Hovedinnhold

Prosjektering med Grøft - modul 2 av 3

Grøft har etter lanseringen i 2019 blitt et viktig verktøy for alle som jobber med kabelprosjektering. Prosjektering av kabelanlegg er et omfattende fagområde og vi har derfor valgt å dele inn kurset i tre frittstående moduler, der man enten kan ta enkeltmoduler eller hele kurset.

Om kursmodul 2

I denne modulen vil vi se på hvordan få inn de viktigste parameterne som påvirker strømføringsevnen til en kabel. Vi tar for oss termiske motstander, strømmer, behandling av skjermer, vannrør, fjernvarme/kjøling, øyeblikksbilder, rapporter osv.

På slutten av første kursdag får du tilsendt oppgaver som vil bli gjennomgått 26. april.

Du vil etter endt modul 2 ha mer inngående kunnskaper om hvordan ulike parameterer påvirker strømføringsevnen til et kabelanlegg.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som jobber med prosjektering av kabelanlegg, alt fra de som skal tegne enkle kabelgrøfter til de som skal termisk dimensjonere mer komplekse løsninger.

Innhold i de ulike modulene

Kursmodul 3 omhandler bakgrunnsteori for kapasitetsberegning av kabel.

I kursmodul 1 gikk vi gjennom hvordan kommer i gang med Grøft og de mest grunnleggende funksjonene. Denne modulen kan du kjøpe tilgang til om du ikke har deltatt.

Portrett av Marius Engebrethsen

Fagansvarlig

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 992 78 985

Kabelnett • Grøft

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Program

09:00

Sending starter - Velkommen

09:05

Termisk motstand i masser

Espen Eberg fra Sintef vil snakke om ulike termisk motstand i bakken, uttørkingskurver og hvordan kartlegge egne masser.

          

Hvilken betydning har endringer?

Marius Engebrethsen fra REN vil snakke om hvilken betydning endringer har i ulike termisk motstand i bakken, overdekning og termisk motstand i kombinasjon, avstand mellom faser og jording av skjerm, og luftkonveksjon/konstant bakketemperatur.

          

DYNKAP

Espen Eberg fra Sintef går nærmere inn på lastprofiler/varierende last og målinger av landstrømsanlegg.

          

Beregninger og beregningsutfordringer

Kåre Espeland fra REN snakker om skjermstrømmer ved ulike forlegninger, parallelle kabler og optimal fasekonfigurasjon.

          

Ulike rør og deres effekt på strømføringsevnen

Hør Espen Eberg fra Sintef snakke om modell for rør, rør i rør, stålrør, DV-rør, borehull og multikanal og kulvert.

12:30

Sending slutt

Takk for i dag. Velkommen tilbake til dag 2 mandag 26. april kl. 12.00.

Foredragsholdere

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

Kåre Espeland

Prosjektleder

Espen Eberg

Forsker, Sintef

Hvordan gjennomføres kurset?

Merk at dette er et modulkurs som består av 3 moduler der du kan ta én eller flere moduler. Hver modul går over to dager der dag én er en gjennomgang av teori og dag to er gjennomgang av oppgaver som sendes ut etter dag én.

Dette er et nettkurs som du kan delta på fra der du er. Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post innen 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til kursholderne via chat.

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i minst 14 dager etter sending.