Det skal foretas dokumentasjon av utført arbeid med lavspenningslinjer.

5017

2.3

Isolasjonsmåling og overvåking av LS-nett

Retningslinjer for isolasjonsmåling og isolasjonsovervåking av LS-nettet.

5030

1.0

LS luftnett - Materiellpakker

LS luftnett - Materiellpakker

5033

1.2

Beregningsgrunnlag for dimensjonering av LS-luftlinjer

Dette er en innføring for å kunne foreta de mest vanlige mekaniske beregninger for lavspenningsluftlinjer. En må være kjent med mekanikk.