Hovedinnhold
Bildet viser 8DN8-5 som er rigget for spenningstest

14. oktober 2021

Fabrikktest på GIS til beredskap

I månedsskiftet august-september var det klart for fabrikktest av de første GIS som skal leveres til REN GIS-Beredskap. Fabrikktest, eller Factory Acceptance Test (FAT), er vanlig praksis når man bestiller store komponenter i industrien. Testen gjennomføres for at kunden skal være trygg på at komponenten holder lovet kvalitet når den forlater fabrikken.

Bildet viser reisefølge med

17. september 2021

Befaring på Statnett sitt transformatorlager

I forbindelse med byggingen av sjøkabellagret, hadde REN en befaring til et av Statnetts beredskapslager for sjøkabel. Slike befaringer gir veldig mye læring på en komprimert tid.

Bildet viser to mennesker i forhandling

03. september 2021

REN jussnytt – Selskapsmessig og funksjonelt skille

I den første serien med juridiske ”lynkurs”, ser vi nærmere på det selskapsmessige og funksjonelle skillet. Hva innebærer dette, og hvilke utslag gir disse prinsippene i lov- og forskriftsverket?

Bildet viser høyspentanlegg i solnedgang

12. august 2021

Kostnadsrapportering regionalnett

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering.

Bilde viser et fiskeoppdrettsanlegg

21. juni 2021

REN bransjestandard for tilknytning og elektrifisering

Større grad av elektrifisering, samt tydelig krav til dokumentasjon av tilknytningsprosessen fra myndighetene øker behovet for felles retningslinjer på tvers av områdekonsesjonærer. Vi opplever stor aktivitet blant våre brukere innenfor fagområdet tilknytning/elektrifisering.

Bilde viser beredskapslageret på Stord

17. juni 2021

Stor aktivitet hos REN Beredskap

REN arbeider mye med beredskap for tiden, såpass mye at vi også planlegger en utvidelse av lageret som for tiden rommer sjøkabel med tilhørende utstyr.

Bilde av gammel- og ny styreleder

11. juni 2021

Nytt styre i REN

Den 9. juni 2021 ble det holdt generalforsamling der nytt styre ble valgt og formålet til REN ble spisset.

08. juni 2021

Avtaler for tilknytning av større uttakskunder er oppdatert og lansert

I arbeidet med å lage avtalene i sin tid ble det tatt utgangspunkt i underlag utarbeidet av Agder Energi Nett for store uttakskunder. Omarbeiding til dagens regelverk er gjort i samarbeid med Lyse Elnett, Høyspent AS, samt innspill fra Tensio TS og Elvia.

I arbeidet med å lage avtalene i sin tid ble det tatt utgangspunkt i underlag utarbeidet av Agder Energi Nett for store uttakskunder. Omarbeiding til dagens regelverk er gjort i samarbeid med Lyse Elnett, Høyspent AS, samt innspill fra Tensio TS og Elvia.

Bildet viser Espen Masvik

04. juni 2021

Nyansettelse i REN - Espen Masvik

Vi ønsker Espen Masvik velkommen som prosjektleder i REN. Han vil ha ansvar for fagområdet Transformatorstasjoner. Han tiltrådte i stillingen 1. juni 2021.

04. juni 2021

REN jussnytt – Endringsklausuler

I denne artikkelen ser vi nærmere på et virkemiddel som kan være til stor praktisk nytte for innkjøpere i nettselskapene, nemlig bruk av endringsklausuler.

Bildet viser forsiden av RENblad 1850

26. mai 2021

Strekking av kabel under spenningssatt linje

Vi har laget et nytt RENblad, RENblad 1850, som er en prosedyre for strekking av luftkabel på stolper der det allerede er andre spenningssatte linjer i stolpen.

24. mai 2021

Ny luftledningsavtale er fremforhandlet

Luftledningsavtalen er på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler med Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN.

Luftledningsavtalen er på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler med Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN.

Bildet viser fiberoptisk datasenter med mediekonvertere og optiske kabler

21. mai 2021

REN jussnytt – Nettselskapenes adgang til fiberutbygging og salg av fiberkapasitet

Nettselskapene har tradisjonelt tatt et stort ansvar for fiberutbyggingen – særlig i distriktene. Med virkning fra 1. januar 2021, ble det imidlertid vedtatt endringer i energiloven med forskrifter som setter betydelige formelle skranker for nettselskapenes adgang til utbygging og salg av fiberkapasitet. I denne ukens nyhetsbrev skal vi fra et overordnet ståsted se nærmere på regelendringene og hvilken betydning disse har for nettselskapene.

Vindmølle på fjell ved fjorden i Norge

10. mai 2021

Nytt verktøy for støy skal gi høy leveringskvalitet og effektive nettilknytninger til lavest mulig kostnad

Økende elektrifisering av transportsektoren gir høye og komplekse strømuttak. Dette medfører økt press på å tilfredsstille kravene for leveringskvalitet. Støyproblematikken kan gjøre tilknytningsprosessen krevende for nettselskaper, som i dag må prosjektere med komplisert programvare eller konservative modeller.

Bildet viser en ingeniør med tablett som gjør en inspeksjon på en byggeplass

29. april 2021

Oppdaterte RENblad etter revidert byggherreforskrift

På bakgrunn av den revidert byggherreforskrift som trådte i kraft 01.01.2021 er en rekke RENblader knyttet til byggherreforskriften oppdatert. Målet til arbeids- og sosialdepartementet er å gjøre kravene til byggherren enda mer tydeligere. RENbladene er oppdatert i henhold til justert forskriftstekst, kommentarer fra arbeidstilsynet og innspill som er kommet inn etter at RENbladene var på høring.

21. april 2021

REN jussnytt – Risikoen for uklarhet i konkurransegrunnlag

Nettselskapene vil alltid måtte redegjøre nærmere for hva det er man ønsker å få levert av en entreprenør. Særlig i utførelsesentreprisene, hvor byggherren (eller byggherrens rådgivere) står for beskrivelsen, vil denne kunne bli omfattende, med tilsvarende stor risiko for at det kan oppstå uklarheter. I dagens entreprisetips skal vi se kort på reglene om uklarheter i konkurransegrunnlaget.

Nettselskapene vil alltid måtte redegjøre nærmere for hva det er man ønsker å få levert av en entreprenør. Særlig i utførelsesentreprisene, hvor byggherren (eller byggherrens rådgivere) står for beskrivelsen, vil denne kunne bli omfattende, med tilsvarende stor risiko for at det kan oppstå uklarheter. I dagens entreprisetips skal vi se kort på reglene om uklarheter i konkurransegrunnlaget.

Bildet viser kalkyleverktøyet

20. april 2021

Nylansering av verktøyet Kalkyle

Mandag 19. april ble det publisert ny versjon av verktøyet Kalkyle. Oppdateringen gjøres først og fremst for å løfte systemet over på ny teknologiplattform.

Bildet viser en illustrasjon av to menn som flytter en kabeltrommel

20. april 2021

Oppdatering av priser i Kostnadskatalogen

Revisjon 1-2021 av katalogen er lagt ut. Den inneholder oppdatering av priser til 2021-nivå, og noen nye materiellkoblinger.

Bildet viser landskap med fjellvei og høyspentslinje i Norge

16. april 2021

REN jussnytt – Forskriftsendring NEM-forskriften

NEM-forskriften åpner nå for at det kan inngås permanente avtaler med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen.

09. april 2021

REN jussnytt – Tilknytningsplikt og erstatningsansvar

I denne artikkelen ser vi nærmere på terskelen for at nettselskapene skal komme i erstatningsansvar dersom plikten til å knytte til ny kraftproduksjon oversittes. Vi ser også kort på overføringsverdien av disse prinsippene til uttakskunder.

I denne artikkelen ser vi nærmere på terskelen for at nettselskapene skal komme i erstatningsansvar dersom plikten til å knytte til ny kraftproduksjon oversittes. Vi ser også kort på overføringsverdien av disse prinsippene til uttakskunder.

Annonse

Annonsen viser logoen til Elektroskandia Norge

Annonse

Bildet viser logo til Hexatronic og teksten Innovative løsninger for fiberoptiske nettverk