GIS - gassisolerte bryteranlegg

Beredskapsordning for gassisolerte bryteranlegg i spenningsområdet 52 - 170 kV. Over 20 selskaper samarbeider om reservemateriell på felles beredskapslager. Ordningen har også avtaler for reparasjonsberedskap med sentrale leverandører av anlegg som i dag er i drift i Norge.

Illustrasjonsfoto av et SF6-isolert anlegg

Formålet med beredskapsordningen er å etablere og drifte en god beredskap for anleggseiere som har gassisolerte bryteranlegg (GIS) i Norge.

Beredskapsordningen består av både reservedeler og tilgang på reparasjonskompetanse fra leverandører. Reservedelene består av driftskritiske komponenter, og er satt sammen med formål om å dekke flest mulig GIS-anlegg til en lavest mulig kostnad. Reparasjonsberedskapen gir de deltakende selskapene tilgang til spesialkompetanse innen reparasjon og vedlikehold av gassisolerte bryteranlegg.

Aktiviteten innen GIS-beredskap er organisert i REN AS' datterselskap REN GIS-beredskap AS. Selskapets styre består av representanter for anleggseierne.

Kontakt

Bilde av Magne Solheim

Magne Solheim