13. mars 2023

REN med nytt konsept - "Nettverksuken"

REN skal gjenskape en ny møteplass for nettbransjen til høsten som en erstatning for Metodedagene. «Nettverksuken» er det foreløpige navnet på konseptet, som innebærer at utstillingen kobles tettere til faglige konferanser.

REN skal gjenskape en ny møteplass for nettbransjen til høsten som en erstatning for Metodedagene. «Nettverksuken» er det foreløpige navnet på konseptet, som innebærer at utstillingen kobles tettere til faglige konferanser.

08. mars 2023

Nye priser i REN kalkyle

Vi har mottatt mange henvendelser angående materiellpriser det siste året. Prisene har blitt påvirket av flere faktorer, inkludert en generell økning i prisene og spesielle forhold som metallpriser. Prisstigningen har vært gjennomgående og høyere enn på lenge, for alle varer.

Vi har mottatt mange henvendelser angående materiellpriser det siste året. Prisene har blitt påvirket av flere faktorer, inkludert en generell økning i prisene og spesielle forhold som metallpriser. Prisstigningen har vært gjennomgående og høyere enn på lenge, for alle varer.

07. mars 2023

Hvordan donere materiell til Ukraina?

Fremgangsmåte for donasjon av materiell til gjenoppretting av kraftforsyningen i Ukraina.

03. mars 2023

REN jussnytt – Tydelighet og anleggsbidrag

I denne artikkelen ser vi nærmere på noe som i praksis fremstår utfordrende i komplekse saker knyttet til anleggsbidrag: behovet for tydelig kommunikasjon. Svært ofte ser at vi at dårlig kommunikasjon fører til uklarheter og misforståelser, som i verste fall fører til klagesaker.

I denne artikkelen ser vi nærmere på noe som i praksis fremstår utfordrende i komplekse saker knyttet til anleggsbidrag: behovet for tydelig kommunikasjon. Svært ofte ser at vi at dårlig kommunikasjon fører til uklarheter og misforståelser, som i verste fall fører til klagesaker.

02. mars 2023

REN forenkler risikovurderingen!

Risiko er en del av hverdagen vår og samfunnsutviklingen krever at enhver må leve med en viss risiko. Evnen til å håndtere risiko er også viktig i vår bransje, og i flere av forskriftene som regulerer virksomheten til nettselskapene er risikovurdering og risikohåndtering sentralt.

23. februar 2023

Flere muligheter for effektiv kabelberegning i Grøft

Kabelberegningsprogrammet Grøft har nylig publisert to oppdateringer med en rekke nye funksjoner.

Kabelberegningsprogrammet Grøft har nylig publisert to oppdateringer med en rekke nye funksjoner.

17. februar 2023

Kabelvern i anlegg med høye strømmer

Økende effekter i nettet skaper utfordringer også for produktgrupper som mange ikke tenker over i den forbindelse, men som allikevel kan være til bry om forholdene ligger til rette. Ved rett valg av materiell kan man enkelt unngå dette.

Økende effekter i nettet skaper utfordringer også for produktgrupper som mange ikke tenker over i den forbindelse, men som allikevel kan være til bry om forholdene ligger til rette. Ved rett valg av materiell kan man enkelt unngå dette.

10. februar 2023

Økende elektrifisering skaper utfordringer

REN starter et nytt forskningsprosjekt som gjelder tilknytning.

09. februar 2023

RENs styreleder ble Årets Kraftkvinne

REN gratulerer Anne Sagstuen Nysæther i Elvia med prisen.

03. februar 2023

Hvordan fungerer de fremforhandlede malene for grunneieravtalene?

Etter at de fremforhandlede avtalemalene har blitt benyttet i ca. ett år ble det nylig gjennomført et evalueringsmøte mellom forhandlingspartene Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Fornybar Norge og REN.

27. januar 2023

Hvordan forbedre planlegging, bygging og drift av strømnettet i Norge?

NVE og REN presenterte nylig, på et webinar, nye digitale verktøy for å forbedre utbyggingen av strømnettet i Norge.

NVE og REN presenterte nylig, på et webinar, nye digitale verktøy for å forbedre utbyggingen av strømnettet i Norge.

25. januar 2023

REN jussnytt – Hva er beste tidspunkt å estimere anleggsbidrag?

