OVERSIKT OVER ALLE RENBLADER

Under listes (absolutt) alle RENbladene opp, kategorisert i nummerseriene de tilhører. Utvid nummerserien for å se RENbladene, og klikk på linkene for åpne dem. For hvert RENblad angis tittel, beskrivelse og informasjon om gjeldende versjon og når bladet ble sist oppdatert. Merk at denne listen er fullstendig, uavhengig av om du/dere har abonnement som gir tilgang til dem.  Klikk på versjonsnummeret for å se versjonshistorikk for det enkelte renbladet.  Hvis et RENblad har versjon "1.0", så har det ikke tidligere historikk.

For å utføre søk i innhold i RENbladene og for å administrere favoritter osv, må du ha et abonnement som gir tilgang på RENblad-søk.  Følg denne linken for å åpne RENblad-søk.

1000-serien inneholder bransjeretningslinjer vedrørende Internkontroll. HMS fakta-ark beskriver generelle forhold vedrørende internkontroll og HMS. Byggherreforskriften stiller krav til risikovurdering og SHA plan for alt arbeid som utføres blant nettselskap. REN har sett sammenhengen mellom krav i FSE og laget et konsept som er tilpasser vår bransje. 1000-serien går også inn på spesifikke instrukser og prosedyrer for de ulike fagområdene REN representerer.
2000-serien omfatter RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen høyspenning luft. Hovedblad for prosjektering er RENblad 2007, mens for montasje er det 2011. Disse beskriver hele arbeidsprosessen fra start til slutt og linker opp tilhørende RENblad.
3000-serien omhandler tilknytning av kraftproduksjon i det norske kraftsystemet. RENbladene beskriver tekniske og juridiske forhold vedrørende tilknytning i lavspent fordelingsnett, høyspent distribusjonsnett samt regionalnett. Serien gir oversikt over tilknytningsprosessen fra nettselskapet mottar en søknad om nettilknytning, til anlegget er kommet i permanent drift. Serien inkluderer 0300-serien med juridiske avtalemaler.
4000-serien beskriver måling i lavspennings- og høyspenningsanlegg, RENbladene 4000 til 4005 er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO. Disse RENbladene beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner. Det enkelte nettselskap setter disse kravene for at en kunde skal få retten til å tilknytte seg nettet. 4010 til 4012 er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap Statkraft og Statnett, hvor disse setter krav til både målepunkt og målere i høyspenningsinstallasjoner.
I 4100-serien finner du alle retningslinjer om tilknytning og tilknytningspunkt. RENblad 4100 er hovedblad for kundetilknytning i lavspenningsnettet. Serien beskriver også blant annet retningslinjer for samhandling mellom nettselskap, installatør og kunde.
4500-serien omfatter RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen utendørsbelysning. Det er først og fremst området veilys som blir omtalt, men systematikken kan også anvendes av andre områder innen belysning. Hovedblad for prosjektering er RENblad 4500, mens for montasje er det 4501. Disse beskriver hele arbeidsprosessen fra start til slutt og linker opp tilhørende RENblad.
5000-serien omfatter RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen lavspenning luft. Hovedblad for prosjektering er RENblad 5000, mens for montasje er det 5010. Disse beskriver hele arbeidsprosessen fra start til slutt og linker opp tilhørende RENblad.
6000-serien inneholder informasjon om nettstasjoner. Serien omfatter alt fra spesifikasjoner, planlegging, prosjektering og utførelse av nettstasjoner i distribusjonsnett.
7000-serien omfatter RENblader om kraftstasjoner, regionalnettstasjoner og koblingsstasjoner. Bladene beskriver blant annet hva som inngår i et rutinemessig og strukturert vedlikehold og kontroll av komponenter i regionalnettet, med blant annet vedlikeholdsrutiner samt sjekk-/befaringspunkter. Serien vil etter hvert også omfatte spesifikasjoner for kraftstasjoner og regionalnettstasjoner.
8000-serien omfatter RENblader som er felles for alle virksomhetsområdene. Dette kan typisk være tekniske retningslinjer som går på tvers av virksomhetsområdene (jording, magnetfelt m.v.), men også svar på myndighetskrav og andre overordnede krav.
9000-serien inneholder informasjon om kabel og kabelsystemer. Serien omfatter alt fra spesifikasjoner, planlegging, prosjektering og utførelse av kabelløsninger.

Du har endret selskapsmerknaden for dette dokumentet. Vil du lagre oppdateringen?