FEF

Våre brukerguider til FEF, FSE og FEK gjør det enkelt å forstå forskriftene på en "praktisk måte". Guidene inneholder forskriftstekst, veiledninger fra DSB, avklaringer fra Elsikkerhet og tekster fra oppdaterte normer. I tillegg kommer våre egne kommentarer med anbefalinger til bransjepraksis og henvisning til relevante RENblader. Brukerguidene er nå samlet i én fysisk bok.

Praktisk tilnærming

Brukerguidene hjelper deg med å forstå hva forskriftene betyr fra et praktisk perspektiv. I brukerguidene finner du konkrete og presise tolkninger og forslag til løsninger for de ulike områdene som forskriftene omtaler.

Bilde som viser forsiden på de tre brukerguidene FEF, FSE og FEK.

Oppbygning og fargekoder

De forskjellige delene angis med fargekoder som vist under:

  • Forskriftens paragrafer
  • Veiledning
  • Presiseringer fra Elsikkerhet
  • Henvisninger til normer
  • REN-kommentarer
  • Henvisninger til RENblad
Tre eksempelsider fra brukerguidene som viser deres ulike innholdstyper

Pris på fysisk bok eller digitalt abonnement

Den fysiske brukerguiden er tilgjengelig for kjøp til kr 498 kr pr stk, eks frakt. Ved kjøp av flere enn 10 stk vil du få 10 % rabatt på hele kjøpet. For bestilling, vennligst kontakt oss på post@ren.no.

Dersom du ønsker prisinformasjon og vil bestille et digitalt abonnement, ber vi deg ta kontakt på samme e-postadresse.

Fortløpende oppdatering

Brukerguidene oppdateres fortløpende. Når DSB kommer med ny utgave av Elsikkerhet, gjennomgås denne og implementeres i brukerguidene. Det samme gjelder når vi reviderer eksisterende eller publiserere nye RENblad.

Kontakt

Bilde av Hans Brandtun

Hans Brandtun