Lavspenning luftledninger

Denne serien handler om luftledninger med spenningsnivå opp til 1 kV. Her finner du RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen lavspenning luftledninger. I tillegg har serien innhold om blant annet fellesføring, fundamentering og isolasjonsmåling.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Alle 10 RENblad i serien

Nr.

Ver.

5000

2.3

Prosjektering av LS-luftnett

Dette er et hovedblad som beskriver retningslinjer for prosjektering av lavspenning luft.

5004

1.4

Avstandskrav til omgivelser fra LS luftnett

Det skal sikres at korrekte avstander overholdes i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006. (FEF) ( § 6 )

5010

3.8

Utførelse av LS-luftnett

RENbladet er hovedblad for montasje av lavspenningsluftlinjer.

5011

3.8

Fellesføring av LS-luftnett

Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006.

5012

2.0

LS luftnett - Fundamentering og mastereis

Det skal utføres korrekt fundamentering av ulike type mastekonstruksjoner i ulike type grunnforhold.

5013

1.0

Luft – montasje – program - beregning av bardunbolter

Dette programmet beregne hvor stor belastning bardunbolt kan påføres uten den får en varig deformasjon.

5016

1.1

Drift - LS distribusjonsnett luft - Dokumentasjon

RENbladet omhandler dokumentasjon av utført arbeid med lavspenningslinjer. RENbladet er i Word-format for å evt. gjenbruke eksempel på skjema for registrering av lavspenningslinjer.

5017

2.2

Isolasjonsmåling og overvåking av LS-nett

Retningslinjer for isolasjonsmåling og isolasjonsovervåking av LS nettet.

5030

1.0

LS luftnett - Materiellpakker

LS luftnett - Materiellpakker

5033

1.1

Beregningsgrunnlag for dimensjonering av LS-luftlinjer

LS luft linjer skal dimensjoneres og bygges slik at man oppretteholder drift ut i fra ulike typer laster.