Hovedinnhold

RENstøy - Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FOL

Økende elektrifisering av transportsektoren gir høye og komplekse stømuttak. Dette medfører press på å tilfredsstille kravene for leveringskvalitet i FOL. Støyproblematikken kan gjøre tilknytningsprosessen krevende for nettselskaper.

Bakgrunn

Innvirkning fra laster som fergeladere, ladestasjoner for elbusser og tungtransport, nye type omformere til banetransport, metallurgisk industri og tungindustri gir utfordringer i forbindelse med å overholde kravene som blir stilt i FoL. I forbindelse med elektrifiseringen av samfunnet i årene fremover vil dette bli et økende problem.

Hovedmål

Hovedmålet er å utvikle applikasjoner som kan brukes ved tilknytning av krevende laster for å prosjektere nett som overholder FoL og beregne støykvoter (tidligere utført for harmonisk støy). Applikasjonene vil bidra til mer nøyaktige beregninger på et område der det er lite kunnskap og IT-verktøy i dag. Med dette vil en kunne utnytte eksisterende marginer i nettet før en bygger nytt nett eller evt. muliggjør utbygging og distribusjon av fornybar energi.

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier Bjørn Inge Oftedal, REN AS
bjorn.inge.oftedal@ren.no

Prosjektleder Henrik Kirkeby, PQA
henrik@pqa.no

Her finner du mer detaljer om prosjektet

Kontaktpersoner

Bilde av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal