Hovedinnhold
Bilde viser OPI-kanal

23. juni 2022

Forskningsprosjektet Kompakte grøfter

Nå har nettselskap, kommuner og andre aktører med infrastruktur i bakken mulighet til å delta i forskningsprosjektet "Kompakte grøfter".

09. juni 2022

Ny NEK 400 lansert på Eliaden

Fire år er gått siden NEK 400 ble oppdatert. På Eliaden lanserte NEK ny utgave av NEK400:2022.

Fire år er gått siden NEK 400 ble oppdatert. På Eliaden lanserte NEK ny utgave av NEK400:2022.

Oversiktsbilde Hellerudsletta

09. juni 2022

Under ett år til Metodedager 2023. Nå er påmeldingen åpnet!

Etter tre års pause skal endelig kraftbransjens viktigste møteplass, Metodedager 2023, arrangeres igjen.

03. juni 2022

Første forsendelse av materiell til Ukraina sendes nå

Vi ser alle at Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har fremdeles et stort behov for hjelp fra andre med å få reparert infrastrukturen sin.

Vi ser alle at Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har fremdeles et stort behov for hjelp fra andre med å få reparert infrastrukturen sin.

25. mai 2022

REN jussnytt – Krav til prosess i forbindelse med tilknytning, forsterkning og innkreving av anleggsbidrag

Vi har i tidligere skrevet mye om anleggsbidrag, tidvis også med stor detaljeringsgrad knyttet til når anleggsbidrag skal innkreves og beregningsmetodikk. I denne artikkelen fokuserer vi på prosessen rundt tilknytning og anleggsbidrag, først og fremst med tanke på krav om dialog og kommunikasjon med nettkundene underveis.

Vi har i tidligere skrevet mye om anleggsbidrag, tidvis også med stor detaljeringsgrad knyttet til når anleggsbidrag skal innkreves og beregningsmetodikk. I denne artikkelen fokuserer vi på prosessen rundt tilknytning og anleggsbidrag, først og fremst med tanke på krav om dialog og kommunikasjon med nettkundene underveis.

25. mai 2022

Vi holder to seminarer på Eliaden! Kommer du?

Etter fire års pause er vi nå klar for å delta på Eliaden i Lillestrøm 31. mai - 2. juni. Vi gleder oss til å holde spennende seminarer, og endelig kan vi ta pulsen på en av Norges største fagmesser.

20. mai 2022

REN jussnytt – Hvordan bør nettselskaper forholde seg til krav om flytting av nettanlegg?

SVW opplever stadig at nettselskaper mottar krav om flytting av nettanlegg, typisk under henvisning til at det ikke foreligger en skriftlig avtale og en tinglyst heftelse av nettselskapets rettigheter. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan nettselskaper bør forholde seg i møte med krav om flytting av nettanlegg.

SVW opplever stadig at nettselskaper mottar krav om flytting av nettanlegg, typisk under henvisning til at det ikke foreligger en skriftlig avtale og en tinglyst heftelse av nettselskapets rettigheter. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan nettselskaper bør forholde seg i møte med krav om flytting av nettanlegg.

28. april 2022

REN jussnytt – Utkoblbart forbruk – erfaringer så langt

Med virkning fra 15. april 2021 trådte det som kjent i kraft en endring i NEM-forskriften[1] som ga adgang til å inngå permanente avtaler om tilknytning til strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen på nærmere angitte kriterier. I artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hvilken betydning forskriftsendringen har hatt, samtidig som vi forsøker å se enda litt lenger frem i tid.

Med virkning fra 15. april 2021 trådte det som kjent i kraft en endring i NEM-forskriften[1] som ga adgang til å inngå permanente avtaler om tilknytning til strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen på nærmere angitte kriterier. I artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hvilken betydning forskriftsendringen har hatt, samtidig som vi forsøker å se enda litt lenger frem i tid.

25. april 2022

Fremdeles behov for bistandsmateriell i Ukraina

Krigen i Ukraina fortsetter. Russlands invasjon har ført til store og omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har derfor sendt en liste over materiell som trengs både på kort og på lengre sikt for å reparere infrastrukturen til flere land i håp om at vi kan hjelpe.

21. april 2022

Malene i REN kalkyle er oppdatert med årets priser!

