Vi mobiliserer fortsatt donasjoner til Ukraina

Flere selskaper har donert utstyr, men behovet for materiell fortsetter. Derfor blir det fortsatt oppfordret til nasjonal dugnad og økonomisk støtte til Ukraina

Publisert 23. april 2024

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

Russland fortsetter sin krigføring med å slå ut essensiell infrastruktur som vi i Norge gjerne tar for gitt. Det rapporteres om at omtrent 50 % av infrastrukturen er slått ut.

Vi har blitt oppfordret til å undersøke om det er flere selskaper som har materiell som raskt kan sendes til Ukraina og det åpnes også opp for muligheter for gjenkjøp av materiell.

BKK reagerte raskt

BKK tok oppfordringen og har nå klargjort et stort (770 kVA) aggregat for transport til Ukraina. På kun tre arbeidsdager tok BKK beslutningen å sende et aggregat til Ukraina og sendte oss nødvendig informasjon. Dette står det respekt av.

Aggregatet er nå godkjent av Ukraina for donasjon og avtale for økonomisk kompensering er på plass.

Aggregat som står klart for å sendes fra BKK
Aggregat som står klart for å sendes fra BKK

Fortsatt oppfordring til medlemsdugnad

Flere selskaper har vært med å donere materiell og det er utrolig flott og noe som settes stor pris på. Dessverre så trengs det mer materiell og derfor ber vi nå om en ny dugnad blant våre medlemmer.

Vi har også sendt ut brev om økonomiske donasjoner som allerede fire selskaper har svart positivt på.

Dette tror vi muligens er veien å gå, for nå har flere selskaper sendt det som de kan sende uten at det går ut over egen forsyningssikkerhet.

Arbeidet som er blitt gjort har også blitt lagt merke til, og alle som vært med på dugnaden håper vi føler en stolthet over forskjellen som blitt gjort. Regjeringen har også lagt merke til innsatsen som elverks Norge har gjort:

REN har også blitt nominerte til å ha en stand på Recovery Conference i Berlin 11-12 juni.

Handelskammeret (Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce (NUCC)) har i samråd med NHO og UD har foreslått å nominere REN til å ha en Business Fair Booth! Uten bransjens deltakelse så hadde vi ikke fått denne nomineringen så det mener vi dere skal være stolte av.

For videre fremdrift i arbeidet så er det fint om dere fortsetter å vurdere om dere har materiell som kan sendes og om dere har mulighet til å være med på en økonomisk donasjon for å få kjøpt nødvendig materiell.

Relevante artikler om hva elverks Norge gjort for å hjelpe Ukraina: