30. mai 2023

Status på det humanitære bistandsarbeidet til Ukraina

Vi har det siste året sammen med DSB og NVE arbeidet tett med kraftprodusenter, nettselskaper og leverandører til energibransjen for å bistå med å samle inn kritisk humanitært materiell til Ukraina. Kommuner og private har også sendt materiell via ordningen som DSB håndterer.

29. mai 2023

Hvordan donere kjøretøy til Ukraina?

Fremgangsmåte for donasjon av kjøretøy til Ukraina.

26. mai 2023

Endringer av ressurspriser i kalkyle

Vi har i den siste tiden hatt en dialog med RME om hvordan ressurspriser beregnes når man skal regne på anleggsbidrag. Som et resultat av denne dialogen vil det nå bli implementert endringer i ressursprisene som benyttes ved anleggsbidrag (REN-pris og 0 % påslag).

Vi har i den siste tiden hatt en dialog med RME om hvordan ressurspriser beregnes når man skal regne på anleggsbidrag. Som et resultat av denne dialogen vil det nå bli implementert endringer i ressursprisene som benyttes ved anleggsbidrag (REN-pris og 0 % påslag).

25. mai 2023

REN presenterer Grøft Design på Elfack

REN presenterer Grøft Design på Elfack saman med Energiföretagen.

12. mai 2023

Bli med på Nettverksuken – det nye møtestedet for nettbransjen!

I løpet av tre dager kan du oppleve spennende fagkonferanser, øke kompetansen gjennom fagkurs og utforske den nyeste teknologien fra leverandører i et kombinert fag- og messearrangement – alt på ett sted!

I løpet av tre dager kan du oppleve spennende fagkonferanser, øke kompetansen gjennom fagkurs og utforske den nyeste teknologien fra leverandører i et kombinert fag- og messearrangement – alt på ett sted!

26. april 2023

Tilknytningsprosesser på Temadager Tilknytning

Jobber du med kundetilknytning er dette arrangementet du må få med deg i 2023.

21. april 2023

Styrking av strømforsyning i Ukraina gjennom donasjoner med støtte fra Utenriksdepartementet

REN har fått støtte fra Utenriksdepartementet til arbeidet med å styrke beredskapen for strømforsyningen i Ukraina gjennom donasjoner. Bevilgningen vil bli gjort årlig, og vil være en viktig støtte til arbeidet som allerede er i gang.

REN har fått støtte fra Utenriksdepartementet til arbeidet med å styrke beredskapen for strømforsyningen i Ukraina gjennom donasjoner. Bevilgningen vil bli gjort årlig, og vil være en viktig støtte til arbeidet som allerede er i gang.

11. april 2023

FoU og samarbeid gir økt leveringssikkerhet og personsikkerhet

I flere år har REN samarbeidet med en rekke partnere for å finne optimal måte å bygge jordingsanlegg og beskytte anleggene mot overspenninger. Allerede i 2016 ble dette området satt i søkelyset av både DSB og NVE gjennom felles tilsyn, med fokus på personsikkerhet og leveringssikkerhet.

I flere år har REN samarbeidet med en rekke partnere for å finne optimal måte å bygge jordingsanlegg og beskytte anleggene mot overspenninger. Allerede i 2016 ble dette området satt i søkelyset av både DSB og NVE gjennom felles tilsyn, med fokus på personsikkerhet og leveringssikkerhet.

30. mars 2023

Rapport om reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett på høring

Rapporten handler om betydningen av sikker kraftforsyning for et moderne samfunn, og at vedlikehold og reparasjonsberedskap må intensiveres da anleggene blir eldre og utnyttes hardere. Rapporten tar utgangspunkt i kravene i leveringskvalitetsforskriften og kraftberedskapsforskriften om utbedring av ordinære og ekstraordinære avbrudd.

Rapporten handler om betydningen av sikker kraftforsyning for et moderne samfunn, og at vedlikehold og reparasjonsberedskap må intensiveres da anleggene blir eldre og utnyttes hardere. Rapporten tar utgangspunkt i kravene i leveringskvalitetsforskriften og kraftberedskapsforskriften om utbedring av ordinære og ekstraordinære avbrudd.

28. mars 2023

Miljøkalkulator i REN kalkyle

Det er et stort fokus på miljø og bærekraft i samfunnet. Dette påvirker mange valg som virksomhetene gjør og har konsekvenser for blant annet økonomi og omdømme. Valg av materiell og utstyr er en viktig del av dette for nettbransjen, men miljø og bærekraft er i dag ikke vektlagt inn i noe system for endelige valg. Det kommer nye miljøkrav for stolper, nye miljøkrav for kabel, nye miljøkrav for nettstasjoner og transformatorer alle disse bør synliggjøres og danne sin del av grunnlaget for hvilke valg en tar som nettselskap og utbygger.

24. mars 2023

Rammeavtale for maritim beredskap

REN Sjøkabelberedskap har på vegne av medlemmene i sjøkabelsamarbeidet gjennomført en anskaffelse med tildeling av kontrakter på rammeavtaler for maritim beredskap som dekker nettselskapenes behov for retting av feil på sjøkabelanlegg.

13. mars 2023

REN med nytt konsept - "Nettverksuken"

REN skal skape en ny møteplass for nettbransjen til høsten som en erstatning for Metodedagene. «Nettverksuken» er det foreløpige navnet på konseptet, som innebærer at utstillingen kobles tettere til faglige konferanser.

REN skal skape en ny møteplass for nettbransjen til høsten som en erstatning for Metodedagene. «Nettverksuken» er det foreløpige navnet på konseptet, som innebærer at utstillingen kobles tettere til faglige konferanser.

08. mars 2023

Nye priser i REN kalkyle

Vi har mottatt mange henvendelser angående materiellpriser det siste året. Prisene har blitt påvirket av flere faktorer, inkludert en generell økning i prisene og spesielle forhold som metallpriser. Prisstigningen har vært gjennomgående og høyere enn på lenge, for alle varer.

Vi har mottatt mange henvendelser angående materiellpriser det siste året. Prisene har blitt påvirket av flere faktorer, inkludert en generell økning i prisene og spesielle forhold som metallpriser. Prisstigningen har vært gjennomgående og høyere enn på lenge, for alle varer.

03. mars 2023

REN jussnytt – Tydelighet og anleggsbidrag

I denne artikkelen ser vi nærmere på noe som i praksis fremstår utfordrende i komplekse saker knyttet til anleggsbidrag: behovet for tydelig kommunikasjon. Svært ofte ser at vi at dårlig kommunikasjon fører til uklarheter og misforståelser, som i verste fall fører til klagesaker.

I denne artikkelen ser vi nærmere på noe som i praksis fremstår utfordrende i komplekse saker knyttet til anleggsbidrag: behovet for tydelig kommunikasjon. Svært ofte ser at vi at dårlig kommunikasjon fører til uklarheter og misforståelser, som i verste fall fører til klagesaker.

02. mars 2023

REN forenkler risikovurderingen!

Risiko er en del av hverdagen vår og samfunnsutviklingen krever at enhver må leve med en viss risiko. Evnen til å håndtere risiko er også viktig i vår bransje, og i flere av forskriftene som regulerer virksomheten til nettselskapene er risikovurdering og risikohåndtering sentralt.

23. februar 2023

Flere muligheter for effektiv kabelberegning i Grøft

Kabelberegningsprogrammet Grøft har nylig publisert to oppdateringer med en rekke nye funksjoner.

Kabelberegningsprogrammet Grøft har nylig publisert to oppdateringer med en rekke nye funksjoner.

17. februar 2023

Kabelvern i anlegg med høye strømmer

Økende effekter i nettet skaper utfordringer også for produktgrupper som mange ikke tenker over i den forbindelse, men som allikevel kan være til bry om forholdene ligger til rette. Ved rett valg av materiell kan man enkelt unngå dette.

Økende effekter i nettet skaper utfordringer også for produktgrupper som mange ikke tenker over i den forbindelse, men som allikevel kan være til bry om forholdene ligger til rette. Ved rett valg av materiell kan man enkelt unngå dette.

10. februar 2023

Økende elektrifisering skaper utfordringer

REN starter et nytt forskningsprosjekt som gjelder tilknytning.

09. februar 2023

RENs styreleder ble Årets Kraftkvinne

REN gratulerer Anne Sagstuen Nysæther i Elvia med prisen.

03. februar 2023

Hvordan fungerer de fremforhandlede malene for grunneieravtalene?

Etter at de fremforhandlede avtalemalene har blitt benyttet i ca. ett år ble det nylig gjennomført et evalueringsmøte mellom forhandlingspartene Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Fornybar Norge og REN.

27. januar 2023

Hvordan forbedre planlegging, bygging og drift av strømnettet i Norge?

NVE og REN presenterte nylig, på et webinar, nye digitale verktøy for å forbedre utbyggingen av strømnettet i Norge.

NVE og REN presenterte nylig, på et webinar, nye digitale verktøy for å forbedre utbyggingen av strømnettet i Norge.

25. januar 2023

REN jussnytt – Hva er beste tidspunkt å estimere anleggsbidrag?

Da de nye reglene om anleggsbidrag trådte i kraft 1. januar 2019 var det fra regulators side ikke meningen at endringene skulle få stor praktisk innvirkning på nettselskapenes hverdag. Så feil kan man altså ta… Anleggsbidrag på regionalnett har etterhvert blitt en hel “vitenskap”, både teknisk, juridisk, operasjonelt og strategisk.

Da de nye reglene om anleggsbidrag trådte i kraft 1. januar 2019 var det fra regulators side ikke meningen at endringene skulle få stor praktisk innvirkning på nettselskapenes hverdag. Så feil kan man altså ta… Anleggsbidrag på regionalnett har etterhvert blitt en hel “vitenskap”, både teknisk, juridisk, operasjonelt og strategisk.

13. januar 2023

Verktøyet Grøft lansert i Sverige

Fjorårets julegåve til Sverige var Grøft, REN sin programvare for prosjektering av kabelgrøfter.

12. januar 2023

REN jussnytt – Regjeringen vil pålegge større vektlegging av miljø

Innkjøpsmakten brukes i alt for liten grad til å fremme klima- og miljøhensyn, fastslo Riksrevisjonen i 2022. Et forslag til hvordan klima- og miljøhensyn kan styrkes i offentlige anskaffelser ble i desember sendt ut på høring av et nylig nedsatt lovutvalg. I artikkelen ser vi nærmere på forslaget, samt betydningen for nettselskapene.

Innkjøpsmakten brukes i alt for liten grad til å fremme klima- og miljøhensyn, fastslo Riksrevisjonen i 2022. Et forslag til hvordan klima- og miljøhensyn kan styrkes i offentlige anskaffelser ble i desember sendt ut på høring av et nylig nedsatt lovutvalg. I artikkelen ser vi nærmere på forslaget, samt betydningen for nettselskapene.

Annonse

Bildet viser logo til Nettpartner

Annonse

Annonsen viser logoen til Aidon