Da de nye reglene om anleggsbidrag trådte i kraft 1. januar 2019 var det fra regulators side ikke meningen at endringene skulle få stor praktisk innvirkning på nettselskapenes hverdag. Så feil kan man altså ta… Anleggsbidrag på regionalnett har etterhvert blitt en hel “vitenskap”, både teknisk, juridisk, operasjonelt og strategisk.

Da de nye reglene om anleggsbidrag trådte i kraft 1. januar 2019 var det fra regulators side ikke meningen at endringene skulle få stor praktisk innvirkning på nettselskapenes hverdag. Så feil kan man altså ta… Anleggsbidrag på regionalnett har etterhvert blitt en hel “vitenskap”, både teknisk, juridisk, operasjonelt og strategisk.

13. januar 2023

Verktøyet Grøft lansert i Sverige

Fjorårets julegåve til Sverige var Grøft, REN sin programvare for prosjektering av kabelgrøfter.

26. desember 2022

Vinnere av premier i årets julekalender!

Årets julekalender hadde hele 874 deltakere, og totalt ble det avgitt 10 225 svar. Over 9 100 av disse var riktige. Tusen takk til alle som deltok!

22. desember 2022

Status materiell til Ukraina

Krigen i Ukraina pågått i over 300 dager og ødeleggelsene i forsyningsnettet er omfattende.

21. desember 2022

Korrekt måling, så viktig, så vanskelig og så enkelt

Årlig forbruk i Norge er 137 TWh. Markedsverdien av dette er enorm. Å ikke satse på kompetanse for de som prosjekterer og kontrollerer måleranlegg kan utgjøre en stor økonomisk og omdømmemessig risiko for nettselskapet når det måles feil.

Årlig forbruk i Norge er 137 TWh. Markedsverdien av dette er enorm. Å ikke satse på kompetanse for de som prosjekterer og kontrollerer måleranlegg kan utgjøre en stor økonomisk og omdømmemessig risiko for nettselskapet når det måles feil.

21. desember 2022

Ny løsning for tilstandsvurdering og råtekontroll av stolper

Etter flere år med utvikling har Birdsview lansert sin første produktversjon som avdekker skader og råte i trestolper på en presis og effektiv måte - en utfordring norske nettselskaper har stått overfor lenge.

20. desember 2022

Metodedager flyttes og settes sammen på nytt

REN Metodedager 2023 endrer form. Svekket oppslutning om arrangementet gjør at den planlagte messen i juni utgår. Det synes vi selvsagt er synd. Samtidig ser vi fram til å samle bransjen igjen i et helt nytt arrangement til høsten!

20. desember 2022

REN Beredskap er operativ på GIS anlegg

I 2019 opprettet REN datterselskapet REN GIS-Beredskap AS som skulle stå for de nødvendige anskaffelsene på vegne av bransjen. Hovedmålet var å bistå nettselskapene med å innfri kravene i Kraftberedskapsforskriften, men vi inviterte også med andre anleggseiere som har behov for beredskap, men ikke nødvendigvis er omfattet av forskriften. Selskapet er et datterselskap av REN, og vi har invitert anleggseiere til å sitte i styret, for å få gode beslutninger i selskapets virksomhet.

18. desember 2022

Vi er blitt flere!

REN styrker sitt team i Bergen

05. desember 2022

Årets viktigste samling innenfor regionalnett og beredskap

Regionalnettsdagene 2022 i desember blir den sjette fysiske samlingen etter to år med pandemi og to gjennomføringer på digital plattform.

04. desember 2022

Stikkprøvekontroll elmålere 2022

Årets stikkprøvekontroll er nå sluttført

02. desember 2022

Temadager Nettstasjon kommer til Trondheim

Tar vi hensyn til all relevant kunnskap og forventninger når vi skal prosjektere nettstasjoner og distribusjonsnettet riktig?

Tar vi hensyn til all relevant kunnskap og forventninger når vi skal prosjektere nettstasjoner og distribusjonsnettet riktig?

30. november 2022

Har du en spesiell kabel som mangler i Grøft? Nå kan du legge den til selv.

Med den nye kabeldesigneren i Grøft er det nå mulig å legge til egne kabler, for eksempel på bakgrunn av leverandørens datablad.

25. november 2022

Bli med på årets julekalender!

