26. februar 2024

Beredskapsarbeidet kommer til nytte i flere sammenhenger

Sameiet GIS 50-170 kV har anskaffet mobile 132 kV bryteranlegg i konteinere. Løsningen som er utstyrt med moderne teknologi og bærekraftige egenskaper, gir ikke bare sameiet nødvendig fleksibilitet, men åpner også for utleiemuligheter.

16. februar 2024

Nytt sameie for beredskapsmateriell GIS

Det har vært kjent en stund, SF6-gass ikke er bra for drivhuseffekten. Det er kommet avgift på gassen, og nye regler er på vei, for å sikre en overgang til mer miljøvennlige anleggstyper. Vi ser allerede effekten av dette, og de siste årene er det nesten utelukkende installert GIS med miljøvennlig teknologi i Norge, på spenningsnivå 66-132 kV. Det er derfor på tide å anskaffe beredskapsmateriell til disse.

Det har vært kjent en stund, SF6-gass ikke er bra for drivhuseffekten. Det er kommet avgift på gassen, og nye regler er på vei, for å sikre en overgang til mer miljøvennlige anleggstyper. Vi ser allerede effekten av dette, og de siste årene er det nesten utelukkende installert GIS med miljøvennlig teknologi i Norge, på spenningsnivå 66-132 kV. Det er derfor på tide å anskaffe beredskapsmateriell til disse.

08. februar 2024

Skjerpet krav til kommunikasjon og språkferdigheter i Byggherreforskriften

Nedenfor kan du se opptaket fra webinaret vi hadde 7. februar der vi presenterte endringene i Byggherreforskriften og hva det betyr i praksis for ditt prosjekt.

Nedenfor kan du se opptaket fra webinaret vi hadde 7. februar der vi presenterte endringene i Byggherreforskriften og hva det betyr i praksis for ditt prosjekt.

07. februar 2024

REN jussnytt – Anleggsbidrag: Nettselskapers tilbakebetalingsplikt etter 10-års regelen

Etter kontrollforskriften §§ 16-8 og 16-9 har nettselskaper på nærmere vilkår adgang til å kreve at kunden(e) dekker hele kostnadsgrunnlaget. Ett av vilkårene er at nettselskapet må vurdere at andre kunder ikke vil bli tilknyttet eller få økt kapasitet i nettanlegget innen ti år etter at kunden(e) som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Etter kontrollforskriften §§ 16-8 og 16-9 har nettselskaper på nærmere vilkår adgang til å kreve at kunden(e) dekker hele kostnadsgrunnlaget. Ett av vilkårene er at nettselskapet må vurdere at andre kunder ikke vil bli tilknyttet eller få økt kapasitet i nettanlegget innen ti år etter at kunden(e) som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

01. februar 2024

Hvordan donere materiell til Ukraina?

Fremgangsmåte for donasjon av materiell til gjenoppretting av kraftforsyningen i Ukraina.

23. januar 2024

Nå er verktøyet «Støy» her!

Nettselskapene står ovenfor mange nye utfordringer og muligheter i kjølvannet av det grønne skiftet. På bakgrunn av dette har REN utviklet et praktisk verktøy for å hjelpe med planleggingen av nettstrukturen med tanke på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).

Nettselskapene står ovenfor mange nye utfordringer og muligheter i kjølvannet av det grønne skiftet. På bakgrunn av dette har REN utviklet et praktisk verktøy for å hjelpe med planleggingen av nettstrukturen med tanke på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).

10. januar 2024

REN jussnytt – Anleggsbidrag: Sammenhengen mellom § 17-4 og kapittel 16 i kontrollforskriften

I våre nyhetsbrev har vi ofte omtalt § 17-4 i kontrollforskriften, og (minst) like ofte de grunnleggende reglene i kapittel 16. § 17-4 siste ledd viser til deler av kapittel 16 hva gjelder prosedyre for og beregning av anleggsbidrag, men ikke alt. Men hva innebærer dette i praksis? Vi går i dette nyhetsbrevet systematisk gjennom “samvirket” mellom § 17-4 og kapittel 16.

I våre nyhetsbrev har vi ofte omtalt § 17-4 i kontrollforskriften, og (minst) like ofte de grunnleggende reglene i kapittel 16. § 17-4 siste ledd viser til deler av kapittel 16 hva gjelder prosedyre for og beregning av anleggsbidrag, men ikke alt. Men hva innebærer dette i praksis? Vi går i dette nyhetsbrevet systematisk gjennom “samvirket” mellom § 17-4 og kapittel 16.

22. desember 2023

Grensesprengende bransjesamarbeid

Behovet for beredskapsmateriell ble løst på rekordtid etter samarbeid i RENberedskap.

21. desember 2023

Status FoU-prosjektet Risikobasert Fornyelsesplanlegging av Kraftledninger (Rifok)

Våren 2022 startet REN samarbeid med SINTEF Energi som FoU-leverandør IPN-prosjektet «Risikobasert Fornyelsesplanlegging av kraftledninger (Rifok). Partnere er Glitre Nett, Elvia, Lede og Nettalliansen.

Våren 2022 startet REN samarbeid med SINTEF Energi som FoU-leverandør IPN-prosjektet «Risikobasert Fornyelsesplanlegging av kraftledninger (Rifok). Partnere er Glitre Nett, Elvia, Lede og Nettalliansen.

