Hovedinnhold

04. oktober 2022

Presentasjon av RENstøy på SEST 2022

5-7. september var SINTEF Energi og REN i Nederland på den internasjonale messen SEST - Smart Energy Systems and Technologies for å presenterte RENstøy.

5-7. september var SINTEF Energi og REN i Nederland på den internasjonale messen SEST - Smart Energy Systems and Technologies for å presenterte RENstøy.

Mann gir førstehjelp til en som har væt i en el-ulykke

30. september 2022

Innrapportering av ulykker til DSB

DSB har laget en rapport som knytter seg til innrapportering av ulykker til DSB.

29. september 2022

REN jussnytt – Beredskapsforskriften og krav om utlevering av informasjon – terror og sikkerhet

SVW bistår en rekke norske nettselskaper med problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og beredskap.

SVW bistår en rekke norske nettselskaper med problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og beredskap.

28. september 2022

FOU-prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent

Prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent av NVE-RME inn i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin finansieringsordning for FoU. (Prosjektet har tidligere vært kalt «Optimal spolejord»).

Prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent av NVE-RME inn i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin finansieringsordning for FoU. (Prosjektet har tidligere vært kalt «Optimal spolejord»).

Bilde viser en elektrisk transformatorstasjon om natten

13. september 2022

Kostnadsmaler for Transformatorstasjon og BLL

Som noen av dere vet, har REN fått i oppdrag av NVE/bransjen å samle inn historiske kostnadsdata for regionalnett. Alle konsesjonssøknader som er gitt etter 1. juli 2017 har som vilkår at kostnader skal innrapporteres til REN innen ett år etter at anlegget ble satt i drift.

Skjermbilde Grøft

07. september 2022

Grøft på CIGRE 2022

For første gong stilte REN i år med eigen stand på CIGRE. Grøft, vårt prosjekteringsverktøy for kabelgrøft, skulle synast fram for verda.

29. august 2022

REN skal arrangere Icolim 2025

Icolim er verdens viktigste utstilling og møteplass for avbruddsfritt vedlikehold. Konferansen går over tre dager og holdes hvert tredje år.

Icolim er verdens viktigste utstilling og møteplass for avbruddsfritt vedlikehold. Konferansen går over tre dager og holdes hvert tredje år.

Bilde viser en 3D illustrasjon over tilknytning

23. august 2022

Prosjekterer du i henhold til NEK 400?

For å kunne prosjektere og utføre lavspenningsdistribusjonsnett må du kjenne til NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner – som er den grunnleggende standarden som skal følges.

Bilde viser OPI-kanal

23. juni 2022

Forskningsprosjektet Kompakte grøfter

Nå har nettselskap, kommuner og andre aktører med infrastruktur i bakken mulighet til å delta i forskningsprosjektet "Kompakte grøfter".

09. juni 2022

Ny NEK 400 lansert på Eliaden

Fire år er gått siden NEK 400 ble oppdatert. På Eliaden lanserte NEK ny utgave av NEK400:2022.

Fire år er gått siden NEK 400 ble oppdatert. På Eliaden lanserte NEK ny utgave av NEK400:2022.

Oversiktsbilde Hellerudsletta

09. juni 2022

Under ett år til Metodedager 2023. Nå er påmeldingen åpnet!

Etter tre års pause skal endelig kraftbransjens viktigste møteplass, Metodedager 2023, arrangeres igjen.

03. juni 2022

Første forsendelse av materiell til Ukraina sendes nå

Vi ser alle at Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har fremdeles et stort behov for hjelp fra andre med å få reparert infrastrukturen sin.

Vi ser alle at Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har fremdeles et stort behov for hjelp fra andre med å få reparert infrastrukturen sin.

25. mai 2022

REN jussnytt – Krav til prosess i forbindelse med tilknytning, forsterkning og innkreving av anleggsbidrag

Vi har i tidligere skrevet mye om anleggsbidrag, tidvis også med stor detaljeringsgrad knyttet til når anleggsbidrag skal innkreves og beregningsmetodikk. I denne artikkelen fokuserer vi på prosessen rundt tilknytning og anleggsbidrag, først og fremst med tanke på krav om dialog og kommunikasjon med nettkundene underveis.

Vi har i tidligere skrevet mye om anleggsbidrag, tidvis også med stor detaljeringsgrad knyttet til når anleggsbidrag skal innkreves og beregningsmetodikk. I denne artikkelen fokuserer vi på prosessen rundt tilknytning og anleggsbidrag, først og fremst med tanke på krav om dialog og kommunikasjon med nettkundene underveis.

25. mai 2022

Vi holder to seminarer på Eliaden! Kommer du?

Etter fire års pause er vi nå klar for å delta på Eliaden i Lillestrøm 31. mai - 2. juni. Vi gleder oss til å holde spennende seminarer, og endelig kan vi ta pulsen på en av Norges største fagmesser.

28. april 2022

REN jussnytt – Utkoblbart forbruk – erfaringer så langt

Med virkning fra 15. april 2021 trådte det som kjent i kraft en endring i NEM-forskriften[1] som ga adgang til å inngå permanente avtaler om tilknytning til strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen på nærmere angitte kriterier. I artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hvilken betydning forskriftsendringen har hatt, samtidig som vi forsøker å se enda litt lenger frem i tid.

Med virkning fra 15. april 2021 trådte det som kjent i kraft en endring i NEM-forskriften[1] som ga adgang til å inngå permanente avtaler om tilknytning til strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen på nærmere angitte kriterier. I artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hvilken betydning forskriftsendringen har hatt, samtidig som vi forsøker å se enda litt lenger frem i tid.

25. april 2022

Fremdeles behov for bistandsmateriell i Ukraina

Krigen i Ukraina fortsetter. Russlands invasjon har ført til store og omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har derfor sendt en liste over materiell som trengs både på kort og på lengre sikt for å reparere infrastrukturen til flere land i håp om at vi kan hjelpe.

21. april 2022

Malene i REN kalkyle er oppdatert med årets priser!

Uken før påske ble det lagt inn nye REN-priser i vårt kalkyleverktøy. Oppdateringen er ganske omfattende, og er basert på selskapspriser innsendt av våre kunder.

Uken før påske ble det lagt inn nye REN-priser i vårt kalkyleverktøy. Oppdateringen er ganske omfattende, og er basert på selskapspriser innsendt av våre kunder.

21. april 2022

Selskapspriser kan oppdateres uavhengig av revisjon

Programvaren for REN kalkyle er nå oppdatert slik at både ressurspriser og materiellpriser kan oppdateres når som helst, uavhengig av RENs revisjonssyklus for maler og innhold.

Programvaren for REN kalkyle er nå oppdatert slik at både ressurspriser og materiellpriser kan oppdateres når som helst, uavhengig av RENs revisjonssyklus for maler og innhold.

Bildet viser Vinjar Slåtten og Rune Jacobsen

08. april 2022

Nyansettelser i REN

REN vokser!

Annonse

Annonsen viser bilder av utstyr som Ensto leverer

Annonse