Beredskapsdatabase

Beredskapsdatabasen er vårt verktøy for samarbeid om reservemateriell og kritiske kraftkomponenter. Den inneholder beredskapsutstyr som samarbeidende selskaper har delt fra sine lagre. I tillegg inneholder databasen alt utstyr som Reguleringsmyndigheten har gitt økonomisk støtte til. Databasen og samarbeidsløsningen for materiell gjør det mulig for deg som netteier å rette feil raskt, selv når du ikke har reservemateriell på eget lager.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Materiell

Skjermbilde som viser organisering av materielldatabase
Skjermbilde som viser organisering av materielldatabase

I beredskapsdatabasen finner du en bred beholdning av reservemateriell og kritiske kraftkomponenter. Du kan både søke og filtrere innholdet for å finne fram i databasen. Så snart du har funnet det du er på jakt etter, kontakter du riktig selskap og person direkte fra vårt system.

For å gjøre beredskapsdatabasen relevant og oppdatert, er den tilrettelagt for enkelt vedlikehold av registrert materiell.

Siden netteieres beredskapsutstyr er sensitiv informasjon, er det krav om to-faktorautentisering ved innlogging til beredskapsdatabasen.

Skjermbilde som viser materielldetaljer og kart som viser geografisk fordeling av eksempelmateriell
Skjermbilde som viser materielldetaljer og kart som viser geografisk fordeling av eksempelmateriell

Samarbeidsgrupper

Beredskapsdatabasen er tilrettelagt for at lokale samarbeidsgrupper kan etablere en felles plattform for samhandling og deling av felles beredskapsplaner. Samarbeidsgruppene er en frittstående del av beredskapsdatabasen, og kan benyttes for både geografisk og materiellspesifikt samarbeid.

Samarbeidsgruppene står fritt til å organisere seg og samarbeide som de ønsker i gjennom vår plattform.

Kontakt

Bilde av Magnus Johansson

Magnus Johansson