Netlin

Netlin er verktøyet du trenger for å prosjektere ditt luftlinjeanlegg. I Netlin kan du planlegge linjetraséen og utarbeide terrengprofil, foreta line- og masterberegning og på den måten prosjektere ditt anlegg i tråd med gjeldende normer og forskrifter - alt i et visuelt og intuitivt brukergrensesnitt.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Skjermbilde fra Netlin 4

For å kunne prosjektere luftlinjer må du ha betydelige kunnskaper i matematikk, statikk og mekanikk. Samtidig må du ha god kjennskap til både forskrifter og annet relevant regelverk.

Alt dette er samlet i Netlin - det mest komplette verktøyet for prosjektering av luftlinjeanlegg.

Netlin 3: Prosjektering av høyspenningsanlegg

I Netlin 3 kan du utføre line- og masteberegninger til ditt luftlinjeanlegg. Programmet beregner og dimensjonerer blant annet stolper, liner, isolatorer, barduner og pinneskruer. Beregningene gjøres med bakgrunn i klimatiske laster slik normen NEK 445 "Luftledninger over 1 kV" stiller krav om.

Netlin 3 kan importere hele luftlinjetraséer som du har tegnet i Netlin 4 Plan. Sammen har de to programmene funksjonaliteten du trenger for å prosjektere et godt og korrekt luftlinjeanlegg.

Netlin 4 Plan: Traséplanlegging og terrengprofil

I Netlin 4 Plan kan du tegne traséen din direkte i kartet. Programmet utarbeider automatisk en detaljert terrengprofil, som hjelper deg med korrekt stolpeplassering i terrenget.

Terrengprofilen kan du importere inn i Netlin 3 for å utføre nødvendige line- og masteberegninger.

Funksjoner:

 • Automatisk utarbeidelse av linjeprofil med utgangspunkt i laserdata
 • Støtte for UTM sone 32 - 35
 • Flere ulike kartlag, som topo rik, matrikkel og et utlagt fra NGU og NIBIO
 • Høydemodeller fra både DTM - Digital terrengmodell og DOM - Digital overflatemodell
 • CSV-import og eksport
 • Filtrering og klargjøring av data for beregninger i netLIN 3

Netlin 4 LV: Prosjektering av lavspenningsanlegg med FEM-analyser

I Netlin 4 LV kan du prosjektere lavspenningsanlegg og generere tilhørende dokumentasjon, som blant annet materiallister. Den store styrken i programmet er at alle line- og mastberegninger gjøres ved hjelp av Finite Element Method-analyser. Det gir en vesentlig mer detaljert og nøyaktig analyse, som er nøkkelen til både presis og korrekt dimensjonering av blant annet trestolper.

Funksjoner:

 • Grafisk sette ut komponenter for luftledningsanlegg
 • Vise topp og profilvisninger
 • FEM-analyse som brukes til å finne krefter, forskyvninger og kapasitetsutnyttelse til stolper, liner, barduner, stag og oppheng
 • Beregning av mekanisk styrke for vind og islast
 • Beregning av restkapasitet i alle komponenter med tanke på fremtidig tilknytning

Fjerde generasjons prosjekteringsverktøy med FEM-analyser er like om hjørnet

Utviklingen av fjerde generasjons prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg pågår for fullt. Dette tar i bruk både laserdata og kan utføre FEM-analyser.

Utviklingen gjøres i tre faser, og resulterer i tre verktøysmoduler:

 • Netlin 4 Plan - lansert i 2020
 • Netlin 4 LV - Low Voltage - lansert i 2022
 • Netlin 4 HV - High Voltage - lanseres 2024

Netlin 4 HV blir det komplette dimensjoneringsverktøyet for høyspenningsanlegg. I tillegg til beregninger for trestolper, vil du kunne benytte verktøyet til å gjøre analyser og beregninger for et spekter av materialer bestående av tre, kompositt, stål, betong og ekstruderte aluminiumsprofiler.

Kontakt

Bilde av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic