Installatør-blader

REN installasjon som finnes på denne siden, er laget for alle installatører i forhold til krav til målepunktet i lavspenningsinstallasjoner.

RENbladene 4000 til 4005 er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO. Disse RENbladene beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner. Det er det enkelte nettselskap som avgjør hvilke krav som skal settes til målepunktet for at en kunde skal få retten til å tilknytte seg nettet.

Disse RENbladene har som målsetning å standardisere krav til målerpunktet og prosessen rundt målermontasje. I områdene til de nettselskapene som velger å bruke disse RENbladene som standard skal alle som utfører, eller skal utføre målermontasje må være kjent med innholdet disse dokumentene. Avvik i forhold til dette må håndteres internt i nettselskapet, men i verste fall kan nettselskapet nekte tilknytning om ikke RENbladene 4000 - 4005 er fulgt.

Produkt "Installatør"
4000-serien inneholder flere RENblader enn de som vises på denne siden. De installatørbedriftene som ønsker tilgang til andre RENblader anbefales å abonnere på produkt "Installatør" hos REN. Spesielt kan dette være av interesse for de som utfører oppdrag for nettselskapene som vises under eller for Utendørsbelysning (Veilys) -beskrivelser etter NEK 400 og NEK 399. Det er også spesielt aktuelt i forbindelse med utgivelsen av NEK 399, hvor RENblad 4100 er sentralt. REN har priset produktet spesielt lavt for installatør-bedrifter for å gi tilgang til RENblader.  Les mer og se prisene på produktsiden for "Installatør". Der kan også produktet bestilles direkte.

REN-brosjyre tilgjengelig for installatører: RENblad 4112

Det er laget en gratis brosjyre i samarbeid med NELFO som nettselskapene kan anvende mot kunder og installatører.  Dette er publisert som RENblad 4112.  Last ned brosjyren her

 

RENblader tilgjengelig for installatører:

De bedriftene som har behov for å henvise til disse RENbladene, anbefales å linke til denne siden (link: /installatorblader).  Denne siden vil inneholde linker til de enhver tid oppdaterte bladene (i motsetning til evt. blader lagt ut på eksterne nettsider, som kan inneholde gamle og utdaterte prosedyrer).

Fritt tilgjengelige RENblader

RENbladene for måler-installasjon for lavspenningsanlegg er gjort fritt/åpent tilgjengelig for installatører, i henhold til avtale under utarbeidelse av bladene. Merk at det at de ligger åpent ute ikke gir tillatelse til videredistribusjon på nett o.l.  Viderepublisering/distribusjon av RENblader kan evt. kun skje etter avtale med REN AS.
 

vedlegg 1 - Direkte koblet 230V anlegg - 1 fase
vedlegg 2 - Direkte koblet 230V anlegg - 3 fase
vedlegg 3 - Direkte koblet TN-C-S 400V anlegg - 1 fase
vedlegg 4 - Direkte koblet TN-C-S 400V anlegg - 3 fase

RENblad 4002 LS Nett – Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

vedlegg 1  - Transformatorkoblet 230 V anlegg 3 fase – Alt. 1
vedlegg 2  - Transformatorkoblet anlegg 3 fase 230 V Alt. 2
vedlegg 3  - Transformatorkoblet TN-C-S – 400V 3 fase – Alt. 1
vedlegg 4  - Transformatorkoblet TN-C-S – 400V 3 fase – Alt. 2
vedlegg 5  - Transformatorkoblet anlegg med spenningstrans-formator inntil 1000V - Alt.1
vedlegg 6  - Transformatorkoblet anlegg med spenningstrans-formator inntil 1000V - Alt.2

 

Installatørblader som krever abonnement

REN AS har mange RENblader som er relevante for installatører. Kun noen få er fritt tilgjengelige (de seks over). For å få tilgang til de øvrige må installatørbedrifter inngå abonnement på "Installatør". Noen av de viktigste "installatør-bladene" som krever innlogging er nevnt under. Se produktsiden for Installatør for mer informasjon og direktebestilling.

Øvrige måleblader LS og HS
RENblad 4006 AMS måler Samsvarserklæring
RENblad 4007 Elmåling - Lavspenning - Feltkontroll
RENblad 4008 Utskifting av AMS måler (kommer)
RENblad 4010 HS Nett - Måling Administrative bestemmelser ved elmåling i høyspenningsanlegg
RENblad 4011 HS Nett - Måling. Krav til målepunkt, utstyr, plassering og utførelse i høyspenningsanlegg
RENblad 4012 HS Nett - Måling. Krav til kontroll og prøving av målepunkt i høyspenningsanlegg
RENblad 4014  Prosjektering av målepunkt i HS-anlegg

Blader for utendørsbelysning (4500-serien)
REN har ca. 17 RENblader for utendørsbelysning i 4500-serien (RENblader 4501 - 4543).  4500-serien omfatter RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen utendørsbelysning. Det er først og fremst området veilys som blir omtalt, men systematikken kan også anvendes av andre områder innen belysning. Hovedblad for prosjektering er RENblad 4500, mens for montasje er det 4501. Disse beskriver hele arbeidsprosessen fra start til slutt og linker opp tilhørende RENblad.  For detaljer om disse RENbladene, utvid 4500-serien på liste-over-alle-renblad
 
Felles-RENblader (8000-serien)
Det er mange RENblader som er relevante for installasjon i 8000-serien ("Felles retningslinjer). Mange RENblader ellers refererer også til bladene i denne serien. 8000-serien omfatter RENblader som er felles for alle virksomhetsområdene. Dette kan typisk være tekniske retningslinjer som går på tvers av virksomhetsområdene (jording, magnetfelt m.v.), men også svar på myndighetskrav og andre overordnede krav.  For detaljer om disse RENbladene, utvid 8000-serien på liste-over-alle-renblad
 
 

Solcelleanlegg i kundens installasjon
RENblad 0340 Tilknytning og nettleieavtale - innmating i ls nett 
RENblad 0341 Tilknytning og nettleieavtle - innmating ls nett - vedlegg 1
RENblad 0342 Tilknytning og nettleieavtale - innmating ls nett - vedlegg 2

Gratis rapport

REN-rapport: Nettnytteverdier ved innføring av AMS