Jordkabel

Beredskapsordning for jordkabelanlegg. Jordkabelberedskap er en del av prosjektserien Optimal beredskap. Formålet med prosjektene i Optimal beredskap er å finne rimelige og effektive fellestiltak for å oppfylle vilkårene i Kraftberedskapsforskriften.

Fase 1 - Utredning av beredskapsordning

Den første fasen av prosjektet har som målsetning å utrede

  • Rask tilgang på kabeltverrsnitt og skjøter som kan reparere alle typer jordkabel
  • Rask tilgang på fleksible overgangsskjøter for PEX- og oljekabler
  • Etablere avtale og reparasjonsberedskap
  • Standardisere spesifikasjoner på jordkabel med formål å etablere bedre beredskap på sikt

Reparasjon av kabler og kabelskjøting er aktuelt ved både kabelfeil, transformatorutskifting og GIS-havarier. Tilgang på relevant materiell, personell og ressurser for reparasjon er derfor en viktig del av prosjektet.

Utredningsprosjektet, som skal ferdigstilles i 2021, vil utarbeide en anbefaling til investering i materiell og beredskapsavtaler.

Fase 2 - Anskaffelse av beredskapsmateriell

Når utredningen er ferdig, inviteres kabelanleggseiere med til å delta i investering i beredskapsmateriell for jordkabel. Fase 2 vil starte opp i slutten av 2021.

Kontakt

Bilde av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen