Hovedinnhold

netLIN

netLIN er verktøyet du trenger for å prosjektere ditt luftlinjeanlegg. I netLIN kan du planlegge linjetraséen og utarbeide terrengprofil, foreta line- og masterberegning og på den måten prosjektere ditt anlegg i tråd med gjeldende normer og forskrifter - alt i et visuelt og intuitivt brukergrensesnitt.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Skjermbilde fra netLIN 4 Plan

For å kunne prosjektere luftlinjer må du ha betydelige kunnskaper i matematikk, statikk og mekanikk. Samtidig må du ha god kjennskap til både forskrifter og annet relevant regelverk.

Alt dette er samlet i netLIN - det mest komplette verktøyet for prosjektering av luftlinjeanlegg.

netLIN 3: Line- og masteberegninger

I netLIN 3 kan du utføre line- og masteberegninger til ditt luftlinjeanlegg. Programmet beregner og dimensjonerer blant annet stolper, liner, isolatorer, barduner og pinneskruer. Beregningene gjøres med bakgrunn i klimatiske laster slik normen NEK 445 "Luftledninger over 1 kV" stiller krav om.

netLIN 3 kan importere hele luftlinjetraséer som du har tegnet i netLIN 4 Plan. Sammen har de to programmene funksjonaliteten du trenger for å prosjektere et godt og korrekt luftlinjeanlegg.

netLIN 4 Plan: Traséplanlegging og terrengprofil

I netLIN 4 Plan kan du tegne traséen din direkte i kartet. Programmet utarbeider automatisk en detaljert terrengprofil, som hjelper deg med korrekt stolpeplassering i terrenget.

Terrengprofilen kan du importere inn i netLIN 3 for å utføre nødvendige line- og masteberegninger.

Funksjoner:

  • Automatisk utarbeidelse av linjeprofil med utgangspunkt i laserdata
  • Støtte for UTM sone 32 - 35
  • Flere ulike kartlag, som topo rik, matrikkel og et utlagt fra NGU og NIBIO
  • Høydemodeller fra både DTM - Digital terrengmodell og DOM - Digital overflatemodell
  • CSV-import og eksport
  • Filtrering og klargjøring av data for beregninger i netLIN 3

Fjerde generasjons prosjekteringsverktøy med FEM-analyser er like om hjørnet

Utviklingen av fjerde generasjons prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg pågår for fullt. Dette tar i bruk både laserdata og kan utføre FEM-analyser. Utviklingen gjør vi sammen med Hallingkonsult.

Utviklingen gjøres i tre faser, og resulterer i tre verktøysmoduler:

  • netLIN 4 Plan - lansert i 2020
  • netLIN 4 LV - Low Voltage - lanseres januar 2022
  • netLIN 4 HV - High Voltage - lanseres 2022

I netLIN 4 LV vil du kunne prosjektere lavspenningsanlegg og generere tilhørende dokumentasjon som blant annet materiallister. Den store nyheten i programvaren er at alle line- og mastberegninger gjøres gjennom FEM-analyser. Det gir en vesentlig mer detaljert og nøyaktig analyse, som er nøkkelen til både presis og korrekt dimensjonering av blant annet trestolper.

netLIN 4 HV blir det komplette dimensjoneringsverktøyet for line- og mastberegninger. I tillegg til beregninger for trestolper, vil du kunne benytte verktøyet til å gjøre analyser og beregninger for et spekter av materialer bestående av tre, kompositt, stål, betong og ekstruderte aluminiumsprofiler.

Kontakt

Bilde av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic