Hovedinnhold

08. juni 2021

Avtaler for tilknytning av større uttakskunder er oppdatert og lansert

I arbeidet med å lage avtalene i sin tid ble det tatt utgangspunkt i underlag utarbeidet av Agder Energi Nett for store uttakskunder. Omarbeiding til dagens regelverk er gjort i samarbeid med Lyse Elnett, Høyspent AS, samt innspill fra Tensio TS og Elvia.

I arbeidet med å lage avtalene i sin tid ble det tatt utgangspunkt i underlag utarbeidet av Agder Energi Nett for store uttakskunder. Omarbeiding til dagens regelverk er gjort i samarbeid med Lyse Elnett, Høyspent AS, samt innspill fra Tensio TS og Elvia.

24. mai 2021

Ny luftledningsavtale er fremforhandlet

Luftledningsavtalen er på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler med Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN.

Luftledningsavtalen er på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler med Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN.

Vindmølle på fjell ved fjorden i Norge

10. mai 2021

Nytt verktøy for støy skal gi høy leveringskvalitet og effektive nettilknytninger til lavest mulig kostnad

Økende elektrifisering av transportsektoren gir høye og komplekse strømuttak. Dette medfører økt press på å tilfredsstille kravene for leveringskvalitet. Støyproblematikken kan gjøre tilknytningsprosessen krevende for nettselskaper, som i dag må prosjektere med komplisert programvare eller konservative modeller.

Bildet viser en ingeniør med tablett som gjør en inspeksjon på en byggeplass

29. april 2021

Oppdaterte RENblad etter revidert byggherreforskrift

På bakgrunn av den revidert byggherreforskrift som trådte i kraft 01.01.2021 er en rekke RENblader knyttet til byggherreforskriften oppdatert. Målet til arbeids- og sosialdepartementet er å gjøre kravene til byggherren enda mer tydeligere. RENbladene er oppdatert i henhold til justert forskriftstekst, kommentarer fra arbeidstilsynet og innspill som er kommet inn etter at RENbladene var på høring.

Bildet viser kalkyleverktøyet

20. april 2021

Nylansering av verktøyet Kalkyle

Mandag 19. april ble det publisert ny versjon av verktøyet Kalkyle. Oppdateringen gjøres først og fremst for å løfte systemet over på ny teknologiplattform.

Bildet viser en illustrasjon av to menn som flytter en kabeltrommel

20. april 2021

Oppdatering av priser i Kostnadskatalogen

Revisjon 1-2021 av katalogen er lagt ut. Den inneholder oppdatering av priser til 2021-nivå, og noen nye materiellkoblinger.

Bilde viser instrumenter som installatører bruker

23. mars 2021

Vi lanserer gratisabonnement for installatører

Arbeidet som utføres i grensesnittet mellom nettselskap og kunde utføres ofte av en installatør. Det er viktig at alle parter planlegger og utfører anlegg etter samme retningslinjer. Vi innfører derfor gratisabonnement for installatører, som gir tilgang til det viktigste innen tilknytningspunkt og måling.

Bilde viser mann som jobber med å kutte en sjøkabel

22. mars 2021

Beredskapsarbeid i tråd med NVEs anbefalinger

For vel 10 år siden ble det gjort et solid stykke arbeid, av meget kompetente fagpersoner, da rapporten «Reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet, og tilknyttede kraftstasjoner» ble utarbeidet.

21. mars 2021

Nye funksjoner og ansiktsløftning for selskapsmerknader

Selskapsmerknader gir deg mulighet til å inkludere selskapsspesifikke tillegg og avvik fra innholdet i RENblader. Merknadene vil automatisk legges til RENbladet når det lastes ned i ditt selskap. Du kan også velge å dele dem med entreprenører og installatører som utfører arbeid for deg. Vi har nå lagt til ny funksjonalitet for selskapsmerknader slik at du får løst behovene i ditt selskap.

Selskapsmerknader gir deg mulighet til å inkludere selskapsspesifikke tillegg og avvik fra innholdet i RENblader. Merknadene vil automatisk legges til RENbladet når det lastes ned i ditt selskap. Du kan også velge å dele dem med entreprenører og installatører som utfører arbeid for deg. Vi har nå lagt til ny funksjonalitet for selskapsmerknader slik at du får løst behovene i ditt selskap.

Bilde viser et filmkamera

19. mars 2021

Planlegging av fysiske arrangementer fra høsten 2021

Vi planlegger å arrangerer fysiske arrangementer fra høsten 2021. Dette er selvfølgelig med forbehold om at vi kan kan møtes igjen.

Bilde av landevei

12. mars 2021

REN jussnytt – Krav om flytting og endring av nettanlegg – denne gangen etter veiloven og ledningsforskriften

Vi har tidligere redegjort på generelt grunnlag for regelverket knyttet til krav om flytting og endring av nettanlegg. Denne gangen går vi nærmere inn på hvordan nettselskapene bør forholde seg til slike krav i nærheten av veianlegg.

Bildet viser store PVC-rør i stabel

11. mars 2021

Hvordan utnytte alle funksjonene i verktøyet Grøft på best mulig måte?

Grøft er vårt prosjekteringsverktøy for kabelgrøft, som lar deg visualisere grøftesnittet direkte i nettleseren. I Grøft kan du enkelt tegne grøftsnitt og gjøre masse- og mengdeberegning. Du kan også gjøre avanserte simuleringer av termisk ledningsevne og magnetfelt for grøftesnittene.

03. mars 2021

REN jussnytt – Krav om flytting og endring av nettanlegg

De fleste nettselskaper opplever fra tid til annen at en grunneier krever at et eksisterende nettanlegg flyttes eller endres – hvordan skal nettselskapene forholde seg til slike henvendelser?

De fleste nettselskaper opplever fra tid til annen at en grunneier krever at et eksisterende nettanlegg flyttes eller endres – hvordan skal nettselskapene forholde seg til slike henvendelser?

Bildet viser vindmøllepark i LOM

01. mars 2021

Workshop om flimmerproblematikk

Workshopen vil ta for seg erfaringen med høye flimmerverdier målt i forbindelse med innføring av store vindparker.

19. februar 2021

REN jussnytt – Entreprisetips: Vederlagsmodeller

Å avtale en fastpris for utførelsen av et entrepriseoppdrag er som regel det enkleste og beste. Det finnes imidlertid svært mange andre modeller for beregningen av vederlaget, som det kan være hensiktsmessig å være kjent med.

Bildet viser en illustrasjon av stikkledning Metode A

17. februar 2021

Ledning – Fremtidens tilknytningsverktøy

Ledning er et nytt verktøy i REN sitt allerede veletablerte prosjektsystem. Verktøyet anvendes for å prosjektere tilknytning av lavspenningskunder ved metode A og B, i henhold til NEK 399 og RENblad 4100. Verktøyet vil i hovedsak være et beregningsverktøy for å kvalitetssikre tilknytningssaker ved at brukeren får opp feilmeldinger, advarsler, anbefalinger, og dokumentasjon til beregningen.

29. januar 2021

REN jussnytt – Entreprisetips: Varsler og svar

Blant særtrekkene i de fleste entreprisekontrakter er en utstrakt plikt til å sende skriftlige varsler og krav – og å svare på dem. Konsekvensene ved å unnlate dette – eller å gjøre det for sent – kan være store. I artikkelen skal vi gi en oversikt over de viktigste fristene.

Blant særtrekkene i de fleste entreprisekontrakter er en utstrakt plikt til å sende skriftlige varsler og krav – og å svare på dem. Konsekvensene ved å unnlate dette – eller å gjøre det for sent – kan være store. I artikkelen skal vi gi en oversikt over de viktigste fristene.

29. januar 2021

Vi har lansert nye nettsider!

I forbindelse med lanseringen av nye nettsider, ble det arrangert et webinar som tok for seg navigasjon på den nye nettsiden.

I forbindelse med lanseringen av nye nettsider, ble det arrangert et webinar som tok for seg navigasjon på den nye nettsiden.

Bilder viser strømstolper av tre i det nordiske fjellandskapet

21. januar 2021

REN jussnytt – Opsjoner

I denne artikkelen skal vi se nærmere på et tema som er relevant for mange nettselskaper, nemlig bruk og evaluering av opsjoner.

15. januar 2021

REN jussnytt – Infrastruktur i grunnen

1. juli trer en ny § 2-3 i plan- og bygningsloven i kraft. I denne artikkelen skal vi se litt på konsekvensen av denne, og den nye ledningsregistreringsforskriften.