Hvordan utnytte alle funksjonene i verktøyet Grøft på best mulig måte?

Grøft er vårt prosjekteringsverktøy for kabelgrøft, som lar deg visualisere grøftesnittet direkte i nettleseren. I Grøft kan du enkelt tegne grøftsnitt og gjøre masse- og mengdeberegning. Du kan også gjøre avanserte simuleringer av termisk ledningsevne og magnetfelt for grøftesnittene.

Publisert 11. mars 2021

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

Bildet viser store PVC-rør i stabel

Verktøyet Grøft er blitt viktig for alle som jobber med kabelprosjektering. For å vise potensialet til verktøyet blir det nå mulig å gjøre seg mer kjent med verktøyet gjennom kurset Grøft som vi har delt inn i tre moduler. Dette er fordi prosjektering av kabelanlegg er et omfattende fagområde. Dette er tre frittstående moduler, der du enten kan ta enkeltmoduler eller hele kurset.

Hva består de ulike modulene av?

  • I modul 1 fokuserer vi på hvordan du kommer i gang med verktøyet og de mest grunnleggende funksjonene.
  • I modul 2 viser deg hvordan du får inn de viktigste parameterne som påvirker strømføringsevnen til kabelsystemet, vi får med oss ekspertise fra Sintef.
  • I modul 3 har vi fått med oss den fremste eksperten i verden på strømføringsevne, George Anders, som vil vi gå inn på bakgrunnsteori for kapasitetsberegning av kabelanlegg. Deler av modulen vil derfor foregå på engelsk.

Hva vil man sitte igjen med etter å ha deltatt på kurset?

  • Du vil kunne benytte Grøft til grunnleggende tegning, prosjektering og dokumentasjon av kabelanlegg
  • Du vil ha mer inngående kunnskaper om hvordan ulike parameterer påvirker strømføringsevnen til et kabelanlegg
  • Du vil ha en dypere innsikt i kapasitetsberegninger for kabel

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som jobber med prosjektering av kabelanlegg, alt fra de som skal tegne enkle kabelgrøfter til dem som skal termisk dimensjonere mer komplekse løsninger.

Ønsker du å vite mer om verktøyet Grøft kan du lese utfyllende informasjon her.