19. desember 2023

Nye animasjonsfilmer til fri bruk: Aktiviteter i nærheten av høyspennings luftlinjer

Bruk av maskiner og biler med redskap som har lang rekkevidde utgjør stor risiko når dette foregår under eller i nærheten av høyspennings luftlinjer. Kraner og personløftere har de senere år fått stadig høyere rekkevidde. Som et eksempel så registrerer Statnett 25-30 farlige forhold med høytrekkende maskiner nær kraftlinjer i transmisjonsnettet. Det er grunn til å anta at problemet også er i stor grad gjeldende i regional- og distribusjonsnettet.

19. desember 2023

Nettverksuken videreføres neste år

Nettverksuken 2023 ble vellykket. Evalueringen er overveiende positiv, og REN tar sikte på å gjenta arrangementet i oktober neste år.

12. desember 2023

Sikker kraftforsyning i en usikker tid

I en tid preget av usikkerhet og flere påkjenninger på samfunnet, har Norges kraftforsyning tradisjonelt sett vært pålitelig og sterk. Imidlertid har de siste årene med pandemi, energikrise, geopolitisk uro, ekstremvær, samt naturkatastrofer som flom og skred, utfordret beredskapen innen kraftforsyningen.

11. desember 2023

Icolim 2025: Call for paper

Icolim har vært en fast tradisjon siden 1992 og fungerer som et unikt forum for diskusjon om praksis og metoder innen AUS. Hovedfokusområdene inkluderer utvikling, implementering, anvendelser, sikkerhet, teknologi og standarder.

Icolim har vært en fast tradisjon siden 1992 og fungerer som et unikt forum for diskusjon om praksis og metoder innen AUS. Hovedfokusområdene inkluderer utvikling, implementering, anvendelser, sikkerhet, teknologi og standarder.

08. desember 2023

Gjennomfør beregninger av anleggsbidrag i regionalnettet ved hjelp av RENs verktøy!

Vi har oppdatert verktøyene for anleggsbidrag i regionalnettet, tilpasset Kontrollforskriftens § 16-10 for bedre beregninger. Vi tilbyr skreddersydde budsjettkoder og enklere prisjusteringer basert på erfaringsdata. Den siste oppdateringen inkluderer forbedringer i anleggsbidragsberegninger, fritekst i brevmaler og bedre brukervennlighet. Flere forbedringer for prosjektdokumentasjon er planlagt.

01. desember 2023

Spennende avslutning på NM for energimontørlærlinger – Lucas Sandmo på topp!

Etter to intense dager med konkurranse og imponerende ferdigheter står Lucas Sandmo fra Tensio TS øverst på pallen som Norges beste energimontørlærling under årets NM. Med en samlet poengsum på 84,25 av 100 mulige, viste Sandmo imponerende kompetanse og evne til å håndtere utfordrende oppgaver i forskjellige fagområder.

22. november 2023

Status på donasjonsarbeid til Ukraina

Takk for alle donasjoner som flere av dere står bak. Her skal vi prøve å belyse hva som har blitt gjort og hva vi mener må gjøres fremover.

Takk for alle donasjoner som flere av dere står bak. Her skal vi prøve å belyse hva som har blitt gjort og hva vi mener må gjøres fremover.

20. november 2023

Tilkoblinger og korrosjon

RENblad 8155 om tilkoblinger har blitt et mye brukt RENblad. Interessen og henvendelsene til REN vitner om bransjens sterke engasjement for pålitelige tilkoblinger som tåler belastninger over anleggenes levetid. Bladet har fremmet viktige diskusjoner og åpnet for en konstruktiv dialog om forbedring av tilkoblingsmetoder.

16. november 2023

Hva skjer under Nettverksuken?

Med to uker igjen til Nettverksuken har over 750 deltakere meldt seg på. I dette miniwebinaret får du vite mer om hva som skjer gjennom de tre dagene arrangementet pågår. Vi toucher innom både fagkonferansene, montørkursene, leverandørutstillingen og den helt nye konferanseappen.

Med to uker igjen til Nettverksuken har over 750 deltakere meldt seg på. I dette miniwebinaret får du vite mer om hva som skjer gjennom de tre dagene arrangementet pågår. Vi toucher innom både fagkonferansene, montørkursene, leverandørutstillingen og den helt nye konferanseappen.

27. oktober 2023

Nytt risikovurderingsverktøy er lansert

Endelig kan du ta i bruk risikovurderingsverktøyet. Verktøyet ble lansert onsdag 25. oktober og er blitt tilgjengeliggjort for alle med tilgang til prosjektsystemet til REN. Nå kan du teste det gratis ut november.

Endelig kan du ta i bruk risikovurderingsverktøyet. Verktøyet ble lansert onsdag 25. oktober og er blitt tilgjengeliggjort for alle med tilgang til prosjektsystemet til REN. Nå kan du teste det gratis ut november.

19. oktober 2023

Beredskap styrkes i lys av internasjonale utfordringer: REN som sentral aktør i bransjen

REN har på relativt få år blitt en viktig støttespiller i samarbeidet om beredskap og jobber intenst med å styrke beredskapsarbeidet i bransjen. I den senere tid har vi også jobbet mye med beredskap for kraftprodusenter og industriselskaper i tillegg til nettselskapene.

REN har på relativt få år blitt en viktig støttespiller i samarbeidet om beredskap og jobber intenst med å styrke beredskapsarbeidet i bransjen. I den senere tid har vi også jobbet mye med beredskap for kraftprodusenter og industriselskaper i tillegg til nettselskapene.