3. mai 2024

Nytt RENblad på DF-vurdering

Vi har nå publisert et nytt og og viktig RENblad innen nettilknytning.

Vi har nå publisert et nytt og og viktig RENblad innen nettilknytning.

24. april 2024

Brukerguide fremdeles tilgjengelig på lager

Hvis du leter etter en praktisk brukerguide til FEF, FSE og FEK samlet i én bok, har vi fortsatt noen eksemplarer tilgjengelig på lager.

23. april 2024

Vi mobiliserer fortsatt donasjoner til Ukraina

Flere selskaper har donert utstyr, men behovet for materiell fortsetter. Derfor blir det fortsatt oppfordret til nasjonal dugnad og økonomisk støtte til Ukraina

Flere selskaper har donert utstyr, men behovet for materiell fortsetter. Derfor blir det fortsatt oppfordret til nasjonal dugnad og økonomisk støtte til Ukraina

21. mars 2024

Nytt krav om merking av kryssende luftspenn innført i luftfartshinderforskriften

Fra 1. januar 2024 må norske nettselskaper etterleve nye krav i luftfartshinderforskriften, spesielt angående merking av kryssende luftspenn. Dette følger sikkerhetstilrådninger etter helikopterulykker.

Fra 1. januar 2024 må norske nettselskaper etterleve nye krav i luftfartshinderforskriften, spesielt angående merking av kryssende luftspenn. Dette følger sikkerhetstilrådninger etter helikopterulykker.

20. mars 2024

Ny versjon av verktøyet Anleggsbidrag

REN har de siste månedene jobbet med videreutvikling av verktøyet anleggsbidrag.

REN har de siste månedene jobbet med videreutvikling av verktøyet anleggsbidrag.

20. mars 2024

Kabler utgjør ryggraden i infrastrukturen som sikrer at strømmen når frem dit den trengs

I dagens samfunn er elektrisitet avgjørende, og kabler spiller en viktig rolle for å sikre strømforsyningen. Bak denne tilsynelatende enkle oppgaven er det et komplisert nettverk av lover og forskrifter som styrer alt fra kabelberedskap til miljøhensyn.

15. mars 2024

Brenner du for å påvirke kraftbransjens fremtid i Norge?

REN søker nå etter en engasjert prosjektleder som ønsker å være med på å utvikle bransjen og bidra til å sikre et stabilt norsk kraftsystem. Nå har du sjansen til å ta en viktig rolle i arbeidet med kabel, kabelanlegg og programvaren Grøft Design.

13. mars 2024

Hva har vi gjort for Ukraina og hva kan vi gjøre videre?

Krigen i Ukraina startet 24. februar 2022, og har dermed pågått i mer enn 2 år. Krigføringen fra Russland har stort sett gått ut på å gjøre levevilkårene for det Ukrainske folket umenneskelig.

Krigen i Ukraina startet 24. februar 2022, og har dermed pågått i mer enn 2 år. Krigføringen fra Russland har stort sett gått ut på å gjøre levevilkårene for det Ukrainske folket umenneskelig.

11. mars 2024

Brukerguider nå i bokform

Nå kan du kjøpe brukerguiden til FEF, FSE og FEK samlet i én bok.

Nå kan du kjøpe brukerguiden til FEF, FSE og FEK samlet i én bok.

5. mars 2024

Kalkyle har blitt enda bedre!

Kalkyle, verktøyet for å kostnadsberegne prosjekter i forsyningsnettet, er det verktøyet vi har hatt lengst i REN. Men det betyr ikke at det er glemt, snarere tvert imot. Vi har mange planer for videreutvikling av både funksjoner og innhold, og vi har allerede realisert noen av dem.

Kalkyle, verktøyet for å kostnadsberegne prosjekter i forsyningsnettet, er det verktøyet vi har hatt lengst i REN. Men det betyr ikke at det er glemt, snarere tvert imot. Vi har mange planer for videreutvikling av både funksjoner og innhold, og vi har allerede realisert noen av dem.

29. februar 2024

Videreføring av Nettverksuken 2024 på X Meeting Point den 29.-31. oktober

Vi bygger videre på suksessen fra i fjor og ønsker å fortsette å skape både kompetansehevende innhold og messebesøk i ett og samme arrangement! Vi har lyttet til tilbakemeldingene og gjort noen justeringer for å gjøre opplevelsen enda bedre.

28. februar 2024

REN jussnytt – Hva er formålet med reglene om anleggsbidrag, og er det endringer på gang?

Anleggsbidrag er som kjent et investeringstilskudd som nettkundene må betale til nettselskapene når bestilling av eller forsterkning av en tilknytning utløser investeringer i nettet.

Anleggsbidrag er som kjent et investeringstilskudd som nettkundene må betale til nettselskapene når bestilling av eller forsterkning av en tilknytning utløser investeringer i nettet.

26. februar 2024

Beredskapsarbeidet kommer til nytte i flere sammenhenger

Sameiet GIS 50-170 kV har anskaffet mobile 132 kV bryteranlegg i konteinere. Løsningen som er utstyrt med moderne teknologi og bærekraftige egenskaper, gir ikke bare sameiet nødvendig fleksibilitet, men åpner også for utleiemuligheter.

16. februar 2024

Nytt sameie for beredskapsmateriell GIS

Det har vært kjent en stund, SF6-gass ikke er bra for drivhuseffekten. Det er kommet avgift på gassen, og nye regler er på vei, for å sikre en overgang til mer miljøvennlige anleggstyper. Vi ser allerede effekten av dette, og de siste årene er det nesten utelukkende installert GIS med miljøvennlig teknologi i Norge, på spenningsnivå 66-132 kV. Det er derfor på tide å anskaffe beredskapsmateriell til disse.

Det har vært kjent en stund, SF6-gass ikke er bra for drivhuseffekten. Det er kommet avgift på gassen, og nye regler er på vei, for å sikre en overgang til mer miljøvennlige anleggstyper. Vi ser allerede effekten av dette, og de siste årene er det nesten utelukkende installert GIS med miljøvennlig teknologi i Norge, på spenningsnivå 66-132 kV. Det er derfor på tide å anskaffe beredskapsmateriell til disse.

8. februar 2024

Skjerpet krav til kommunikasjon og språkferdigheter i Byggherreforskriften

Nedenfor kan du se opptaket fra webinaret vi hadde 7. februar der vi presenterte endringene i Byggherreforskriften og hva det betyr i praksis for ditt prosjekt.

Nedenfor kan du se opptaket fra webinaret vi hadde 7. februar der vi presenterte endringene i Byggherreforskriften og hva det betyr i praksis for ditt prosjekt.

7. februar 2024

REN jussnytt – Anleggsbidrag: Nettselskapers tilbakebetalingsplikt etter 10-års regelen

Etter kontrollforskriften §§ 16-8 og 16-9 har nettselskaper på nærmere vilkår adgang til å kreve at kunden(e) dekker hele kostnadsgrunnlaget. Ett av vilkårene er at nettselskapet må vurdere at andre kunder ikke vil bli tilknyttet eller få økt kapasitet i nettanlegget innen ti år etter at kunden(e) som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Etter kontrollforskriften §§ 16-8 og 16-9 har nettselskaper på nærmere vilkår adgang til å kreve at kunden(e) dekker hele kostnadsgrunnlaget. Ett av vilkårene er at nettselskapet må vurdere at andre kunder ikke vil bli tilknyttet eller få økt kapasitet i nettanlegget innen ti år etter at kunden(e) som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

1. februar 2024

Hvordan donere materiell til Ukraina?

Fremgangsmåte for donasjon av materiell til gjenoppretting av kraftforsyningen i Ukraina.

23. januar 2024

Nå er verktøyet «Støy» her!

Nettselskapene står ovenfor mange nye utfordringer og muligheter i kjølvannet av det grønne skiftet. På bakgrunn av dette har REN utviklet et praktisk verktøy for å hjelpe med planleggingen av nettstrukturen med tanke på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).

Nettselskapene står ovenfor mange nye utfordringer og muligheter i kjølvannet av det grønne skiftet. På bakgrunn av dette har REN utviklet et praktisk verktøy for å hjelpe med planleggingen av nettstrukturen med tanke på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).

10. januar 2024

REN jussnytt – Anleggsbidrag: Sammenhengen mellom § 17-4 og kapittel 16 i kontrollforskriften

I våre nyhetsbrev har vi ofte omtalt § 17-4 i kontrollforskriften, og (minst) like ofte de grunnleggende reglene i kapittel 16. § 17-4 siste ledd viser til deler av kapittel 16 hva gjelder prosedyre for og beregning av anleggsbidrag, men ikke alt. Men hva innebærer dette i praksis? Vi går i dette nyhetsbrevet systematisk gjennom “samvirket” mellom § 17-4 og kapittel 16.

I våre nyhetsbrev har vi ofte omtalt § 17-4 i kontrollforskriften, og (minst) like ofte de grunnleggende reglene i kapittel 16. § 17-4 siste ledd viser til deler av kapittel 16 hva gjelder prosedyre for og beregning av anleggsbidrag, men ikke alt. Men hva innebærer dette i praksis? Vi går i dette nyhetsbrevet systematisk gjennom “samvirket” mellom § 17-4 og kapittel 16.