19. september 2023

Rapport om reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett er nå klar

Rapporten handler om betydningen av sikker kraftforsyning for et moderne samfunn, og at vedlikehold og reparasjonsberedskap må intensiveres da anleggene blir eldre og utnyttes hardere. Rapporten tar utgangspunkt i kravene i leveringskvalitetsforskriften og kraftberedskapsforskriften om utbedring av ordinære og ekstraordinære avbrudd.

Rapporten handler om betydningen av sikker kraftforsyning for et moderne samfunn, og at vedlikehold og reparasjonsberedskap må intensiveres da anleggene blir eldre og utnyttes hardere. Rapporten tar utgangspunkt i kravene i leveringskvalitetsforskriften og kraftberedskapsforskriften om utbedring av ordinære og ekstraordinære avbrudd.

13. september 2023

Problemer med leveranse av komponenter i bransjen

Bransjen og REN sliter med å få leveranser av store komponenter på 145 kV nivå. Dette gjelder for prosjekter, men vi vurderer også risikoen som økende for å sikre leveranser til beredskapsformål. Lange leveringstider på komponenter øker også behovet for beredskap og for antall beredskapskomponenter.

Bransjen og REN sliter med å få leveranser av store komponenter på 145 kV nivå. Dette gjelder for prosjekter, men vi vurderer også risikoen som økende for å sikre leveranser til beredskapsformål. Lange leveringstider på komponenter øker også behovet for beredskap og for antall beredskapskomponenter.

11. september 2023

Målinger på jordingssystemer i transformatorstasjoner

I august arrangerte REN, i samarbeid med Elvia og SINTEF, en 3-dagers workshop der vi samlet fagfolk fra ulike selskaper og nasjonaliteter på Hurdalsjøen Hotel i Hurdal (Norge). Workshopen var tett knyttet til forskningsprosjektet "Fremtidens Kraftsystemjord." og REN sitt engasjement i CENELEC TC99X.

05. september 2023

"Nett i tide": En ny bransjesatsning på FoU for fremtidens strømnett

REN og SINTEF Energi er stolte av å kunngjøre et felles initiativ for forskning og utvikling (FoU) med hovedfokus på nettkapasitet og utvikling. Dette initiativet, døpt "Nett i tide", er utformet for å ta tak i de presserende problemene og utfordringene som strømnettet står ovenfor.

REN og SINTEF Energi er stolte av å kunngjøre et felles initiativ for forskning og utvikling (FoU) med hovedfokus på nettkapasitet og utvikling. Dette initiativet, døpt "Nett i tide", er utformet for å ta tak i de presserende problemene og utfordringene som strømnettet står ovenfor.

30. august 2023

Forbedret funksjonalitet i verktøyet Grøft Design

Høstens første oppdatering av Grøft Design er lansert, og gjør verktøyet enda mer fleksibelt.

28. august 2023

Vellykket leverandørdag samlet utstillere på X Meeting Point i forkant av Nettverksuken

Med bare tre måneder igjen til Nettverksuken i november, ønsket vi å arrangere en leverandørdag på X Meeting Point for alle påmeldte utstillere på Nettverksuken. Formålet med samlingen var å gi deltakerne muligheten til å få viktig informasjon, utforske utstillerlokalene, og ikke minst få hilse på de andre utstillerne.

24. august 2023

Ventetiden er over – våre brukerguider er oppdatert

Nå kan du kjøpe brukerguiden til FEF, FSE og FEK samlet i én bok.

Nå kan du kjøpe brukerguiden til FEF, FSE og FEK samlet i én bok.

30. juni 2023

Presentasjon av Grøft Design på Jicable

19.–21. juni deltok REN på Jicable-konferansen i Lyon. Under konferansen hadde REN en egen stand hvor vi presenterte Grøft Design, et avansert programvareverktøy for kapasitetsberegninger av elektrisk infrastruktur.

29. juni 2023

Nytt RENblad vedrørende tilknytning med vilkår om utkobling og/eller begrensning i forbruket

REN har gjennom en arbeidsgruppe jobbet med et nytt vedlegg til RENblad 430 som regulerer tilknytninger med begrensninger i effektuttaket. "Avtale om tilleggsvilkår: Utkobling og/eller begrensning i forbruket" mellom et nettselskap og en nettkunde. Avtalen omhandler vilkårene for utkobling eller reduksjon i forbruket for tilknytningen og er et vedlegg til Rammeavtalen for tilknytning og nettleieavtale for Store nettkunder.

REN har gjennom en arbeidsgruppe jobbet med et nytt vedlegg til RENblad 430 som regulerer tilknytninger med begrensninger i effektuttaket. "Avtale om tilleggsvilkår: Utkobling og/eller begrensning i forbruket" mellom et nettselskap og en nettkunde. Avtalen omhandler vilkårene for utkobling eller reduksjon i forbruket for tilknytningen og er et vedlegg til Rammeavtalen for tilknytning og nettleieavtale for Store nettkunder.

27. juni 2023

Ta forskningen på alvor – ikke bruk 3-viklings transformatorer ukritisk!

3-viklingstransformatorer i distribusjonsnettet er blitt en vanlig komponent som brukes nærmest ukritisk i alle nett hvor det er behov for 2 lavspenningsnivå. Dette kan og vil føre til brudd på FoL dersom en av viklingene forsyner en ulineær last.

26. juni 2023

Presentasjon av RENstøy på Cired 2023

12.–15. juni var SINTEF Energi og REN i Italia på den internasjonale messen CIRED - International Conference & Exhibition on Electricity Distribution for å presenterte RENstøy.

12.–15. juni var SINTEF Energi og REN i Italia på den internasjonale messen CIRED - International Conference & Exhibition on Electricity Distribution for å presenterte RENstøy.

20. juni 2023

Høring av Risikovurdering av utvalgte kritiske komponenter i vannkraftstasjoner

I NOU 2023:17 «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid» peker Totalberedskapskommisjonen på flere forhold av stor betydning for norsk kraftforsyning. REN er konkret nevnt, og kommisjonen sier at kraftforsyningsberedskap handler om å forebygge utfall, men også om å ha en beredskap for raskt å gjenopprette kraftforsyningen ved utfall.

I NOU 2023:17 «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid» peker Totalberedskapskommisjonen på flere forhold av stor betydning for norsk kraftforsyning. REN er konkret nevnt, og kommisjonen sier at kraftforsyningsberedskap handler om å forebygge utfall, men også om å ha en beredskap for raskt å gjenopprette kraftforsyningen ved utfall.

16. juni 2023

Lurer du på når stømnettet er fullt?

REN har tett samarbeid med Sintef Energi vedrørende forskning og utvikling.

13. juni 2023

REN jussnytt – Departementet med interessant uttalelse om etablering av nettstasjoner i LNF(R)-områder

I uttalelsen presiserer departementet blant annet at alle arealformål med unntak av områder med vern, har en presumsjon for at det skal kunne brukes strøm og at dette tilsier at det skal mye til før det blir aktuelt å kreve dispensasjon for bygging av en nettstasjon i distribusjonsnettet selv om nettstasjonen ligger i et LNF(R)-område.

I uttalelsen presiserer departementet blant annet at alle arealformål med unntak av områder med vern, har en presumsjon for at det skal kunne brukes strøm og at dette tilsier at det skal mye til før det blir aktuelt å kreve dispensasjon for bygging av en nettstasjon i distribusjonsnettet selv om nettstasjonen ligger i et LNF(R)-område.

30. mai 2023

Status på det humanitære bistandsarbeidet til Ukraina

Vi har det siste året sammen med DSB og NVE arbeidet tett med kraftprodusenter, nettselskaper og leverandører til energibransjen for å bistå med å samle inn kritisk humanitært materiell til Ukraina. Kommuner og private har også sendt materiell via ordningen som DSB håndterer.

29. mai 2023

Hvordan donere kjøretøy til Ukraina?

Fremgangsmåte for donasjon av kjøretøy til Ukraina.

26. mai 2023

Endringer av ressurspriser i kalkyle

Vi har i den siste tiden hatt en dialog med RME om hvordan ressurspriser beregnes når man skal regne på anleggsbidrag. Som et resultat av denne dialogen vil det nå bli implementert endringer i ressursprisene som benyttes ved anleggsbidrag (REN-pris og 0 % påslag).

Vi har i den siste tiden hatt en dialog med RME om hvordan ressurspriser beregnes når man skal regne på anleggsbidrag. Som et resultat av denne dialogen vil det nå bli implementert endringer i ressursprisene som benyttes ved anleggsbidrag (REN-pris og 0 % påslag).

25. mai 2023

REN presenterer Grøft Design på Elfack

REN presenterer Grøft Design på Elfack saman med Energiföretagen.

25. mai 2023

REN jussnytt – Når skal, og bør, anleggsbidraget estimeres?

På RENs Temadager Tilknytning holdt advokat Robin Aker Jakobsen 24. mai et foredrag hvor temaet var når anleggsbidraget skal estimeres. Dette er et komplekst emne, hvor det ikke foreligger noen klare svar. Vi har derfor sammenfattet hovedpunktene i foredraget i denne artikkelen, til glede også for de som ikke fikk anledning til å delta på temadagene.

På RENs Temadager Tilknytning holdt advokat Robin Aker Jakobsen 24. mai et foredrag hvor temaet var når anleggsbidraget skal estimeres. Dette er et komplekst emne, hvor det ikke foreligger noen klare svar. Vi har derfor sammenfattet hovedpunktene i foredraget i denne artikkelen, til glede også for de som ikke fikk anledning til å delta på temadagene.

12. mai 2023

Bli med på Nettverksuken – det nye møtestedet for nettbransjen!

I løpet av tre dager kan du oppleve spennende fagkonferanser, øke kompetansen gjennom fagkurs og utforske den nyeste teknologien fra leverandører i et kombinert fag- og messearrangement – alt på ett sted!

I løpet av tre dager kan du oppleve spennende fagkonferanser, øke kompetansen gjennom fagkurs og utforske den nyeste teknologien fra leverandører i et kombinert fag- og messearrangement – alt på ett sted!

27. april 2023

REN jussnytt – Regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet

Regjeringen la nylig frem en handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet. Handlingsplanen inneholder flere grep som skal bidra til raskere konsesjonsbehandling av saker hos energimyndighetene, mer effektiv tilknytning til strømnettet og bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet. Her summerer vi opp hovedpunktene i handlingsplanen.

Regjeringen la nylig frem en handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet. Handlingsplanen inneholder flere grep som skal bidra til raskere konsesjonsbehandling av saker hos energimyndighetene, mer effektiv tilknytning til strømnettet og bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet. Her summerer vi opp hovedpunktene i handlingsplanen.

26. april 2023

Tilknytningsprosesser på Temadager Tilknytning

Jobber du med kundetilknytning er dette arrangementet du må få med deg i 2023.

21. april 2023

Styrking av strømforsyning i Ukraina gjennom donasjoner med støtte fra Utenriksdepartementet

REN har fått støtte fra Utenriksdepartementet til arbeidet med å styrke beredskapen for strømforsyningen i Ukraina gjennom donasjoner. Bevilgningen vil bli gjort årlig, og vil være en viktig støtte til arbeidet som allerede er i gang.

REN har fått støtte fra Utenriksdepartementet til arbeidet med å styrke beredskapen for strømforsyningen i Ukraina gjennom donasjoner. Bevilgningen vil bli gjort årlig, og vil være en viktig støtte til arbeidet som allerede er i gang.

11. april 2023

FoU og samarbeid gir økt leveringssikkerhet og personsikkerhet

I flere år har REN samarbeidet med en rekke partnere for å finne optimal måte å bygge jordingsanlegg og beskytte anleggene mot overspenninger. Allerede i 2016 ble dette området satt i søkelyset av både DSB og NVE gjennom felles tilsyn, med fokus på personsikkerhet og leveringssikkerhet.

I flere år har REN samarbeidet med en rekke partnere for å finne optimal måte å bygge jordingsanlegg og beskytte anleggene mot overspenninger. Allerede i 2016 ble dette området satt i søkelyset av både DSB og NVE gjennom felles tilsyn, med fokus på personsikkerhet og leveringssikkerhet.

Annonse

Annonsen viser bilde av anlegget 8JH Compact og en beskrivelse av det

Annonse

Annonsen viser logoen til Solar