Hovedinnhold

24. januar 2022

Tid for prisjustering i REN sin kostnadskatalog

Det er bra at bruken av REN kostnadskatalog har økt de siste årene etter at vi kom med et nytt verktøy som hjelper til med å regne ut og følge opp anleggsbidrag i henhold til nytt regelverk.

Det er bra at bruken av REN kostnadskatalog har økt de siste årene etter at vi kom med et nytt verktøy som hjelper til med å regne ut og følge opp anleggsbidrag i henhold til nytt regelverk.

Bildet viser strømmaster på fjellet

18. januar 2022

Nye kabel- og nettstasjonsavtaler er fremforhandlet

Mal for grunneieravtale for kabelanlegg og frittstående nettstasjon er nå på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Tilsvarende avtalemal for luftledninger kom på plass 1. mai 2021.

Førstehjelp på elektriker som har vært ute for en arbeidsulykke. Hjerte og lunge.

13. januar 2022

Førstehjelpskurs er viktig

Dessverre er det slik at vi kan møte situasjoner der man kan få bruk for førstehjelp. Det er ikke alltid det skal så mye til før man kan begrense skadeomfanget så lenge man har litt kunnskap om hva man må gjøre i ulike situasjoner.

Bildet viser 8DN8-5 som er rigget for spenningstest

14. oktober 2021

Fabrikktest på GIS til beredskap

I månedsskiftet august-september var det klart for fabrikktest av de første GIS som skal leveres til REN GIS-Beredskap. Fabrikktest, eller Factory Acceptance Test (FAT), er vanlig praksis når man bestiller store komponenter i industrien. Testen gjennomføres for at kunden skal være trygg på at komponenten holder lovet kvalitet når den forlater fabrikken.

Bildet viser reisefølge med

17. september 2021

Befaring på Statnett sitt transformatorlager

I forbindelse med byggingen av sjøkabellagret, hadde REN en befaring til et av Statnetts beredskapslager for sjøkabel. Slike befaringer gir veldig mye læring på en komprimert tid.

Bildet viser to mennesker i forhandling

03. september 2021

REN jussnytt – Selskapsmessig og funksjonelt skille

I den første serien med juridiske ”lynkurs”, ser vi nærmere på det selskapsmessige og funksjonelle skillet. Hva innebærer dette, og hvilke utslag gir disse prinsippene i lov- og forskriftsverket?

Bildet viser høyspentanlegg i solnedgang

12. august 2021

Kostnadsrapportering regionalnett

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering.

Annonse

Annonsen viser logoen til ProCab AS

Annonse

Bildet viser logo til EL-tjenester og teksten Norskproduserte kvalitetsprodukter tilpasset nordiske forhold