Uken før påske ble det lagt inn nye REN-priser i vårt kalkyleverktøy. Oppdateringen er ganske omfattende, og er basert på selskapspriser innsendt av våre kunder.

Uken før påske ble det lagt inn nye REN-priser i vårt kalkyleverktøy. Oppdateringen er ganske omfattende, og er basert på selskapspriser innsendt av våre kunder.

21. april 2022

Selskapspriser kan oppdateres uavhengig av revisjon

Programvaren for REN kalkyle er nå oppdatert slik at både ressurspriser og materiellpriser kan oppdateres når som helst, uavhengig av RENs revisjonssyklus for maler og innhold.

Programvaren for REN kalkyle er nå oppdatert slik at både ressurspriser og materiellpriser kan oppdateres når som helst, uavhengig av RENs revisjonssyklus for maler og innhold.

Bildet viser Vinjar Slåtten og Rune Jacobsen

08. april 2022

Nyansettelser i REN

REN vokser!

Illustrasjon av lager

04. april 2022

Utredning vedrørende transformatorberedskap for kraftproduksjonsselskapene

I 2014 ble tanken om at kraftprodusentene skulle samarbeide om en beredskapsordning for krafttransformatorer (Generator Step Up) etablert. I 2016 begynte vi å kartlegge de tekniske parameterne for 235 GSU transformatorer. Våre funn tilsa at man ved å anskaffe 10 fleksible transformatorer kunne få en tilfredsstillende beredskap for disse 235 transformatorene. Vi tror at utvalget av disse 235 transformatorer er representativ for de fleste GSU transformatorer i Norge.

31. mars 2022

Nyheter fra REN

Hva har skjedd i REN i det siste?

Bilde av trailer som lader

30. mars 2022

Vet nettselskapene at støy er en økende utfordring i nettet og hvordan de skal håndtere dette?

PQA AS og SINTEF ENERGI AS i samarbeid med REN AS og 6 nettselskap har gått sammen om FoU-prosjektet "Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FoL - RENstøy"

29. mars 2022

Stikkprøvekontroll av elmålere 2022

Gruppering og uttrekk av målere til årets stikkprøvekontroll er nå utført. Grupperingen er sammensatt og bestemt av REN som kontrolladministrator og Faggruppe Stikkprøveadministrasjon.

Gruppering og uttrekk av målere til årets stikkprøvekontroll er nå utført. Grupperingen er sammensatt og bestemt av REN som kontrolladministrator og Faggruppe Stikkprøveadministrasjon.

24. mars 2022

Informasjonsmøte bistandsmateriell til Ukraina - torsdag 24.03.22 / kl. 15:00

Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har i den forbindelse ordnet med en liste over materiell som trengs både på kort og på lengre sikt for å reparere infrastrukturen.

Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har i den forbindelse ordnet med en liste over materiell som trengs både på kort og på lengre sikt for å reparere infrastrukturen.

21. mars 2022

Bistandsmateriell til Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen. Ukraina har i den forbindelse ordnet med en liste over materiell som trengs både på kort og på lengre sikt for å reparere infrastrukturen.

Bildet viser høyspenningslinjer på fjellet i snø

18. mars 2022

REN jussnytt – Force majeure og krigen i Ukraina

I mars 2020, nesten på dagen for to år siden, skrev vi i SVW et nyhetsbrev knyttet til COVID-19 og force majeure. Lite ante vi at denne problemstillingen igjen skulle dukke opp, denne gangen i relasjon til krigen i Ukraina. Og enda mindre trodde vi at vi ville måtte behandle varsler om store prisøkninger allerede før det hadde gått ett år siden vårt nyhetsbrev om temaet i juni 2021. På samme måte som i 2020 ser vi nå en tiltakende mengde med varsler og forhåndsvarsler knyttet til force majeure og prisøkninger. Hvordan skal nettselskapene håndtere situasjonen denne gangen?

3D-modell som viser mann og selvbremsende kabeltrinser.

07. mars 2022

3D-modeller og animasjonsfilmer i REN

Bruker du RENblader når du jobber har du sett mange av våre 3D-modeller. Vi skal fortsette å lage disse, men fremover vil du også få se mange av våre animasjonsfilmer i forbindelse med RENblader og kurs.

Bildet viser spenningsmaster i ørken

04. mars 2022

REN jussnytt – En oversikt over prinsippene for erstatningsutmåling ved skjønn

Vi i SVW bistår løpende en rekke av landets nettselskaper med grunnerverv for fremføring av ulike nettanlegg over annen manns grunn. I de aller fleste tilfeller erverves de nødvendige rettigheter i minnelighet med berørte grunneiere. Det er imidlertid ikke alltid partene kommer til enighet, slik at nettselskapet er henvist til å ekspropriere de nødvendige rettighetene. En mellomløsning som ofte benyttes er at partene inngår en avtale som sikrer nettselskapet de nødvendige rettigheter, men at erstatningen skal utmåles ved skjønn. (såkalt “avtaleskjønn”). Felles for begge disse fremgangsmåtene er at grunneier har krav på “full erstatning” etter Grunnloven § 105. Kravet er utdypet i vederlagsloven, som vi skal se nærmere på i dette nyhetsbrevet.

Bildet viser høyspenningslinjer på fjellet

16. februar 2022

FoU-prosjekt: Risikobasert fornyelsesplanlegging av kraftledninger

Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger.

3D illustrasjon som viser stikkledning i rør i grøft som forsyner en bolig. Verktøyet Ledning hjelper bruker til å velge korrekt vern i kabelskap og riktig stikkledning med hensyn på utkoblingstid og strømføringsevne.

07. februar 2022

Ny versjon av Ledning – Tilknytningsverktøy for LS distribusjonsnett

Ledning er ett av de nyeste verktøyene i REN sitt prosjektsystem. Etter lansering i fjor, er vi allerede klar med ny og oppdatert versjon.

Skjermdump fra verktøyet.

04. februar 2022

Netlin 4 LV - prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg

Utviklingen av fjerde generasjons prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg har nådd en ny milepæl, og vi har nå lansert Netlin 4 LV. Verktøyet tar i bruk både laserdata og kan utføre FEM-analyser (Finite Element Method).

28. januar 2022

Nyheter fra REN - Januar

Få med deg hva REN jobber med for tiden.

24. januar 2022

Tid for prisjustering i REN sin kostnadskatalog

Det er bra at bruken av REN kostnadskatalog har økt de siste årene etter at vi kom med et nytt verktøy som hjelper til med å regne ut og følge opp anleggsbidrag i henhold til nytt regelverk.

Det er bra at bruken av REN kostnadskatalog har økt de siste årene etter at vi kom med et nytt verktøy som hjelper til med å regne ut og følge opp anleggsbidrag i henhold til nytt regelverk.

Bildet viser to mennesker i forhandling

21. januar 2022

REN jussnytt – Hvordan kan nettselskaper redusere risikoen for rettighets-, økonomisk og omdømmetap?

Vi i SVW bistår løpende en rekke av landets nettselskaper med ulike problemstillinger i alt fra “klassisk” energirett til grunnerverv, erstatningssaker, entreprise- og kontraktsrett og mye annet. I flere av disse saksforholdene ser vi at nettselskapene lider både rettighets-, økonomisk og tidvis også omdømmetap som følge av generell svikt i saksbehandlingen, uklare interne retningslinjer, manglende dokumentasjon, uklar kommunikasjon, manglende forståelse for rettsregler mm. I denne ukens nyhetsbrev illustrerer vi på generelt grunnlag noen typetilfeller, samtidig som vi gir noen råd og vink som vil kunne redusere denne type utfordringer.

Bildet viser strømmaster på fjellet

18. januar 2022

Ny kabel- og nettstasjonsavtale er fremforhandlet

Mal for grunneieravtale for kabelanlegg og frittstående nettstasjon er nå på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Tilsvarende avtalemal for luftledninger kom på plass 1. mai 2021.

Førstehjelp på elektriker som har vært ute for en arbeidsulykke. Hjerte og lunge.

13. januar 2022

Førstehjelpskurs er viktig

Dessverre er det slik at vi kan møte situasjoner der man kan få bruk for førstehjelp. Det er ikke alltid det skal så mye til før man kan begrense skadeomfanget så lenge man har litt kunnskap om hva man må gjøre i ulike situasjoner.

Annonse

Bilde viser logoen til ScanPole

Annonse

Bildet viser logo til Hexatronic og teksten Innovative løsninger for fiberoptiske nettverk