Grøft

Grøft er vårt prosjekteringsverktøy for kabelgrøft, som lar deg visualisere grøftesnittet direkte i nettleseren. I Grøft kan du enkelt tegne grøftsnitt og gjøre masse- og mengdeberegning. Du kan også gjøre avanserte simuleringer av termisk ledningsevne og magnetfelt for grøftesnittene.

I Grøft får du tilgang til et stort bibliotek med kabeltyper og -dimensjoner for ulike spenningsnivå. Når du plassert kabler og annet utstyr i grøften, har du grunnlaget du trenger for å gjøre avanserte, dimensjonerende beregninger for ditt prosjekt.

Hvorfor bruker andre nettselskap Grøft?

 • Kostnadskontroll på nye prosjekt. Enkel masseberegning for masser som skal flyttes og tilføres i et prosjekt.
 • Kapasitetsberegning. Nøyaktig beregning av kablenes kapasitet gjennom termiske forhold som temperatur, variabel last og magnetfelt.
 • Rapportering: Design, beregn, og ta ut dokumentasjon av kabelanlegg til nettinformasjonssystemer.
 • Enkelt ekspertverktøy for alle. Rask etablering av detaljerte grøftesnitt.

Enkelt å tegne grøftesnitt og gjøre masseberegninger

Grøftesnitt for prosjektet ditt er enkelt å tegne - uansett om det er et enkelt eller mer komplisert innhold i grøften. Ved å oppgi fysiske mål for grøften får du tilgang til masseberegninger for både lednings- og gjenfyllingssonen.

Beregningene kan du utføre for både delstrekninger og hele traseer. Grøft gir deg også skreddersydde rapporter til prosjektledere, graveentreprenører og montører.

Skjermbilde av grøftsnitt

Utstyr grøften med kabler, kanaler og rør

Grøften din kan du utstyre med en rekke høyspennings- og lavspenningskabler. Men du kan også gjøre den realistisk ved å legge til alt annet som du typisk finner i en grøft. I tillegg til kraftkabler, består utstyrsbiblioteket av:

 • Betongkanal
 • Rør og rørgrupper
 • Ekomkabler
 • Vann- og avløpsrør
 • Fjernvarme/-kjøling
 • Gassrør
 • Følgejord
 • Geotekstil

Ved å legge alt relevant utstyr i grøften din, sørger du for mer presise beregninger av termisk ledningsevne og magnetfelt.

Avansert beregning av termisk ledningsevne og magnetfelt

Grøft utfører avanserte beregninger av både termisk ledningsevne og magnetfelt. Det gir deg muligheten til å velge riktig utstyr og fyllmasser, og unngå over- eller underdimensjonering basert på unøyaktige forutsetninger.

Skjermbilde av temperaturprofil
Visning av grøftens temperaturprofil

Rapporter med brukertilpasset innhold

Når du er ferdig med beregninger og prosjektering, er du klar til å gå videre i prosjektet. Da er beskrivelsen av grøften, innholdet i den og de tilhørende beregningene viktig å ta med seg videre.

Du kan derfor eksportere ulike rapporter:

 • Grøfterapport med oversikt over grøfteprofil og -masser, materielliste og kabler, rør og annet innhold i det enkelte grøftsnitt
 • Grøfterapport med termisk beregning inneholder også resultater fra beregning av termisk ledningsevne og magnetfelt
 • Grøfterapport til entreprenør er skreddersydd i form og innhold til arbeidet entreprenøren skal utføre i grøften

Ønsker du å se mer om hvordan Grøft fungerer? Ta en titt på våre instruksjonsvideoer.

Kontakt

Bilde av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland