Måling

I 4000-serien finner du retningslinjer for måling i lavspennings- og høyspenningsanlegg. RENbladene for lavspenningsanlegg er laget i samarbeid med nettselskaper og Nelfo, mens de som gjelder høyspenningsanlegg er utarbeidet sammen med nettselskaper, Statkraft og Statnett.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 4000-serien

Alle 14 RENblad i serien

Nr.

Ver.

4000

3.4

Administrative bestemmelser for måling av LS-anlegg

Formålet med dette RENbladet er å beskrive administrative krav til lavspent elmåling, og sikre at kravene til elmåling er standardiserte, forutsigbare og at de er kjent for bransjens aktører. Dette bidrar til å sikre et godt grunnlag for korrekt elmåling.

4001

3.2

Krav til målepunkt ved direktemåling i LS-anlegg

Formålet med dette RENbladet er å sikre at målepunkt med direktekoblet elmåler bygges på en standardisert måte, og for å sikre at både forbruk og produksjon av elektrisk energi blir korrekt målt.

4002

3.5

Krav til målepunkt, transformatorkoblet måling LS-anlegg

Formålet med dette RENbladet er å sikre at målepunkt med måletransformatorer bygges på en standardisert måte for å sikre at både forbruk og produksjon av elektrisk energi blir korrekt målt.

4003

3.3

Lavspenningsnett - Måling - Krav til tilgang og plassering

RENbladet beskriver krav til tilgang og plassering av måler

4004

2.2

LS Nett - Måling. Krav til kvalitetskontroll direktemåling

LS Nett - Måling. Krav til kvalitetskontroll direktemåling

4005

2.2

LS - Nett Måling. Krav til kvalitetskontroll trafomåling

LS Nett - Måling. Krav til kvalitetskontroll trafomåling

4006

1.2

Samsvarserklæring AMS-måler

Formålet med RENbladet er å spesifisere/gi et enkelt eksempel på samsvarserklæring i forbindelse med endring til elmålere med innbygget bryter i AMS-utrullingen.

4007

1.2

Feltkontroll av måling

RENbladet beskriver når en kontroll av målepunktet bør utføres. Det beskriver også hvordan en målepunktskontroll kan utføres. RENbladet angir flere ulike nivå og metoder for en slik kontroll.

4008

1.2

AMS-måler i LS-anlegg

RENbladet har som formål å beskrive risikofaktorer som må prosjekteres og vurderes når det innføres integrert bryter i elmåleren.

4010

2.4

Administrative bestemmelser for måling, 1–24 kV

RENbladet har som formål å gi en oversikt over administrative bestemmelser knyttet til planlegging, implementering, kontroll, drift og vedlikehold av anlegg for elmåling i høyspenningsanlegg.

4011

2.2

Krav til målepunkt, utstyr, plassering ogutførelse i HS nett

RENbladet gir en oversikt over krav til måletransformatorer, elmålere,sekundærkretser og sekundærlast i et målepunkt i høyspenningsanlegg.

4012

1.3

Krav til kontroll og prøving av målepunkt i HS-anlegget

RENbladet skal gi en samlet oversikt over krav til kontroll og prøving ved idriftsettelse og vedlikehold av måleutstyr som benyttes i høyspenningsanlegg.

4014

2.3

Prosjektering av målepunkt i HS-anlegg

Formålet med RENbladet er å gi en innføring i prosjektering av målepunkt i HS-anlegg, med fokus på spesifisering av enkeltkomponentene i et målepunkt.

4015

2.5

Dimensjonering, beregning og kontroll av sekundære måle- og vernkretser

Beregning og dimensjonering av måletransformatorers sekundærkretser.