Sjøkabel

Beredskapsordning for sjøkabelanlegg i distribusjons- og regionalnettet. Nettselskaper samarbeider om reservemateriell på felles beredskapslager. Ordningen inneholder også beredskapsavtaler som sikrer tilgang på egnet fartøy og kompetent personell til retting av feil på sjøkabelanlegg.

Fra innlasting av sjøkabel fra fartøy til lager

Fellesinvesteringer styrker forsyningssikkerheten

Formålet med beredskapsordningen er å sikre tilgang på kompetanse, personell og reservemateriell for norske sjøkabelanlegg.

De 25 nettselskapene som er med i beredskapssamarbeidet har investert nærmere 250 millioner kroner, og har siden 2018 hatt tilgang til både relevant materiell, kompetanse og personell. Ordningen sikrer at anleggseierne styrker forsyningssikkerheten og kan etterleve Beredskapsforskriften på en god måte. Energiforsyningen kan gjenopprettes på en sikker og effektiv måte ved havari og uønskede hendelser i nettet.

Kabler til både distribusjons- og regionalnett

Ordningen sikrer beredskapsdekning for over 1 200 sjøkabelanlegg. Det sikres gjennom en rekke kabeltyper som er kompatible for både distribusjons- og regionalnettsanlegg. Disse kan fullt ut erstatte eksisterende kabeltraséer, og de kan benyttes til reparasjon og skjøting der det er mer hensiktsmessig for anleggseier.

Beredskapsavtaler sikrer tilgang på fartøy og personell

I tillegg til felles reservemateriell, tilbyr ordningen både maritim beredskap og reparasjonsberedskap. Den maritime beredskapen sikrer rask tilgang på kabelleggingsfartøy. Reparasjonsberedskapsavtalen sørger for at deltakerne i ordningen også har tilgang til relevant personell til å utføre fysisk arbeid i sine sjøkabelanlegg.

Nettselskapene eier materiellet sammen

Aktiviteten innen sjøkabelberedskap er organisert i REN AS' datterselskap REN Sjøkabelberedskap AS. Selskapets styre består av representanter for anleggseierne. Beredskapsmateriell og felles lagerbygg er organisert i flere sameier hvor de deltakende nettselskapene har direkte eierskap alt materiell i ordningen.

Kontakt

Bilde av Bjørn Haukanes

Bjørn Haukanes

Bilde av Magnus Johansson

Magnus Johansson