I årets julekalender får du tilsendt én kalenderluke hver dag. I lukene er det spørsmål om RENblader, verktøy og våre kurs og konferanser. Jo flere luker du svarer riktig på, jo større mulighet har du til å vinne hovedpremien på selveste julaften. Vinn en fotballreise verdt kr 20 000 og støtt Røde Kors.

24. november 2022

REN jussnytt – Driftsmessig forsvarlig?

Uttrykket "driftsmessig forsvarlig" brukes flere steder i lov- og forskriftsverket. Men hva betyr det egentlig, og er det mulig å gi noen overordnede retningslinjer for hvordan dette skal anvendes? I denne omgang ser vi på sammenhengen med tilknyningsplikten.

Uttrykket "driftsmessig forsvarlig" brukes flere steder i lov- og forskriftsverket. Men hva betyr det egentlig, og er det mulig å gi noen overordnede retningslinjer for hvordan dette skal anvendes? I denne omgang ser vi på sammenhengen med tilknyningsplikten.

24. november 2022

REN jussnytt – Muligheten for å nekte tilgang til infrastruktur

Bredbåndsutbyggingsloven[1] som trådte i kraft 1. juli 2020 legger tilsynelatende ganske vide plikter på nettselskapene. I stor ustrekning må det blant annet gis tilgang til fysisk infrastruktur, eksempelvis luftlinjer, for fremføring av fiber. Men hvor langt rekker egentlig denne plikten?

Bredbåndsutbyggingsloven[1] som trådte i kraft 1. juli 2020 legger tilsynelatende ganske vide plikter på nettselskapene. I stor ustrekning må det blant annet gis tilgang til fysisk infrastruktur, eksempelvis luftlinjer, for fremføring av fiber. Men hvor langt rekker egentlig denne plikten?

04. oktober 2022

Presentasjon av RENstøy på SEST 2022

5-7. september var SINTEF Energi og REN i Nederland på den internasjonale messen SEST - Smart Energy Systems and Technologies for å presenterte RENstøy.

5-7. september var SINTEF Energi og REN i Nederland på den internasjonale messen SEST - Smart Energy Systems and Technologies for å presenterte RENstøy.

30. september 2022

Innrapportering av ulykker til DSB

DSB har laget en rapport som knytter seg til innrapportering av ulykker til DSB.

29. september 2022

REN jussnytt – Beredskapsforskriften og krav om utlevering av informasjon – terror og sikkerhet

SVW bistår en rekke norske nettselskaper med problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og beredskap.

SVW bistår en rekke norske nettselskaper med problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og beredskap.

28. september 2022

FOU-prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent

Prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent av NVE-RME inn i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin finansieringsordning for FoU. (Prosjektet har tidligere vært kalt «Optimal spolejord»).

Prosjektet «Fremtidens kraftsystemjord i det regionale distribusjonsnettet» er godkjent av NVE-RME inn i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin finansieringsordning for FoU. (Prosjektet har tidligere vært kalt «Optimal spolejord»).

13. september 2022

Kostnadsmaler for Transformatorstasjon og BLL

Som noen av dere vet, har REN fått i oppdrag av NVE/bransjen å samle inn historiske kostnadsdata for regionalnett. Alle konsesjonssøknader som er gitt etter 1. juli 2017 har som vilkår at kostnader skal innrapporteres til REN innen ett år etter at anlegget ble satt i drift.

07. september 2022

Grøft på CIGRE 2022

For første gong stilte REN i år med eigen stand på CIGRE. Grøft, vårt prosjekteringsverktøy for kabelgrøft, skulle synast fram for verda.

29. august 2022

REN skal arrangere Icolim 2025

Icolim er verdens viktigste utstilling og møteplass for avbruddsfritt vedlikehold. Konferansen går over tre dager og holdes hvert tredje år.

Icolim er verdens viktigste utstilling og møteplass for avbruddsfritt vedlikehold. Konferansen går over tre dager og holdes hvert tredje år.

23. august 2022

Prosjekterer du i henhold til NEK 400?

For å kunne prosjektere og utføre lavspenningsdistribusjonsnett må du kjenne til NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner – som er den grunnleggende standarden som skal følges.

Annonse

Annonse med tekst "Annonsere her? Send mail til post@ren.no"

Annonse

Bildet viser logo til Nettpartner